top of page

Jeg er Frode Grønaas, healer og samtale terapeaut

Jeg heter Ann-Kristin Johansen og tilbyr healing og reading.

 

 

Gjennom healing og reading, også kalt kanalisering, kan du løse opp gamle energier som har satt seg fast. Vi bærer ofte på energier som kan sette seg fast enten i vår psyke eller vår fysiske kropp. Ofte vil problemer i følelseslivet sette seg som en plage eller sykdom i kroppen. Mental forstyrrelse eller støy, fører ofte til at man ikke kan ta de riktige avgjørelsene, man blir rådvill og kan ikke ta egne valg.

 

Ved en reading påkaller jeg dine og mine hjelpere, og englene og mottar beskjeder fra dem. Gjennom dialog med hverandre løser vi sammen opp de spørsmål du måtte ha, slik at du selv kan ta egne valg. Denne gjensidige dialogen er viktig for å kunne forstå årsaken til ditt spørsmål, slik at du kan komme deg videre.

 

Ofte vil jeg motta generell informasjon som ikke sier noe direkte om det som plager deg. Deretter kan du spørre mer om et spesifikt tema og få svar. Ofte vil svarene gi en forløsning som gir en årsak til hindringene dine, og kan påkreve healing. Det kan være healing i din fysiske kropp eller det kan være følelsesmessig healing. 

Healing og reading går hånd i hånd. Jeg vil under en healing time alltid spørre om årsaken for å få den løst opp. Likeledes vil jeg ofte under en reading få beskjed om å gi healing for å løse opp energier slik at du kan se og tenke klarere. 

Pusten er vårt viktigste redskap til å gi hjernen oksygen, men vi må puste med magen i dype rolige pust. Da vil energistrømmen få flyte gjennom kroppen og du kan motta mer energi. Puster du med brystet vil du etterhvert kjenne smerter i skuldrene og nakken, som igjen kan gi hode pine. Under en healing og reading time vil du bli spurt om å puste dypt med magen flere ganger. Helt til slutt vil du få et påfyll ev energi. 

Jeg holder til i det som var det tidligere gartneriet på Dønna, eller du kan kontakte meg på telefon. Vil du bestille time er det bare å trykke på den grå knappen øverst til høyre.

Velkommen!

 

  I lys og kjærlighet

 

Jeg har jobbet som gartner fra 1980 til 2015. Fra 1997 begynte det alternative å bli en del av mitt daglige liv. Dette er bare blitt mer og mer integrert i hverdagen.

I dag kan jeg vel si at mitt liv er helt forandret, jeg ser og forstår mye mer av hvordan det fungerer. Dette med hvordan vi tenker og takler de forskjellige situasjoner har enormt mye å si for hvordan helsebildet blir i fremtiden.

Jo flere ganger vi overkjører vår kropp og ikke tar signalene som kommer der fra, jo større er sjansen for fysiske og psykiske plager. Kroppen reagerer kraftigere for hver gang det skjer.

For å få best mulig kontakt med oss selv, må vi ta vare på kroppen på alle måter. Det være seg tenkemåte, fysisk aktivitet og ikke minst hva vi spiser. Mange ganger er det slik at vi får fult av ideer og innspill fra andre, dette gjør at vi har vanskelig å bestemme oss. Min personlige erfaring er at meditasjon kan være til stor hjelp i slike situasjoner, da det renser ut forstyrrende elementer og vi får mye bedre kontakt med vår indre stemme. Ellers er det mange andre metoder som kan hjelpe oss. Dette er bare et eksempel, men etter hvert vil en føle mer og mer for hva som er det beste for en selv.

Alle disse årene har healing vært en del av mitt daglige liv, det begynte med at jeg fikk en hånd analyse, der jeg fikk fortalt hva jeg kunne gjøre for andre og meg selv. Det hele var ufattelig, jeg husker at jeg lo godt av det hele. Da fikk jeg til svar, at jeg skulle begynne med å heale på meg selv og etter hvert også på mine nærmeste. Hver gang jeg la hånden på et sted jeg hadde vondt kunne jeg kjenne at det strømmet ut kulde. Det var jo underlig, siden jeg visste at kroppen holdt 37 grader. Senere kunne jeg kjenne det samme på 40 – 50 cm avstand fra kroppen. Etter et års tid kunne jeg føle det samme på flere meters avstand, eller når jeg snakket med noen i telefonen. Slik ble det, jeg kan i dag kjenne energien på det meste. 

I veksthuset, som var et blomstergartneri, hadde jeg mitt daglige virke og følte en god kontakt med plantene. Forresten oppfatter jeg healing som forløsning av fastlåst energi fra situasjoner i livet, som vi ikke forsto å takle på rett måte der og da. Denne energien kan selvfølgelig forløses på annen måte enn bare healing. Det gjør den og med vanlig omgåelse av andre mennesker, planter og dyr. I det hele vil en forstå, at alt rundt oss er levende, og da mener jeg alt. Det som healing spesielt kan hjelpe med, er at vi har energibaner i kroppen som skal drenere ut disse energiene etter hvert som vi forløser disse. Men de kommer ikke videre på grunn av blokkeringer i banene. Flere alternative behandlingsformer og ikke minst fysisk aktivitet er kjempe bra.

Vi er en gruppe her som har hatt meditasjoner nesten vær søndag fra ca. 2001. Healing av moder jord, har vært en av hovedoppgavene. Energien har da også utviklet seg, det har vært mange spennende episoder disse årene.

Jeg har også holdt noen kurs, og vært med å arrangere Alternativuka i Dønna i10 år, og føler nå at det er tid for å reise mer ut for å dele mine erfaringer med andre. Så er du interessert og ønsker besøk, er det bare å ta kontakt. Ellers blir det alltid avsatt tid til healing, før eller etter en samling. Jeg vil alltid gjøre mitt beste for at hver enkel skal få best mulig utbytte av samlingen. Derfor fokuseres det mye på å bygge opp et positivt selvbilde, slik at både fysisk og psykisk helse kan bli bedre.

Tiden vi lever i er meget spesiell. Ja, vi snakker om livet over alle liv. Det er på mange måter ende-tiden. Ikke slik og forstå at vi dør ut, men at fastlåst energi og situasjoner skal oppløses. Derfor er det så mye som skjer i verden, kriger og konflikter, naturkatastrofer og ikke minst avsløringer av bedrag og korrupsjon. Alt står i en større sammenheng. Det er ikke mer vold nå enn tidligere, men det er bare at vi får vite om det. Og på mange måter må alt frem i dagen eller lyset, om man vil, for å ryddes opp, slik at verden blir bedre. Det som skjer er at frekvensen på jorden øker og flere og flere ting blir synlig, det blir med andre ord satt lys på ting som før var skjult. En snakker om slør eller illusjoner, altså et bedrag. Alle disse slørene skal bort og vi vil etter hvert se verden slik den virkelig er. Dette gjelder også vårt eget liv, vi vil erfare at våre nærmeste, kanskje ikke er våre venner allikevel. Eller vi registrerer at vi føler oss slappe og fri for energi, hver gang vi har hatt kontakt med disse. Dette merkes oftest i solar plexus eller i mave området. Da må vi begynne å betrakte vårt liv, og se hva det er som skjer, og rydde opp i livssituasjonen. Greier vi det, blir vi ikke tappet, og vi vil igjen få tilbake livs energien. Når slørene er borte, vil vi gjennomskue når vi blir utnyttet eller urettferdig behandlet.

Føler du at du kan gjenkjenne noe av dette i ditt liv, vil jeg anbefale deg et kurs hos oss hvor vi går nærmere inn på dette og flere andre ting. I det hele hvordan vi får bedre kontroll over vårt liv og utnytter våre evner og egenskaper.
                                     

  I lys og kjærlighet

bottom of page