top of page

HIMMELSKE SAMTALER

   I NY TID

I meditasjon får jeg beskjed fra erkeengelen Mikael om å skrive en bok. Jeg har ingenting jeg vil fortelle. Han kom i flere meditasjoner og sa at jeg skulle skrive en bok, og han gav meg tittelen, Himmelske samtaler i ny tid. Men det er allerede en kjent forfatter som har skrevet bøker som heter Himmelske samtaler.  Dette er Himmelske samtaler I NY TID, svarte Mikael. Jeg lot meg kanalisere av to ulike medier, begge sa: "det ser ut til at du skal skrive en bok". Dette ble starten på boken. Jeg visste aldri på forhånd hvilket tema som skulle komme. Når jeg satte meg til datamaskinen og åpnet opp for universet, kom informasjonen i raskt tempo. Boken er ikke redigert eller filtrert. Boken er både opplysende og lærende, og tar for seg tema fra både fortid, nåtid og fremtid. 

Ansvar

Utdrag fra boken:

Hvem har ansvar? Hva har dere ansvar for? Dere er ansvarlige for eget liv. Dere har i årtusener lagt skylden på Gud når noe i livet har gått galt, men dere er alle ansvarlige for eget liv. Det du gjør mot andre får du i mangfold igjen. Det du sender ut av energier får du mangfold igjen av. Sender du ut negativ energi vil negative energier komme til deg. Sender du ut positive energier, kommer positive energier til deg. Du er derfor ansvarlig for å sende ut positive energier, for å skape positive energier. Hvem er ansvarlig for det som er galt i verden? Du er ansvarlig. Dere alle er ansvarlige. Dere sender ut negative energier, dere sender ut motvilje, misunnelse og hat. Dere mottar de samme følelsene dere sender ut, og er derfor i krig med hverandre. Send ut positive energier, da først tar du ansvar for livet ditt og kan si, jeg er ansvarlig for meg og de menneskene jeg omgås, de menneskene jeg møter og de menneskene jeg har møtt. Å være ansvarlig er å handle. Å handle ut fra det som er riktig, det som ikke skaper lidelse, da er du ansvarlig overfor deg selv og andre. 
Gjør du gale handlinger, må du følge de konsekvenser handlingen medfører. Går dine handlinger galt, så er det for at du har utført gale handlinger, det er ditt ansvar, ikke andres. Du kan oppleve at det skjer gale ting uten at du har utført gale handlinger. Du er en sjel med ansvar for din sjel. Sjelen er en del av det mennesket du har valgt å bli. Da du valgte menneske, valgte du skjebnen til dette mennesket, og de opplevelser det skulle erfare. Du har i ditt sjeleplan, planlagt handlinger og liv med andre som du har levd liv med tidligere. Dere har sammen planlagt hvilke opplevelser dere sammen skal ha. I ditt nåværende liv vil du derfor føle at livet kan være urettferdig, men sannheten er at du selv har vært med på å planlegge det. Du bestemte i sjeleplan at du skulle lære, ta ansvar. Du har derfor blitt utsatt for hendelser som er vanskelige å forstå, og ikke tenker du kan stå til ansvar for. Det kan du ikke i dette livet heller, du skal lære av din skjebne, det er vanskelig. Du har flere liv å lære på, til du har steget opp i dimensjonene. Når du forstår tar du ansvar, da er ringen sluttet og du trenger ikke lenger leve flere liv for å lære denne opplevelsen. Det er muligheter for å leve flere liv for å forstå andre sjelelige aspekter, det du har forstått opplever du ikke flere ganger. For hver gang du forstår din egen sjel og dine handlinger, føler ansvar og fører sjelen din frem, vil du ta et steg opp i høyere dimensjoner. Neste gang livet går deg imot, så spør deg selv, hva skal jeg lære eller forstå i denne opplevelsen. Gå inn i din sjel og finn svaret der. Så vil du se at Gud alltid har vært med deg og våket over deg. Du handler ut fra eget ansvar og dine egne planer. Gud kan ikke blande seg inn eller bryte de avtaler du har på sjeleplan. Vær takknemlig for at du får muligheten til å lære og stige opp. 

 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.
 

bottom of page