top of page

        Mine kanaliseringer

2018-2020
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

 

 

22.09.2020

Evigheten

Dere mennesker snakker om evigheten, men hva er evigheten? I menneskelig perspektiv er det fra dere har forsket på jorden og noen år fremover i tid, en ubestemt tidsramme. Dere bruker også ordet alltid. Men er evigheten alltid og bestandig? evigheten kan ikke måles, den kan ikke veies, du kan ikke se den eller ta på den, men du føler evigheten i deg. Noe som er i lang tid, Ordet "er" er viktig i evigheten, for det er noe som er, har vært og vil alltid være, noe mer følbart. Men evigheten kan rokkes. Det skjer forandringer i universet, og det har vært mange forandringer i universet. Dere ser opp mot stjernene og tenker noen hundre år tilbake i tid, og tenker, der har stjernene skint i evigheter. Stjernene dere ser har slukket for mange år siden, og nye er kommet til. Ingenting i universet varer evig, ei heller energier. Dere har begynt å ta inn nye energier, og de gamle energiene er på retur. De varer heller ikke evig. Det har vært mange energi- endringer på moder jord, siden tidenes morgen. Ingenting varer evig. Pass på de nye energiene og integrer dem i deg selv og din hverdag. Andre energier kan komme å ta over de nye hvis du ikke følger med, eller holder deg i energien. Gamle tunge energier kan overta de nye. Vær derfor oppmerksom i denne tiden, hva du tenker og føler og hvilke energier du sender ut til andre. Pass på energien din, plei den og vern den og du vil føle evigheten i hjertet ditt, som en lykke følelse, en harmoni og tilfredshet. Som dere ser er evigheten noe dere skaper i deres tanker og følelser. En evighet for en person kan være en kort tid for en annen. Evigheten finnes derfor bare i dere selv. Gå derfor ut og skap evigheten i deg selv i den nye energien. 

Erkeengelen Mikael.

 

26.08.2020

Nå er tiden inne...

Tiden er nå inne for å tenke igjennom hvordan du tror fremtiden skal bli. Hva ønsker du deg og hvilke energier sender du ut i universet. Dine tanker er sterke, og du kan manifestere det du vil. Tiden er nå inne til å reflektere over fortiden og legge denne bak deg. Vi går nå inn i en tid der det vil bli endel omveltninger på jorden. Dere bor på jorden og deres energier råder på jorden. Derfor må du sende ut de energiene som du vil skal bli endel av fremtidens jord. Send ut lys og send ut kjærlighet. Send lyse energier til mennesker, selv de som volder jorden smerte må du sende lys til. Lysarbeidere, dere skal nå rense jorden for de negative kreftene som har rådd på jorden. Negative krefter som har innvirket på deres tanker og levesett. Tiden er nå inne til å leve i harmoni med hverandre. Det vil fortsatt bli en tid med uroligheter, og det er derfor viktig at dere er med, og renser og healer moder jord. Tiden er nå inne til å ta et grep om livet ditt, og de rundt deg. Løft energiene dine, og endre de vanskelige negative energiene som råder moder jord. Send ut lys og kjærlighet, ha troen og tilliten. Vi nærmer oss jorden, og mange av dere vil oppdage en aktivitet på himmelen som aldri før. Selv de som er vantro må se sannheten i øynene. Vi kommer til dere i fred! Høyne energiene slik at vi kan komme til moder jord. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

05.08.2020

Våre sonder går i bane rundt jorda, vi holder nøye med utviklingen på jorda i tiden fremover. Vi ser at det er store omveltninger på gang på jorden. Naturen har måtte tåle mye av denne omveltningen. Mye er annerledes enn det bruker å være. Vær og temperatur er i endring, slik at for dere som opplever flere årstider vil erfare at årstidene ikke er helt lik tidligere årstider, og de kommer ikke til samme tid. I andre deler på jorden vil de ha samme erfaring. Regnet lar vente på seg og kommer ikke til samme tidspunkt som før. Dere er nå i en fase på jorden der dere vil oppleve store temperaturomveltninger. Vær oppmerksom på havnivået og de tektoniske platene. Jorden drifter og de magnestiske polene er i endring. Havet vil på grunn av ustabilitet i vær og temperatur, stige. Dere går nå inn i en tid der dere vil oppleve flom , tørke og sterke vinder på jorda. En hetebølge vil spre seg og skape tørre landområder, mens andre deler av verden opplever store flommer. Alt skyldes ubalanse i moder jord. Lengst nord i verden vil det komme en streng vinter med mye kulde og snø. Utover høsten vil dere igjen oppleve utfordringer i det politiske miljøet, og epidemier vil spre seg. Nye, mer dødelige epidemier vil inntreffe. Dere vil i sannhet bli prøvet fremover. Vi arbeider i kulissene for å bedre situasjonen så godt vi kan. Forbered dere på nok en isolasjon. Moder jord øker stadig sine frekvenser og er nå i gang med sin oppstigning. Dere vil merke disse energiene på dere selv. Dine tanker og følelser vil endre seg, og dine verdier vil endre seg. Ta imot de energiene du kan få av moder jord med kjærlighet. Bruk hver dag til å fylle deg med lys fra moder jord og fra universet. Øk dine frekvenser. Når du øker dine frekvenser vil ikke de energiendringene moder jord gjennomgår være et problem. For dere som ikke ønsker å være med på denne energi økningen ,vil kjenne moder jords økning av energier som en fysisk smerte på kroppen. Gamle energier vil komme til overflaten, og må forløses. Det er viktig å gå inn i de nye energiene med rene klare energier. Gamle energier vil holde deg tilbake i utviklingen. Bruk enhver anledning du har til meditasjon og selvutvikling, husk å ta ned lys og kjærlighet. Lev vel for denne gang. Galloghen fra Andromeda.

 

12.06.2020

Åndelighet er livet. Du kan ikke være åndelig uten å leve og du kan ikke leve uten å være åndelig, For livet er skapt av åndelighet. Kroppen har en sjel, og sjelen har en åndelig bevissthet som vibrerer på ulike dimensjoner. Derfor vil du som menneske være åndelig. Gå derfor å finne din åndelighet i deg selv, selv du som fornekter at du har en. 

 I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

 

17.06.2020

I disse dager vil energiene endre seg radikalt. De gamle energiene er nå begynt sin retur, og vil bli erstattet av de nye energiene, Store energiarbeider har i denne tiden blitt utført utover hele jorden. Flere grupperinger har vært samlet og arbeidet med energiene i den nye tiden. Dere har alle gjort en god jobb. Moder jord takker dere. Fortsett dette arbeidet med å endre energiene slik at de gamle energiene kan forlate moder jord for alltid. 

Det som kommer fremover vil bli viktig for dere å ta inn. Nye energier vil spre seg utover verden. Ta inn disse energiene og vær med på endringen. Du vil først kjenne disse energiene på kroppen, i ditt indre, i dine tanker og til slutt i livet. Du vil integrere energiene som vil forhøye dine frekvenser. Uansett hvor i verden du befinner deg, vil du kjenne at du er i forandring. Denne endringen og forhøyning av energier vil endre ditt syn, åpne for andre tanker og ideer, og tar bort de slørene dere så lenge har vært underlagt. Ved slørenes fall vil dere se de maktspill som er blitt spilt foran øynene deres uten at dere kunne se eller forstå. Nå vil dere se mer og mer bak slørene og våkne opp, sette ned foten og sette en stopper for denne makten. Vi har tidligere sagt at en ny regjering er dannet for å ta vare på den nye tiden. De venter i kulissene og er nå rede til å ta over så snart anledningen kommer, og den vil komme fortere enn dere aner, mer vil vi ikke avsløre. 

Endringene i energibanene i kroppen kan føles ubehagelig for noen. Vær ikke bekymret! Takk for de endringene du føler, og vit at du etterpå vil være ny i kropp og sinn. 

Denne meldingen kommer som en felles melding fra erkeengelen Mikael og Galloghen fra Andromeda.

 

 

20.05.2020

Velkommen inn i den nye tiden. Dere har nå begynt å bevege dere inn i den nye tiden. Mange av dere vil fortsette å leve i de nedre dimensjonene, men flest parten av dere vil høyne deres nivå. Det er mange rundt om i verden som sitter med en ettertanke, overveier sine liv og verdier. Vi ser at dere er i en fase der dere endrer deres psyke og deres motivasjon i livet. De av dere som ikke har sett, som har gått rundt med tunnel syn, dere har nå begynt å våkne og se verden rundt dere. Dere åpner hjertesentrene deres og ser livet rundt dere. Dere ser dyrene og deres lidelse, dere ser naturen, dere ser fugler og dere ser moder jord. Den nye tiden vil komme i ulike faser. Et hvert trinn i fasen har noen nye utfordringer dere må løse, enten i dere selv, utenfor dere eller kollektivt. Dere må ikke bekymre dere, men i den nye tiden vil andre regler herske. Dere vil se at mye av deres gamle tanker og væremåte må erstattes med nye. For mange vil dette være utfordrende, mens andre tar disse på strak arm. Forbered deg! Finn tilbake til ditt indre, din styrke og de nære ting. Finn tilbake til dine grunn verdier. La samfunnets krav vike for det som er viktig. Det som gjelder på en del av jorden gjelder ikke på en annen del av jorden. Dere har vært blindet i mange år. Nå vil synes komme tilbake og dere vil se det dere vet fra tidligere liv. Dere vil ha nærkontakt med andre vesener og mange vil få besøk. Fremover vil fortsette å være underlig. Nye energier råder i de ulike regjeringer i verden. Dere har begynt å samle verden til èn enighet. Det vil allikevel komme mange konflikter som dere må løse, men dere har fått en start. Vi vil advare dere mot være naive. Ikke alle vil komme i fred. Det er fortsatt slik at mange har en egen agenda. slik dere på jorden har når dere reiser i verdensrommet. Vi har ikke myndighet til å stoppe andre, slik vi ikke har myndighet til å stoppe dere fra å reise utenfor jorden. Vi kommer når dere er i ferd med å ødelegge jorden eller andre planeter med ødeleggelse-våpen, forurensning og krig i verdensrommet. Når dere har åpnet deres kanaler vil dere kjenne igjen god energi og dårlig energi. Dere vil derfor kunne kjenne igjen de som kommer i fred og de som kommer i ufred. Øk dine energier hver dag, forbered deg på at verden vil møte nye dager på godt og vondt. De fleste utfordringer dere har skaper dere selv med energier fra den gamle tiden, gamle energier som sitter igjen, og gamle tankemønster. Gi slipp på det gamle, la de nye energiene strømme gjennom deg. Finn styrke for dere har ennå en tid foran dere med usynlige farer. Sammen er dere sterke, husk det! Forèn deres energier i fellesskap og kjærlighet istedenfor ufred og hat. Vi ser at dere åpner grensene mellom hverandre stadig mer og mer og fortsetter samfunnet, men dere må forberede dere på å lukke det igjen. Faren er ikke helt over. Fortsett å ta deres forhåndsregler, kom mer i kontakt med moder jord, gi henne healing og kjærlighet. Vi hilser dere fra Andromeda med kjærlighet og fred.

 

 

 

23.04.2020

Vi bærer sorg. Sorg over at dere mennesker er så vantro. I det ene øyeblikket gjør dere store ting, utretter under og endrer energier til det gode. I neste øyeblikk bortforklarer dere dette med at det ikke er riktig. Hva skal vi gjøre for å overbevise dere? Når dere høyner energiene vil dere vite i det øyeblikket mirakler skjer at disse er sanne. Når dere mistror egne handlinger beror dette på egetverdet deres. Dere tror ikke dere har en verdi som kan gjøre slike store ting. Hør, mennesker, dere er født i "Guds" bilde. Dere er alle født med evner til å utføre mirakler. Start med ditt eget liv og utfør mirakler allerede i dag. Ha tillit og tro på deg selv. Hvem skal ha tillit og tro på deg hvis du ikke har det selv? Se deg rundt og se alle mirakler du har skapt hver eneste dag. Mirakler skjer ikke med gnister og lyder, torden og brak. Mirakler skjer i det stille i dere mennesker. Store mirakler har skjedd! Vi har fått tilbake våre savnede venner som har vært på den andre siden for lenge. De har utført sin jobb blant dere menneskene for at dere skulle våkne opp å se. Nå har de vendt hjem frigitt av dere. Mørket vil ikke lenger kunne holde et jerngrep om dere. Tro på det og føl sannheten, for dette er sannheten. Det finnes mennesker som ennå er i en tilstand der de vil kjempe for mørket, men de må også gi slipp til slutt. Kjære menneske, kjære lysarbeider, dere må våkne opp i denne nye tiden. Det er så mye ennå som er skjult for dere, men snart vil dere se. Vær tro mot deg selv og ha tillit til deg selv slik at du skaper tillit hos andre. Se din storhet, gi oss glede, ikke sorg over skaperverket ditt. Husk det! Du skaper hver dag og er oss inderlig kjær.

Kjærlige hilsen fra erkeengelen Gabriel.

 

 

27.03.2020

Hold motet oppe og ta vare på hverandre. Dere er inne i en tid som gjør dere usikre, og sårbare. Flokkdyr følger en leder. Noen ganger har flokken en god leder og flokken opplever gode tider. Noen ganger har flokken en dårlig leder, og opplever dårlige tider. Mennesker er som flokkdyr i naturen. Dere følger en leder. Som i dyreverden vil dere også oppleve gode og dårlige ledere. Vi ser at i verden i dag kan man finne begge deler. Noen av dere kan føle dere trygge under deres leder, mens andre er i en utrygg og farlig situasjon på grunn av deres leder. Stol på deg selv og magefølelsen din. Ta dine forholdsregler. Denne tiden kan virke vanskelig og skremmende. Ikke bekymre deg. Grip gaven du har fått! Ja, jeg sa gaven. Du kan nå bruke denne muligheten til å endre kurs, finne ditt sanne jeg i ditt indre. Se innover og fokuser på det som er ekte. Kjenn på kroppen, er den stresset eller rolig. La nået komme til deg. Lev i nået og fokuser innover. Mediter! Meditasjon roer ned tanker, kropp og nerver. Du vil se at denne metoden gir deg kunnskaper fra ditt indre. Dere er nå inne i en ny tid, der moder jord er i bevegelse. Mye vil skje fremover i denne endringsfasen. Mye kan virke skremmende, men dere skal ikke være redde. Det foregår mye i det skjulte av både dårlige og gode ting. Vi er der og ser det som skjer og arbeider i kulissene. Mange av dere har gjort mye godt arbeid, som vil ha stor betydning for moder jord og deres utvikling fremover. Vi takker dere.

En endring av moder jord og energier kan ikke foregå uten at man renses. Det dere opplever nå er en rensing. Dere renser deres tanker og sinn, og finner nye aktiviteter, tenker andre tanker og ser andre verdier. Denne endringen er helt nødvendig for å få den bevegelsen som er nødvendig for moder jord. Dere vil stige i frekvens. Mange vil kjenne denne energi økingen på kroppen, andre vil merke at deres tanker og psyke vil endres og andre igjen vil stige i frekvens med glede. Uansett hvor du er i din utvikling så vær ikke bekymret. Ikke la deg falle ned i angst. Lev i nået, mediter for å roe deg selv og dine tanker ned. Vær trygg på at alt er til det gode og det er endel av det større bildet.

De som gnager på andres bein vil merke denne endringen mest. De vil kjempe med nebb og klør for å stanse denne utviklingen. De vil ha sine goder tilbake. Men dere mennesker vil se at andre ledere har gode energier og jobber for folket. Dere vil se at dere kan ta kraften tilbake og velge andre veier. Dere trenger ikke lengre å være et redskap i krig og avmakt. Dere kan reise dere som et folk og stå sammen. Ja, sannelig vil dere se store endringer fremover. 

Vi er med dere i lys og kjærlighet. Erkeengelen Mikael. 

 

 

 

04.03.2020

Medmenneskelighet

Å være et medmenneske betyr at du som menneske bryr deg om hvordan andre mennesker har det. Du hjelper, viser omsorg og føler med de menneskene som lider. I verden finnes millioner mennesker som lider, som er på flukt og som ikke kan bo i hjemmene sine lengre. Manger har ikke noe hjem å bo i. Det er kanskje okkupert av styremakter eller væpnede okkupanter, eller det er bombet til grus. Mange mennesker har levd i ufred og krig så lenge de kan huske. De vet ikke hvordan det er å leve med fred. Nå er det nok engang mange mennesker på flukt som trenger et hjem. Det er mange land i verden. Alle disse landene kan åpne grensene sine for flyktninger og vise dem medmenneskelighet. 

Det vil komme en tid der de av dere som setter grenser for andre vil oppleve å må be om hjelp. Vær ikke hard mot dine medmennesker. Skap positive energier og vis at du følger ditt hjerte og din samvittighet. Det sitter mange ledere rundt om i verden som nekter mennesker i nød den hjelpen de så sårt trenger. Hvordan tenker dere? Hvordan handler dere? Det er dine søstre og dine brødre, mennesker som deg selv som trenger din hjelp. Åpne opp ditt hjerte og se dine medmennesker. Deres ledere teller menneskeliv i profitt. Hvor mye tjener dere på andres liv og død? Vi ser med sorg på deres avgjørelser om ikke å hjelpe. Åpne hjertene deres, vær menneske!

 

26.02.2020

Skremsel

Dere skremmer hverandre, dere hisser hverandre opp. Dere lager hysteri. Virus kan være dødelig og virus kan være harmløs. For ett menneske som lider av en tilstand, sykdom eller på andre måter er svak, vil et harmløst virus være dødelig. Tusenvis av mennesker dør av ulike virus, som for andre er harmløse. Virus sprer seg fortere enn vinden, og kjenner ingen grenser.  Det er nytt, og dere blir redde. Virus er usynlig, noe uhåndgripelig, noe dere ikke har kontroll over, eller beskyttelse for. Vær ikke engstelige. Dette viruset er ikke så farlig som deres myndigheter forteller dere.  Virus vil dø ut, og utspiller sin krampetrekning i den rollen den har hatt på jorden. Vit kjære mennesker at virus ikke dukker opp av seg selv. De fleste virus dere har blitt smittet med på jorden, er menneske skapte. Du tror det ikke? Dere har mange type våpen, dødelige våpen, grusomme våpen. Dere har også kjemiske våpen og biologiske våpen. Den beste kontrollen myndigheter har på dere mennesker er sykdommer. Når dere blir tilbydd en vaksine med en gang viruset er satt ut, så vær oppmerksom på at dette tjener noen på. Biologiske våpen brukes ikke som krigsvåpen, men som et økonomisk våpen, maktvåpen og kontroll. Vi vil advare mot det hysteriet som blir publisert til dere mennesker, det tjener dere ikke. Vær årvåken og bruk sunn fornuft. Viruset er satt ut for å kneble en nasjons økonomi. Viruset har spredd seg raskere enn forventet, og det angrepne landet har reagert hurtigere og mer fornuftig enn forventet, av de som har satt det ut.

Når mage virus sprer seg ligger hele familier, nabolag, skoler og arbeidsplasser i samme magesyke. Det er mannefall overalt, men dere aksepterer det, for slik har det alltid vært, titusenvis blir smittet, men dere er kjent med viruset. Kommer det et nytt sier dere at denne magesyken var hardere. Slik er det også med dette viruset. Det er nytt, og for noen mennesker vil det forekomme seg som et hardt virus, andre vil oppleve det som et mildt virus, bli ikke mer redd for dette enn for et kjent magevirus, den går over. Ta dine forhåndsregler og pass din helse.

  

 

03.02.2020

Egenrådighet og egenverd

Hva har disse to ordene med hverandre å gjøre, tenker du.

Flere mener at det å ha en egenverdi er å være pågående, vise hva de kan og få frem sine meninger. De skal være selvstendige og ikke følge andre sine råd. De tror at deres egenverdi måles i det de oppnår og de avgjørelser de tar. De forveksler det å være egenrådig med egenverd. 

En person som kan følge andre og vurdere selv hva som er den rette veien, har en egenverdi. For denne personen ser at den har stor verdi selv om han retter seg etter det som andre sier, fordi han ser at det er den rette veien. En person som bare følger sin egen stemme uansett om denne stemmen forteller ham at det er feil vei å gå, er egenrådig. Denne personen tror at han må følge sin egen stemme for at andre skal se hans verdi. 

Så derfor henger disse to ordene sammen i dette tilfellet, fordi en egenrådig person innehar en stor grad av usikkerhet i seg. En person som ser sin egen verdi vil stå stødig i sin egen kraft, og kan derfor uten et øyeblikks nøling følge andres meninger, og se at den selv tenkte feil, og fortsatt se sin egen verdi.

Vær ikke redd for å vise andre at du har tatt feil. Vær ydmyk! Se at andres vei kan være den rette veien, og du selv har tatt feil. Ikke følg strømmen av andre mennesker, men vurder andres meninger opp mot din egen mening. 

Egenrådighet kan også være en styrke. En person som vet at den følger den rette veien og ikke vil la seg påvirke av massens mening, kan betegnes som egenrådig, men har fortsatt sin egenverd i behold. 

En som stadig følger strømmen og ikke hører på sin egen mening har liten tillit til seg selv, og den verdien han innehar. Han er usikker og trenger å stå i sin egen kraft.

Som du ser så vil disse to ordene kunne ha en dobbel betydning, og være både positive og negative. 

Slik er livet! Være derfor ikke så raske med å dømme andre, for du vet ikke i hvilken intensjon denne personen har, og hvilken stemme denne følger.

Vær overbærende nå i den nye tiden, og se at det er mange mennesker  med mange meninger. Mange blir derfor usikre og redde. Noen er egenrådig for de tør ikke stole på den nye tiden, andre er egenrådig for de stoler helt og fast på den nye tiden. Noen vil tro at for å beholde sin egenverdi, må de holde fast på det gamle, mens andre mener at for å beholde sin egenverdi må de følge den nye tiden.

Dere forstår nå kjære lysarbeidere, at dere har en vanskelig oppgave foran dere, men hold på din verdi, din styrke og tro, og du vil kunne hjelpe andre til å kjenne den kraften lyset og kjærligheten gir, og de vil ikke lenger tvile, eller holde fast på det gamle.

Det å gi slipp kan føles utrygt og vondt. Det kan føles som å miste kontroll, sin egenverdi og sin råderett.

Vit at du har vært der engang, enten nylig eller for lenge siden. Finn tilbake til denne følelsen. Du vil da kunne forstå andre og hjelpe dem. Kjære lysarbeidere, vi er med dere. Erkeengelen Mikael.

22.01.2020

Dette er Andromeda med en ny melding til verden.

Våre skip ligger i posisjon over jorda. Våre observasjoner av jordas atmosfære er oppsiktsvekkende. Dere har over en lang periode opplevd ekstreme vær situasjoner flere steder på jorda. vi ser at det er ulike partikler i atmosfæren som ikke har vært der tidligere. Disse partiklene kan vi identifisere som sol støv. Sol støvet har ført med seg partikler som skaper ubalanse i atmosfæren. Denne ubalansen påvirker klimaet på jorda. Det er ikke noen fare ennå, men vil sol støvet ekspandere og gå over til solstorm, vil dere oppleve langvarig ekstrem vær over hele kloden. Vær derfor årvåken og oppmerksom på de endringer som er nå, og som kommer. Flere land har observert det samme som oss, men dere får ikke høre noe. De er redde for at dere vil bli engstelige. Vi har tidligere gitt dere advarsel om jordas endring. Dere er nå kommet inn i en tid med mye uro fremover. Vi kan ikke gi dere ny informasjon. Det dere vil høre fremover vil være gjentagelser. Vi kan ikke få sagt dette mage ganger nok, slik at dere er forberedt. Forbered dere, slik dere kan forberede dere i de land dere hører hjemme. Men få ikke panikk! Moder jord har mange år å leve, selv om det til tider vil bli urolige år. Galoghen Andromeda.

 

31.12.2019

Dere går nå inn i en ny tid der uroligheter følger etter hverandre. Det betyr ikke at det blir krig, nei, uroligheter i politikk og økonomi. Flere hendelser vil inntreffe som vil ha stor betydning for fremtiden for dere mennesker, og moder jord. Flere mennesker vil flytte på seg som følge av klima og miljø, og mange vil ennå måtte oppleve å flytte på grunn av krig. Dere vil imidlertid oppleve flere hendelser som vil endre dere som mennesker. Store hendelser av stor betydning. Dette året vil være et turbulent år på mange måter, både personlig og i felles rom. Vær ikke engstelige for det kommer også til å skje mange vidunderlige ting. Som menneske vil dere oppleve personlig vekst, og se moder jord med andre øyne. Vi ønsker disse endringene velkommen, for etter mørke kommer sol, og den vil skinne sterkere og klarere enn noen gang. Bruk den siste tiden av året til å fornye dine energier, og gå inn i neste år med klart og fornyet blikk. I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

22.11.2019

Vær ved godt mot. Endringene i verden vil bli mange. Dere må lære gamle ting på nytt. Historier må skrives om, gammel lærdom vil BLI gammel lærdom. Nye tanker vil dukke opp, og med det nye løsninger. Verden vil stå mer samlet, selv om det finnes land som ikke vil samle seg. Vi tenker ikke på EU, men et globalt løft inn i positive energier. Med den gamle lærdommen vil gammel energi forsvinne og ny energi vil ta dens plass. Vær forberedt på flere opptøyer, for mennesker på jorden vil ha endringer i mange land. Dette må til for å løse opp i de gamle energiene. I kaoset vil dere finne lyset, kjærligheten og samholdet. Den nye tiden vil ikke komme med et knips, men energier må endres, og de endres gjennom dere mennesker. 

Følg med nattehimmelen, for dere vil se flere aktiviteter enn før. Mange kosmiske hendelser vil inntreffe samtidig. Flere lysskip vil bli oppdaget på nattehimmelen. I tiden fremover er det viktig å fortsette arbeidet med å rense dere selv og legge bak dere gamle energier. Løft deg selv opp, og løft opp andre. 

Dere går snart inn i julehøytiden i store deler av verden. I denne tiden er det mange mennesker som ransaker sitt sinn og sitt hjerte, men det er også de som fortsetter å utnytte andre, og lever i mørke energier. Flere utspill fra mørket vil komme, men kollektive energier vil forhindre mørket å få spille ut disse angrepene. Julehøytiden er også tiden for gamle tradisjoner og fastlåste mønster. Bruk denne høytiden til å tenke over hva dere egentlig feirer, og hva alle disse symbolske handlingene skaper av energier. Løs opp gamle energier og fyll dagene med nye kjærlige og positive energier. 

Livet til de fleste av dere er i endring. Du merker kanskje ikke så mye, men når du ser deg tilbake vil du oppdage alle endringene og undre deg over at denne endringen har gått forbi deg i stillhet. De små tanker og hendelser, er de som bygger den store endringen i livet. Gled deg over det og lev vel. Galloghen fra Andromeda

 

 

08.11.2019

Solens løp

Solen, deres varmekilde. I mange millioner av år har den trygt og sikkert varmet planeten jorden. Gitt liv, varme og vekst til alt som lever på jorden. Vi ønsker for dere at solen skal bestå. men dessverre er det ikke slik. På solen er det i dag mange solstormer, disse har alltid vært der, men fremover ser det ut til at det vil bli flere solstormer som er større, kraftigere og varer lengre enn tidligere. Dette gjør at det vil bli økende temperatur på jorden. Til å begynne med vil ikke denne temperaturen bli annet enn behagelig for dere som bor i de kaldeste områdene av jorden. Etterhvert vil deres forsvar i atmosfæren briste, og da vil de livgivende solstrålene bli farlige og for noen områder dødsfeller. Vi har tidligere snakket om klimaflyktninger, disse kommer fra uholdbare varmere strøk. Når solstormene slipper taket vil dere oppleve kaldere perioder med kulde og snø. For de av dere som bor i de kaldeste områdene på jorden, vil ikke denne perioden bli et problem, noe kaldere for noen, for andre ikke store forskjellen. For de varmere strøkene vil temperaturen synke betraktelig. Forbered dere! 

 

22.10.2019

Frykt

Frykt er iboende i dere mennesker. Dere har til alle tider brukt frykten til å overleve. Skille mellom det som er farlig og det som ikke er farlig. Frykt er også menneske skapt, for dere skaper frykt iblant dere. Frykten setter seg i hjertet. Frykten setter seg i kroppen, i hver en celle og i nerver. Frykten setter seg i hodet, slik at dere skal huske den til neste gang. Den er som en klo som ikke vil slippe. Frykten kan ta overhånd og styre hele livet. Dere har i mange tilfeller i deres fysiske liv rett til å frykte, men det er den menneske skapte frykten. Den dere skaper for hverandre. Alle andre frykter som bare er celle minner, eller har satt seg i hjertet, eller i hodet, må dere frigjøre dere fra. Frykten skal ikke styre et menneskes liv. Dere må arbeide dere gjennom frykten ved å gi slipp og ha tillit. Dere frykter det som er fremmed, alt dere ikke har prøvd før. Noen ganger, når dere risikerer livet, så er frykten reel. For det meste foregår denne frykten bare i hodet. Denne mentale frykten, støyen, legger bånd på deg som menneske og den utviklingen du skal igjennom. Ha tillit til universet, tro isteden for å frykte. Tro på livet og kjærligheten. Tro på lyset og universet. Frykten er som en sort orm, som kveiler seg i hele deg og holder deg nede. Slipp fri denne ormen slik at du blir fri. Slipp frykten og tørr å ta et skritt ut i verden. Lev livet nå, i dag, i morgen og til evig tid. Ikke vent til livet er over. Slipp frykten og frigjør deg selv. Til alle dere som lever i mental frykt sender jeg lys og kjærlighet, Mikael.

 

 

 

Melding fra Andromeda Centur 1, pax 35 

12.10.2019

I dag er en merkedag for Andromeda galaksen. Vi runder vårt 400 mill. jubileum som fri.

Vår historie er lang og brokete. Vi har vært gjennom mange stjernekriger. Noen har vi vunnet, og noen har vi tapt. Vi har dog alltid vært på føderasjonens sin side og kjempet for fred og frihet fra maktsyke herskere i universet. Det er mange flere planeter med liv, og mange er svært høytstående og avanserte, mens andre ikke kan se seg mette på rikdom og storhet. Vi har hatt ulike herskere på disse årene som har hatt ulik agenda for sitt styre. Noen har vært fredfulle, men det har alltid kommet de som har hisset til krig. I så måte er ikke Andromeda noe større forskjellig enn jorden. Men i dag 12. oktober i deres tidsregning er det 400. millioner år siden vår galakse ble fri fra herskere og tyranner. Vi har i disse årene bygd opp en fredfull planet, høyt avansert, med det fremste innen teknologi. Vi er fredfulle av oss, men vi er alltid berett på mørkere krefter som vil overta vår planet. Vi ser at dere på jorden sliter med krig, og maktsyke herskere. Vi vil komme ned til dere og hjelpe dere i fremtiden. Ikke så langt fra denne dagen. Noen år vil det gå, men ikke så mange år, dere vil oppleve vårt besøk i deres tidsregning. Vi kommer med store styrker fra ulike planeter som er med i føderasjonen. Vi kommer for å hente dere som ønsker å leve videre med kropp og sjel og høyne deres energier. Vi vil ikke la noen av dere lide for den utviklingen vi ser at jorden er inne i. De av dere som ønsker å være steds-bundne på jorden er fri til å gjøre det. Vi kommer ikke til å tvinge noen, det er egen fri vilje som styrer dere mennesker. Vi vet at dere er veldig redde og forsiktige og vil høyst sannsynlig skyte på våre fartøy så snart vi entrer deres galakse. Dere har spion satellitter og stasjoner i verdensrommet som følger med. Det er stater innenfor stater som har en egen agenda på jorden-. Mange av dere er ført bak lyser, men følg med i fremtiden. Dere som ønsker å dra til hjemplaneten og starte på nytt vil bli kontaktet. Det kommer til å bli vanskelige valg for dere, men vi kommer i fred. Vær ikke engstelige. Vi kommer til å kontakte en del av dere som vil stå i fremste rekke, snakke med deres myndigheter og hjelpe resten av folket. Dere vil vise dem veien til frihet, opplysthet og øking av energiene.

 

Vi startet vårt samarbeid med erkeenglene og andre i universet for centuriers siden. Vi er sammenlignet med jorden en gammel planet. Vi er ikke så tett befolket som på jorden. Vi lever i fred og harmoni med hverandre. Jeg kontakter deg som et hologram, og sender telepatiske meldinger til dere mennesker. VI er like fysiske som dere er på jorden, men vi kan oppnå kontakt og holde en samtale med dere gjennom kanaler. Lik dere kan snakke med oss kan vi snakke med dere, lik dere er fysisk er vi fysisk.

 

De av dere som ønsker vår kontakt, kontakt oss for healing og veiledning. Vi vil hjelpe dere mennesker frem til den dagen vi kommer. Vi vil hjelpe dere med deres fysiske plager, høyne energier og veilede dere i det nye livet. Dere må lære dere å leve på andre måter som tjener jorden og andre planeter. Dere kan ikke leve i et eie samfunn som dere gjør på jorden i dag. På Andromeda eier vi ikke noe personlig. Alt er til fellesskapets gode. Dere vil komme til en tid der dere må leve slik til fellesskapets gode, Vi bygger hus for hverandre, og hjelper de familier som er unge som ønsker å etablere seg selv. Vi kontrollerer fødselstallet, alle har rett til å få barn, men vi ser ikke at det er det viktigste for et par. Samhold og kjærlighet holder dypere enn på jorden. Vi har en partner i vår leve tid. Vi lever i gjennomsnitt i trehundre år. Det er noen høyere enn på jorden, men dere vil oppnå en slik høy levealdere dere også med tiden. Jorden vil til slutt bli lik vår planet og mange av de andre planetene som er en del av føderasjonen. Lev livet deres i kjærlighet istedenfor hat. Hat vinner ingen, hat er mørket og fremmer kun de mørke makters lyster. Lev i lyset og tro på vår eksistens for vi lever lik dere lever. Følg med for flere avsløringer om oss vil komme. Dere kan ikke lenger lukke øynene for andre veseners eksistens. De som mørke-legger disse sannhetene, må til slutt gi dem fri til folket. Vi vet at mange av dere vil bli redde, og frykte oss, hisse til krig mot oss, og angripe først og spørre etterpå. Men vi kommer i fred, vi har ingen ønske om å overta jorden og dets beboere. Vi kommer med hjelp for dere som ønsker å evakuere en døende planet. Lev i fred. Galoghen fra Andromeda.

 

25.09.2019

Vi ser jorden er i endring, vi ser at det er flere som er i oppvåkning prosessen. Vi ser at det vil komme nye tider. Fremover vil dere oppleve at utviklingen går svært fort, og for mange vil det være vanskelig å følge med alt det som er nytt. Dere vil også oppdage at de hendelser som skjer i et land vil ha stor betydning for andre land. Vær derfor med i det som skjer på moder jord, for som folk er dere ett. Dere ser dere selv som delt, men for oss er dere ett. Tider vil komme der deres tanker og syn må endres. Deres myndigheter vil ikke lenger kunne holde ting skjult for dere. Sannheter blir stadig avslørt. Forbered dere kjære jordboere på den nye tiden. Vær ikke enfoldig og la alle advarsler gå i glemmeboken, for vi sier at endringene vil komme. Flere og flere opplever smerter, men vær ikke engstelige for disse smertene, de er endel av oppvåkning prosessen. Kroppens cellestruktur må endres for at dere skal kunne svinge på høyere energier. Slik er det! Arbeid med deg selv og dine energier. Arbeid med dine egne tanker og hva som er viktig. Som vi har sagt tidligere så må du se deg selv i speilet og spørre: hvem er jeg? For du er et lys vesen fra universet. Vit det, og kjenn det kjære jordboer. 

 

 

19.09.2019

Den nye tiden!

Mine kjære jordboere. Vi kommer med godt nytt. Tiden dere har ventet på nærmer seg raskere enn vi har håpet. Dere er nå påbegynt tiden inn i den nye tiden. Selv om det gjenstår mye vil dere merke mer og mer at deres energier endres. Dere vil kjenne med hele dere og føle med alle nerver i kroppen. Dere vil stille flere spørsmål enn tidligere. Det er nå tid for å våkne og se med egne øyne at dere er blitt holdt i fangenskap, mentalt og fysisk. Tiden dere går inn i nå vil føre med seg en del endringer i været, men bekymre dere ikke, for det vil ennå ta mange år før dere ser de helt store endringene. Men dere vil merke at ikke alt er som det pleier å være. Vi vil i denne forberedelsestiden begynne vår kontakt med noen av dere på jorden å lære dere opp i universets lover. Dere vet hvem dere er. Dere har allerede fått beskjed om å stå i fremste linje.

Endringene i været skyldes kosmiske årsaker som påvirker jorden gravitasjonskraft. Jorden er på vei inn i en ny bane der de kosmiske partiklene er av høyere energi. Dette medfører kosmisk støv som entrer jordens atmosfære. Klimaet vil derfor endre seg.

Dere vil oppdage at flere dyrearter vil dø ut. Noen av menneskelige årsaker, noen av klimaendringer og noen av sykdommer. Noen arter har spilt ut sin oppgave i ernærings kjeden, andre arter vil fortsette. Dere vil fylles av sorg over denne utviklingen, og åpner hjerte chakraene deres enda mer. Men de har spilt sin rolle for dere mennesker og for naturen. Slik er det. Erkeengelen Mikael.

 

 

Gjennom en kanalisering får jeg beskjed om at Andromeda ønsker kontakt med meg. Her kommer to kanaliseringer fra dem. Den 10.9 og den 17.9

17.09.2019

Kanalisering

Samme høye lyse skikkelsen kommer som forrige gang. Vi sitter på den samme benken. Jeg spør om navnet for jeg husker det ikke, han ler. «Du strever etter å huske navnet, men navn er uviktig siden vi ikke har samme skrift eller talespråk som på jorden».

 

Verdener kommer og går, lik som deres verden, jorden. Vi har i mange generasjoner besøkt deres jord, og sett hvordan dere mennesker herjer, kriger og skaper splittelse og ufred. Vi har gitt dere teknologi sammen med andre planeter, men dere har mange ganger brukt denne teknologien til krig og makt istedenfor fred. Dere har misbrukt vår tillit. Men vi har ikke gitt slipp på dere og vi har ikke gitt opp håpet. Vi vil nok engang komme til jorden. Vi har brukt våre reise metoder som vi ikke vil avsløre for dere på dette tidspunktet. Når tiden er inne vil vi avsløre vår reise metoder.

Du ser vår himmel, med to måner. Dere vil snart oppleve en himmel med to måner. En vi har sendt til dere. Dere vil kanskje lure på hvordan vi kan sende en måne til dere, men med vår gravitasjonskraft kan vi det. Vi ligger mange lysår foran dere i utvikling.

Vår oppgave på jorden vil være avhengig av den aktuelle situasjonen når vi kommer. Det er flere lenker i kjedet som må på plass før vi kommer og den nye tiden inntreffer. Vi er en hærskare av entiteter fra ulike planeter. Vi kommer til å samarbeide mer med dere mennesker i fremtiden. Mange av dere vil bli kontaktet for å være vårt talerør i fremtiden. Mange vil bli kontaktet fra andre planeter, mestere og engler. Det er nå tiden er inne for informasjon på tvers av planetene, for å våkne opp og åpne øynene. Dere har enn mye å lære og forstå, men det vil for noen av dere komme fort, for andre vil dette ikke være forståelig eller dere nekter å følge den nye tiden.

Vi vil forklare dere hvordan dere vil komme inn i den nye tiden. Hold dere orienterte, for det er mange av dere som kanaliserer og forteller om den nye tiden.

La folket høre at vi kommer. La lyset skinne i den nye tiden, slik vi skinner.

 

10.09.2019 Mitt første møte med Andromeda

Jeg ble fryktelig tung i hode, som om det veier altfor mye for meg å bære. Denne tunge trykkende følelsen i hodet vedvarte gjennom hele kanaliseringen.

 

Jeg kommer til Andromeda og blir møtt av en buldrende vokter. Han spør meg ut og jeg sier mitt navn og at jeg er velkommen. Han slipper meg inn en høy byport. Innenfor er det en lys og vakker by, med frodige trær og blomster rundt. En lys høy skikkelse kommer mot meg og ber meg sette meg på en hvit benk. Han, for dette er en maskulin skikkelse, setter seg ved siden av meg og begynner å snakke.

 

 

Vår galakse er mange lysår fra jorda. Vi lever her i perfekt harmoni. Andromeda. En perle blant stjerner og galakser. Vær hilset jordboere. Vi kommer med hilsen fra Andromeda. Jeg er Galoghen, lysets budbringer mellom planetene. Vi er et folk av healere og lys vesener. Vi jobber for fred og samhold. Det er en glede å knytte bånd mellom vår og deres galakse. Slik vi gjør med andre galakser. Tiden nærmer seg et nytt skifte i jordens syklus. Den gamle tiden og dets energier må vike for høyere energier. Vi skjenker dere vår måne, den røde kulen som kretser i Andromeda. Vår gave er på vei. Månen vil gi balanse i jorden og stabilisere den i den nye verden. Deres gamle måned vil vike veien slik at den nye røde månen får innpass. Dere vil starte med to måner i den nye planeten.

Se hendelser vil komme og dere er ikke berett. Vi sender våre lysskip mot jorden for å bistå dere i tiden som kommer. Det er mange av dere som oppleve fremtiden vanskelig. Flere naturkatastrofer vil inntreffe jorden på grunn av den høye frekvensen hun vil svinge med, og de ødeleggelsene dere selv har satt i stand på jorden. Når jorden går inn i sin femte bane, vil hennes helling endre kurs. De baner hun tidligere har streifet vil hun nå gå inn i. Dette blir et tidsskifte uten dimensjoner. Dere har aldri sett lignende på jorden. Vi i andre galakser følger derfor spendt med på denne endringen i kosmos.

På grunn av jordens tyngde kraft vil jorden helle, slik at deres 360 ° nord vil endre til en østlig retning. Dette vil medføre store klimaendringer på jorden og påfølgende katastrofer. Forbered dere for begivenheter inntreffer i deres tidsregning.

 

Så buldret vokteren og sa at tiden var ute. Byporten skulle stenges. Jeg ble vennlig ledet mot porten av Galoghen.

 

 

30.08.2019

Trussel

Stadig flere av dere våkner opp og føler verden som en trussel. Deres nyheter fylles av terror, ulykker og katastrofer. Usikkerhet i hverdagen, i økonomi, miljø og klimagasser. Dere proppes full av informasjon og er usikre på hva som er rett og hva som er galt. Hvordan vil verden fremstå om ti år eller tjue år? Dere brenner verdens lunge for en kortsiktig gevinst. Regnskogen brennes ned for å gi plass til dere mennesker, men vit at dere mennesker har ingenting å leve av hvis regnskogen forsvinner. Er det riktig at noen få tankeløse mennesker skal kontrollere skjebnen til resten av verden? Dere må reise dere opp i samlet flokk og protestere mot denne vandaliseringen av regnskogen.. Krisen denne avskogingen vil bringe er ikke en krise dere ønsker å oppleve, men dessverre er det akkurat det som kommer til å skje hvis dere ikke klarer å snu denne utviklingen. Dere vil sitte igjen i en verden som ikke er levelig. Vi har sagt det tidligere at dere må lære dere å klare dere med mindre en periode. Dere er nå i en fase der jorden er i endring, og herfra går det fort. Forbered deg på kriser av alle slag, for de vil komme. Dette er ikke for å skremme, men for å advare mot tankeløshet. Ta vare på moder jord! Hver og en av dere må tenke over deres egen hverdag, hva trenger du, og hva kan du unnvære? Dere produserer søppel, kjøper og kaster. Plast problemene øker for hver dag. Alle uansett hvor du bor har ansvar for eget forbruk. Alle har en stemme, bruk den og ta moder jords parti. Hennes stemme blir stadig svakere. Løft moder jord opp og vis henne kjærlighet og respekt. Vær en del av moder jord. Dere blir redde av mine ord?  Vær ikke redde for mine ord, bli redd av dere selv og menneskene som bestemmer. Dere er selv deres egen trussel. Send ut kollektiv kjærlighet til menneskeheten og send ut kollektiv kjærlighet til moder jord. Vær moder jords stemme og brøl ut hennes sorg og smerte.

 

05.08.2019

Oppmerksomhet

Det vil bli mer og mer klart for dere at dere skaper deres eget liv. Dere vil mer og mer se i hverdagen at de plager dere sliter med kommer fra deres egen skapelse. Dere har ikke tidligere sett sammenhengen, men nå vil dere oppdage flere sider ved deres selv. En tid for selvransakelse, og oppmerksomhet innover. Dere vil bli flere og flere som ønsker å bruke tid på dere selv og gi dere selv oppmerksomhet. Det er ikke slik at det skal gå utover andre, og at dere blir blinde for andre i hverdagen. Nei, det betyr at du oppdager stadig nye ting ved deg selv, og får mange "aha" opplevelser. Gi derfor deg selv oppmerksomhet, hør din indre stemme som roper til deg om å ta vare på kropp og sjel. Våkne opp av dvalen, endre ditt syn og din livsvei. Vi sier ikke at dette vil bli enkelt å møte seg selv i speilet og se sitt sanne jeg kan være en vanskelig oppgave. Stol på deg selv, og stol på oss, og du vil se livet i et nytt lys. 

 

29.07.2019

Menneskeskapt eller ikke?

Verden er i stor endring. Naturen er som en karusell. En dag vinter, neste dag tropisk. I tiden som kommer vil dere oppleve at temperaturer endrer seg fra den ene dagen til den neste dagen. Dere har i en lang periode denne sommeren fått føle noe av denne endringen som vil bli stadig sterkere i fremtiden. Dette er et viktig skifte for naturen for å kunne høyne energiene, og rense moder jord. Dere lurer kanskje på om dette er menneskeskapte situasjoner eller ikke. Noe av det har dere vært medskapere til. Dere forurenser og forsøpler naturen, men mye skjer på grunn av sykluser som inntreffer med ujevne mellomrom. Dere er nå i et tidsskifte der dere vil måtte tenke dere om i hverdagen. Tiden er nå inne til å snu deres vaner og se en annen vei å gå. Vi følger dere med kjærlighet.

 

27.05.2019

Usikkerhet

Vi registrerer at det er mange av dere som er usikker på fremtiden. Fremtiden fortoner seg mørk og vanskelig for mange av dere. Fortvil ikke, og tenk ikke så meget på fremtiden som på nåtiden. Dere må leve i nåtiden. Rydd i egne energier og hjelp andre med å rydde i sine energier. Rydd menneskelige feil som er gjort på moder jord. Fremtiden speiler seg i nåtidens handlinger. Tvil ikke, men ha tillit til at alt blir til det beste for menneskeheten. Ta til ordet for rettferdighet der urettferdighet utspiller seg. Ta til ordet for likhet der ulikhet utspiller seg. Ta til ordet for menneskelighet der umenneskelighet utspiller seg. Reis dere opp og skap sikkerhet der usikkerhet råder. Vær i nåtiden!

 

16.05.2019

Narrespill

Dere lar dere forlede av hverandre, og tror at det én sier er en større sannhet enn det en annen sider, men hva sier hjertet ditt? Er du i tvil, så følg alltid hjertet ditt for det vil lede deg på den rette veien. Hva er det som leder deg? Er det tankene dine, hjertet ditt, eller sannheter du har lært? Fremover vil dere høre mye nytt, dere vil lære mye nytt og dere vil bli utfordret på det dere har lært. Stol på universet! Ikke la dere forlede av de narrespill som foregår rundt dere. Hør på barna. De er våkne, de er fremtiden. De ser og forstår mer enn dere voksne evner å gjøre. Ikke le av deres tanker, for de har rene tanker. De vil være med å lede dere frem i den nye tia.

02.04.2019

Jordet

Alle tenker på seg selv og sitt eget velbefinnende. Dere snakker om å redde jorda, men er ikke villige til å endre deres vaner. Dere kjøper den maten dere trenger, med den emballasjen den er pakket inn i. Dere sier: vi kan ikke gjøre noe. Alle kan gjøre noe, men dere må begynne med dere selv. Maten dere spiser er dyrket på et jorde. Dere sprøyter ned jordene med gift. Gift som dere selv spiser. Dere bryter dere selv ned, og som åtsel dyr lever dere av restene. Dyrk jordene uten gift! Produser ren mat, rens dere og rens moder jord. Dere produserer mat i overflod, for deretter å kaste det dere ikke trenger, mens tusenvis av mennesker sulter i andre deler av verden. Våkne opp! Se dere rundt! Vi entrer nå inn i en ny tid , der dere må revurdere deres handlinger, tenke i andre baner, og være nær jorden. Deres jorder vil fylles av mat som dere trenger, ikke mer , ikke mindre. Flere katastrofer vil komme, som vil tvinge deres  tanker inn i andre baner. Moder jord kan ikke tåle mer av deres ødeleggelser. Nye energier er på vei ned til moder jord.  Omfavne moder jord, send henne lys og kjærlighet.

 

02.03.2019

Lys

Våren er i anmarsj, og på den nordlige halvkulen går dere mot lysere og varmere tider. Som alltid på denne tiden vil dere føle dere lettere og gladere. Dette miraklets lys som skinner ute, og gir denne følelsen er også miraklets lys i deres hjerter. Følg lyset hvor du går, og gi fra deg lys til andre. Slik som solen varmer deres hjerte og sinn, slik varmer universets lys deres hjerter og sinn, og healer kropp og sjel. Søk derfor mot lyset uansett hvor mange smerter du har i kroppen eller hvor mange plager du har i dine tanker. Følg lyset, og la deg ikke friste av mørke energier som legger seg i kropp og sinn. Vit at dine mørke tanker er avlet av mørke energier. La lyset slippe inn og overmanne den mørke energien. Hold fast ved lyset, og søk det i alle livets faser. Lik lyset skinner fra solen , vil lyset også skinne i deg. Lev i lyset og vær lyset! Erkeengelen Mikael.

08.02.2019

Erkjennelse

Hvem er du? Du som hersker på jorden, hersker over alle, naturen og dyrene, fiskene i havet og fuglene i luften. Hvem er du? Du som går din vei, uten å stoppe opp. Hvem er du? Se deg selv i speilet, hvem ser du? Se deg selv utenfra når du utfører dine handlinger og sender ut dine ord. Hvem rammer du? Kan du se den store virkningen du har på verden rundt deg og utenfor din kjerne? Hvem er du, som hugger ned skoger, lar barn sulte, forsøpler verden, trykker andre mennesker ned. Med hvilken rett bestemmer du over verden og dets beboere? Når moder jord bruker sine krefter har du ikke noe å stille opp med. Da vil ikke din makt, dine penger, din arroganse hjelpe deg. I moder jords raseri er dere alle små fyrstikker. Moder jord ser ikke forskjell på fattige og rike. Når moder jord sender ut sine stormer, oversvømmelser og sykloner, når hun skjelver og spyr ut lava, da kjenner du kraften fra henne, som er så uendelig mye større, sterkere og mektigere en du noen gang kan bli. Tenk på moder jord neste gang du ser deg i speilet, og har tenkt å utføre gale handlinger. Bruk din makt til å redde verden, folket og moder jord. Se deg selv i et annet speil denne gangen. Hvem er du? Du som redder de fattige, naturen og jorden, du som hjelper verden til et bedre sted. Du som sender ut kjærlighet, og vil det beste for alle jordens beboere? Hvilket speil velger du å se i?

24.01.2019

Dagen i dag

I dag står månen i senit. Det er tid for store forandringer i kropp og sjel. Noen opplever store forandringer i forhold og bopel, men de store forandringene vil du merke på kroppen og i din sjelelige utvikling. Stadig flere merker unormale smerter eller ubehag i kroppen. Du kan føle deg svimmel, ha synsforstyrrelser, kløe og svie i øynene, smerter i kroppen, humørsvingninger, søvnmønsteret er i ubalanse, indre følelser er i kaos, personlige meninger og prinsipper faller i grus, du begynner å se annerledes på ting. Du føler deg forvirret og mister kontrollen.  Ikke vær bekymret. Cellene er i endring for å høyne energien, dette kan du føle på kroppen. Med høyere energier vil din oppfattelse av livet, følelser og standpunkter endres i takt med energien for at du skal komme i balanse i den nye energien. La energiene komme. Pust de inn og la de gamle slippe kroppen din. Universet er i beredskap. Med månen i senit er det store energier i atmosfæren som vil treffe jorden. Disse energiene kan gi mange utslag. Vi vokter over dere i kjærlighet og fred, erkeengelen Gabriel. 

 

15.01.2019

Vær fenomener

Endringer skjer i været over hele kloden. Der det er varmt blir det kaldt, der de er kaldt blir det varmt. Endringene skjer akkurat slik vi har sagt de skal gjøre. Katastrofer vil inntreffe fordi land og folk ikke er forberedt på det nye været. Været har vært i endring lenge, men dere har sett på det som enkelt hendelser. Vær forberedt på instabilitet. Mye vind og nedbør, enten i form av massive regnskyll, eller store snømasser. Snø der det aldri har vært snø, og regn der det alltid er tørt. Dyr og planter vil bli forvirret.  Lyset vil endre seg. Se mot himmelen. I tiden fremover vil dere oppleve stadig økende aktivitet på himmelen. Flere vil se lys fenomener med gnistrende fager. Lys vil fare over himmelen i mange farger. Det er ikke nordlyset og ikke regnbuen. Dere vil også kunne se lys fare over himmelen i raskt tempo. Lys som tilhører utenomjordisk aktivitet. Dere vil se en rød måne komme til live, og gi jorden en egen glød. Erkeengelen Mikael.

 

06.01.2019

Nytt år

Nytt år, nye muligheter. Året vil fylles av store og små begivenheter. Begivenheter for dere personlig og begivenheter for dere som menneskehet. Dere  vil merke endringer i kropp. energiene endres, tankemønster endres, og dere vil merke plager i den fysiske kroppen, som dere ikke kan forklare medisinsk. Flere av dere vil våkne opp og forstå mye mer om universets energier enn dere har gjort tidligere. Vi kan si at dette året er oppvåkningens år. I gjennom tidene har dere utviklet dere, stagnert og så utviklet dere videre. Livene deres har gått i rykk og napp, og i flere ti år har dere vært låst av deres religiøse overbevisning, før dere har sluppet andre livssyn inn, og akseptert forskjellighet. De av dere som har vært sterkt troende, være seg i den ene eller den andre religionen, har måttet svelge noen kameler, som dere sier. Nå vil det bli en tid der det vil bli fordøyd flere kameler enn noen sinne. 

Året vil preges av kaos innen økonomi. Dere har allerede sett konturene av dette kaoset. Pengeverdiene vil endres på grunn av børs krakk. Det vil bli en økonomisk vanskelig tid. Dere har sett endringer i været. Denne endringen vil bli stadig mer synlig, og for mange svært merkbar. Vi er i ett tidsskifte, som vil sette spor etter seg i mange år fremover. Følg med på endringene og stritt ikke imot. La den nye tiden komme, og ta inn de nye energiene. Vit at omveltningene ikke er negative, men er nødvendige for å få inn de nye energiene. Lev i nået. Finn tilbake til røttene i deg selv og i livet. I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

26.12.2018

Julefeiring

Dere er godt i gang med julefeiring over hele kloden. Vi ser lyset spre seg slik det gjør hvert år på denne tiden. I år er lyset sterkere enn noen sinne. Vi ser at det er flere som har lyset i hjertet enn før, og vi ser at mørket blir svakere. Husk på hverandre i denne tiden, og husk på de som ikke har så mye. Vær barmhjertig i hjertet, i tanker og i handlinger. Det er mange mennesker som er i oppvåkning, og vi ser store endringer i året som kommer. Det har aldri før vært så mange mennesker som er samlet rundt kjærlighets energien som nå. Å se jorden gløde er et vakkert syn. Lev ikke i overflod, for det kan bli dager som kommer, som gir mindre overflod enn det dere er vant til. Lev i sparsommelighet, men ha nok. Lev i nået i dagene som kommer, la fortid være fortid, og la fremtiden komme når den kommer. Lev for hverandre, og de du har kjær. I disse dager feires kjærlighet, samhold og neste kjærlighet over hele verden. Vær raus og se at andre mennesker lider. Gi disse menneskene hjelp, husrom og varme. La nye tanker få grobunn slik at verden endres. La gamle tanker og energier slippe taket. Vær i oppvåkning hver dag, og legg merke til endringene rundt deg. Bruk sansene dine, føl, lukt, se og hør, og du vil oppdage nye dager. Året som kommer vil bringe mange nye dager, som du skaper med din kraft og din vilje. La denne kraften og viljen være lyset i hverdagen din, og fremtiden din. Gi og du skal få. I lys og kjærlighet, erkeengelen Mikael. 

 

06.12.2018

Mørketid

Mange i verden sliter nå med mørketid. De kan ikke se solen på flere måneder. Kun en kort periode midt på dagen er det litt lys, før mørket igjen tar over. Denne mørketiden vil hvert år gå mot lysere tider, og solen vil lyse hele døgnet. Mange mister energi i den mørke perioden, husk å fylle dere med lys. Det finnes en annen mørketid, en mørketid som finnes over hele verden. Det er ikke fravær av sollys på grunn av årlige sykluser, men fravær av lys i hjertet. Mørke energier skaper mørke tanker og deretter mørke handlinger. Mørke har vært som en jern klo rundt jorden i all tid. Vi ser at nå går jorden mot lysere tider. Lyset vil til slutt skinne med en strålende glans over hele jorden. Dere er ikke kommet helt i mål med å åpne hjertene for lyset og kjærligheten, men dere er på god vei. Stadig flere tar til seg lyset. Mørke må til slutt gi tapt for lyset. Vi ser at lyset er sterkest i julehøytiden. Da åpner dere hjertene til hverandre, og gir av deres kjærlighet, omtanke, glede og godvilje. Ta disse lyse energiene i hjertet og spre lyset hele året, ikke bare i julen. La mørketiden gå over til lysetiden. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael

25.11.2018

Mot

Det skal mot til for å bryte ut av kjente mønster, en vennegjeng, et miljø, eller gå på tvers av det familien ønsker. Men mot er ikke å trosse noen, eller trykke andre ned for å gå sin egen veg. Det skal mot til for å gå lysets veg når du er i mørket. Det trengs mot for å følge hjertet, å bryte ut av negative energier og mørke tanker. Det trengs et enda større mot for å vise andre at du følger hjertet i kjærlighet og i fred. Det trengs mot til å stå imot mørket og ikke følge andre. Det trengs mot for å stå i lyset og bære sannheten. 

Dere har alle dette motet, for dere vet at det er sannheten. Bruk motet og bruk sannheten, bryt ut av gamle mønster. Kjærlighetens veg gjør deg sterk og gir deg mot.

Jeg følger med dere i kjærlighet, erkeengelen Gabriel.

19.11.2018

Endring

En endring i livet er ikke det samme som om du må gi slipp på alt du i dag ønsker deg, og må gå å lengte etter det. Når du er kommet i endringen, så er det for du har endret dine tanker og energier, og kan se saken i et annet lys. Det du bare måtte ha eller gjøre før, vil ikke bli viktig. Du vil lære at det som du mente var viktig kanskje ikke er viktig i hele tatt. Det kan hende at du i denne prosessen møter andre mennesker som er i samme endring, og knytter nye vennskap. Du vil kunne føle at dine gamle venner ikke er vennene dine, og du vil kunne ta avstand fra deres holdninger og liv.  En endring kan skape store omveltninger, alt fra livssyn til endring av bosted, og jobb. Uansett hvor du befinner deg i endringsfasen, så er det for at du er kommet til et valg i livet, der du har lagt bak deg gamle energier. Tunge vanskelige energier der dere trykker hverandre nede, fremelsker droger og aggresjon er gamle energier som nå er i oppløsning. Stadig flere av dere ser at dere kan leve godt uten noen form for droger og aggresjon. Det er en energi som holder dere nede og opptatt, slik at dere ikke skal se det spillet som foregår i kulissene. I denne tiden hvor dere våkner opp vil dere begynne å stille spørsmål, undre dere og se andre sannheter. Dere vil nå starte en endring med ny viten og nye holdninger. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael

08.11.2018

Vendepunkt

Et vendepunkt i livet kan være både positivt og negativt. Det forteller at livet har tatt en annen retning enn den du hadde tidligere. Et vendepunkt i livet er en erfaring. Vender livet ditt til det verre, er det for at du har noe du må erfare, forstå og lære av for at du skal komme deg dit du er ment å være i livet. Etter negative vendepunkt vil det komme et positivt vendepunkt. Den negative erfaringen hadde et spir, som blomstret til noe positivt. Lever du med negative energier rundt deg, kan et vendepunkt bli til en positiv opplevelse i livet. En endring av livets kurs. Uansett hvor endringen fører deg vil du lære og erfare. Gjennom denne læren skal dere mennesker våkne opp av den dvalen dere befinner dere. I fremtiden vil det være mange vendepunkter i livene deres. Verden er i endring, og mange starter nå sin oppvåkning fra en lang søvn. De begynner å tro at det er mer mellom himmel og jord enn det som er synlig. Mens andre våkner opp og ser sannheten om systemer og politikk. Andre igjen er kommet langt i sin utvikling, og våkner opp til en sannhet langt utover det de fleste av dere ennå kan drømme om, men som er svært reel. Uansett hvor du er i din oppvåkning, så vil livet ditt endre seg, fordi du endrer deg. Ønske denne endringen, vendepunktet, velkommen. Nå er tiden inne for å høyne energiene og se inn i den nye tiden. I lys og kjærlighet  erkeengelen Mikael.

 

bottom of page