Mine kanaliseringer

Side 2
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

24.01.21

Tilgivelse er et vanskelig ord for mange av dere. Dere klarer ikke å tilgi de nærmeste for små ting og langt mindre en stat for store ting. La egoet ditt gå til siden og la tilgivelsen få strømme gjennom hjertet ditt. Dere alle er barn av universet og fortjener lyset. Selv de mørkeste av dere fortjener lyset. Hvem er dere som kan sette dere over alle mennesker, og universets lover og ta makten i egne hender? Svelg den stoltheten du bærer og se deg rundt. Se sannheten i øynene og se at rettferdigheten har seiret. Dere ønsker endringer, men endringer skjer ikke med makt og blodig kamp. Energinivået deres er høynet, fall ikke i fristelsen for å senke ditt energi nivå og påberope deg retten til å slakte. Ingen avrettelser er fra lyset eller av lysets hensikt. Du som tror du vet sannheten, se deg tilbake og revurder dine meninger. Lyset vil seire, men lyset vil seire i rettferdighet. Dere har forherliget et menneske hvis intensjon var kun egoisme, dere har forherliget et menneske og satt denne i lyset, men denne vet ikke av lyset.  Endringer vil komme, men endringene vil ikke bli som dere tror. Hvem er du som tror at du vet sannheten over alle sannheter? Hvem er du som tror du har all rett på din side? Dere er alle vinnere og dere alle er tapere, for det finnes ingen vinner og det finnes ingen tapere. 

Vi ser endringene som kommer, sorgen som følger med og matthetsfølelsen i verden. Men denne endringen handler ikke om en eller to mennesker, men en flokk, et folk, et land, og en verden. Dere er mange som reiser dere fra restriksjoner og overgrep. Stadig flere vil sette en stopper for årelangt misbruk av makt. Verden åpner øynene og ser som om de ser for første gang, selv de som er satt til å styre vil se det de ikke har sett. Ikke alle vet, husk dette, ikke alle vet. De få som har fullstendig kontroll vil bli avslørt, det er disse menneskene som må stå til ansvar. Men ansvaret skal ikke tas av en mobb. Mobbing og hets hører ikke lyset til. La lyset skinne gjennom deg og la lyset råde i ditt hjerte og ditt sinn. Tilgi de som ikke vet bedre for de handlet i god tro. La kjærligheten seire i disse mørke tider, la lyset skinne gjennom og klarne luften.  Finn storhet i hjertet ditt og send tilgivelse og kjærlighet til alle mennesker, for dere alle trenger det.  

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

 

 

05.01.21

Den  15.desember, 2020 fikk jeg flere kanaliseringer. En har jeg lagt ut her om den multidimensjonale virkeligheten. Jeg fikk også en privat kanalisering som jeg nå har bestemt meg for å legge ut. Budskapet kan virke som om det er passert, men i virkeligheten er det et budskap vi skal ta med oss inn i det nye året. Så dagens kanalisering vil derfor være fra den 15. desember. I kanaliseringen stilte jeg noen spørsmål som jeg fikk svar på.

Jeg har nettopp sett en video av Susanne Bjørklund, som hevder at vi mennesker er en mix mellom Orion og Pleiadene, der orionerne er menneskets rasjonelle og strukturelle del, og pleiadianerne er menneskets kjærlige og kreative del. Hva mener du om dette?

Mennesket har som du vet har eksistert lengre på jorden enn dere har beregnet, dere er i ferd med å oppdage dette, og ikke minst akseptere dette faktumet. Før dere kom ned til jorden var dere vesener fra ulike planeter. Når dere snakker om Pleiadene og Orion, så ser dere for dere to planeter, mens det i realiteten er flere planeter innenfor et system. Det vil si at de fleste av dere vil tilhøre Orion eller Pleiadene uansett om navnet på deres hjemplanet er noe annet. Dette vil dog ikke være det hele fulle faktum siden det også finnes solsystemer med liv som har besøkt jorden og blitt infiltrert med dere mennesker, som igjen har endret deres intelligensnivå. Svaret her er altså ikke enten eller , men både og. Du vet som jeg tidligere har fortalt at dere ble hentet opp og oppgradert før dere ble satt ned til jorden igjen. I denne oppgraderingen finnes det avtrykk fra DNA fra andre planeter enn jorden. Dette har medført at dere har økt intelligensen og kjærligheten dere imellom. I denne oppvåkningsprosessen som vi er inne i nå vil dere bruke mer av de hjerteenergiene dere innehar enn tidligere. Flere av dere vil våkne opp og se at det er kjærlighet og ikke hat som må styre verden. Gjennom denne bevissthetsendringen vil verden endre seg. De som fortsatt holder seg fast i en mørkere energi vil fortsette å være i denne energien. Men som vesener vil dere løftes opp til en annen dimensjon. Der vil deres virkelighet være det dere ser. So Susanne forteller vil virkeligheten være virkelig både i jordelivet og i sjelelivet. Når kroppen dør går sjelen til et annet nivå, derfor dør dere aldri, men skallet som er kroppen kan slutte å fungere. Dette har jeg fortalt tidligere (her refererer han til bøkene mine). Når dere kommer tilbake til deres bevissthet vil dere også se endringene i naturen fordi deres bevissthet endrer alt som dere ser. Derfor vil deres kropper også endre sitt forhold til næring. Deres liv vil endres til det dere kom fra. Som tidligere fortalt er sjelelivet like virkelig som ditt jordeliv, og tid og rom eksisterer ikke slik dere tenker dere. Tid og rom løper i hverandre og er infiltrert i hverandre, det finnes ingen begynnelse og det finnes ingen slutt. Dere som mennesker har oppfunnet tiden og begynnelsen og mener den vil ta slutt. Jorsen som planet kan ta slutt, men dere som vesener vil ikke ta slutt. Når bevisstheten, kroppen og livet endrer seg og deres føde vil være av en annen art enn dere har nå, og når deres virkelighet er en annen enn dagens virkelighet vil dere gå fra å være mennesker til å være det dere kom ned til jorden som. Dette er individuelt fra person til person. Deres hjemplaneter vil vise dere veien. I boken fortalte jeg deg at det dere kaller konspirasjonsteori kom etter virkeligheten, det vil si at det som er virkelig ikke er en konspirasjonsteori. Mørket er like virkelig som lyset og er derfor en del av den erfaringen dere mennesker har. Det ble også fortalt at dere skaper deres egen virkelighet og lar dere påvirke av hverandre. Så derfor vil det ikke være noe avslørende i den videoen enn det du allerede har blitt fortalt i bøkene. Det er bare fortalt på en annen måte. Virkeligheten kan bøyes og endres og omskapes, derfor vil deres virkelighet endres, bøyes og omskapes i tid og rom. 

 

I denne tiden er halve kloden opptatt med juleforberedelser og feiring av Kristi fødsel. Hva tenker du om alle disse tradisjonene og om de ulike landenes feiring av julen?

 

Dere bor i ulike deler av verden og for mange i de mørkere delene av kloden vil denne høytiden være et lys i mørket. Et halmstrå å klynge seg til for at tiden skal bli mildere og bedre. En hard hverdag gav grobunn for tradisjoner som ble overholdt for å finne trøst. I dag er dere ikke avhengige av den samme tradisjonen for å komme dere over den mørke tiden. Kristendommen har i tillegg satt fart på julefeiringen som Jesus Kristi fødsel, noe som er helt feil, siden Jesus av Nasaret ble født om våren, sett fra sitt land. Årstiden vil derfor være forskjellige og tradisjonene forskjellige utfra hvor dere bor og hvilken kultur dere kommer fra.

De tradisjonene dere har skapt dere er ikke virkelighet, det er fantasi. 24 og 25 desember vil komme og gå uten alt det som dere har laget av tradisjoner, Vi aksepterer at dere ønsker å markere en høytid for å gjøre noe spesielt i julen, eller en annen tid på året for den sags skyld, men det vil ikke ha noe med kristendom å gjøre. 24 og 25 desember kommer og går hos muslimer, jøder, buddhister og hinduister selv om ingen av dem feirer jul. Vi ser at i den delen av verden og de folkene som feirer jul øker sitt hjerte lys. Vi aksepterer derfor denne feiringen som øker hjertevarmen dere mellom og de lyse tanker dere sender hverandre. Lyset og kjærligheten finner sine veier, også kollektivt.

Mange av de tradisjonene du finner mening med vil være helt meningsløse for andre, og omvendt. For de som har flyktet til et land der juletradisjonene er sterke, vil også oppleve å få økt hjertelyset sitt. I denne tiden på året skinner jorden med en helt spesiell varme og kjærlighet. Dere legger vekk strid, hat og ufred og sender kjærlige tanker til hverandre på tvers av jordkloden. Mange benytter denne tiden til å gjøre gode gjerninger for andre. Vi vil ikke på noen måte ta fra dere denne feiringen, men vit at du trenger ikke å feire Jesus Kristi fødsel for å ta del i denne hjerte varmen. Hvis du trenger å pynte et tre, henge opp en stjerne og kle huset i rødt for at su skal kjenne dette lyset i deg og spre det videre, så gjør det, så lenge det får deg til å bli det medmennesket vi vil dere skal være hele tiden. Ta med deg julefølelsen inn i det nye året  for i året som kommer, sett fra deres kalender, så vil det skje mange ting i verden. Ikke alt vil være vakkert og fint. Nei, mye vil være grusomt, men gjennom de grusomme handlinger vil andres hjerte varme våkne opp og flere vil se klarere. Mørket vil utspille det som er deres rolle, å være mørket, men flere vil trosse mørketog se gjennom den sluheten som de har latt seg lure av i så lang tid. Slørene vil falle for øynene deres og dere vil se klart. Bruk julens kjærlighet til å hjelpe de menneskene som trenger støtte og hjelp i tiden fremover. Vær lyset i mørket for din neste og gi av hele ditt hjerte. 

 

Erkeengelen Mikael.

15.12.2020

Den multidimensjonale virkelighet

Det snakkes om den multidimensjonale virkeligheten, men hva vil det egentlig si for oss her på jorden?

En virkelighet er det dere gjør den til. Det som er virkelig for deg trenger nødvendigvis ikke være virkelig for din nabo. Dere lever i hver deres verden på jorden, avgrenset av økonomi, stilling, rang og omgangskretser. Det som er en del av din hverdag kan være helt fremmed for en annen. Derfor vil en virkelighet være forskjellig fra hvor du befinner deg i livet og hvor du bor, og selvfølgelig alderen din. Erfaringer du tar med deg er en del av livet ditt og derfor en del av din virkelighet. Så til spørsmålet om multidimensjonal virkelighet. Siden din egen virkelighet som du har her og nå er forskjellig fra en annens virkelighet, så kan du også tenke deg at det er virkeligheter som ikke dere ser før dere har beveget dere inn i andre energier. Livet etter den menneskelige døden er også en virkelighet, selv om du ikke kan se den.  Tidligere har jeg forklart at energi er virkelig selv om du ikke kan se den, slik er også energiene rundt dere, noen vibrerer med en høy energi, mens andre vibrerer med en lavere energi. Begge er like virkelige. Siden dere vibrerer på en lavere energi enn det vi gjør så er dere virkelig, og vi er virkelig selv om dere ikke kan se oss, fordi energiene vibrerer med en høy hastighet. Multi,  er det samme som flere, og dimensjonene er vibreringsnivåene. Derfor finnes det flere dimensjoner som er virkelige for dem som befinner seg i den dimensjonen. Etter hvert som dere forstår og aksepterer at det finnes flere dimensjoner, kan dere bevege dere mellom dimensjonene, men dere kan ikke bevege dere nedover, bare oppover i dimensjonene og i side dimensjoner. For det finnes dimensjoner som er i samme energi nivå som dere med sine parallelle liv. Alle disse dimensjonene er det som utgjør det dere kaller multi- dimensjonal virkelighet. 

Denne multi- dimensjonale virkeligheten vil åpne seg for flere av dere. I tiden fremover vil flere få et glimt av flere virkeligheter. 

Siden du også er skaper av dine egen virkelighet kan du også skape den virkeligheten du vil ha. Valgene er dine, og vi bander oss ikke inn i de menneskelige valgene. Velger du å øke energiene og få en større forståelse for virkeligheten om deg selv så vil du få all den hjelpen du trenger til å høyne energi nivåene dine. Hvis du vil skape en virkelighet som står fast eller som beveger seg bakover i tiden, så vil du kunne gjøre dette og erfare herfra til du ønsker å motta den virkeligheten som er basert på tro, tillit og kjærlighet. For alt avhenger av din tillit til universet og at det du ser er en virkelighet, en tillit til at lyset alltid vi jobbe for de som ønsker lyset, og skinne igjennom disse sjelene. Ingen av dere vil kunne hoppe inn og ut av lyset som dere selv ønsker. Velger du lyset er det ingen vei tilbake, velger du mørket vil du alltid ha et valg om å velge lyset. Du skjønner at når du har valgt lyset vil ikke du heller ønske deg tilbake til mørket. Livet vil bli enklere for dem som velger å ha tillit til universet, lyset og gaven. For de som ønsker å erfare mer av det jordiske livet i lavere dimensjoner har mulighet til dette, og gjennom sine erfaringer forløse de energiene som måtte dukke opp. 

Å leve et liv i lyset vil harmonisere cellene i kroppen og du vil føle deg ung og vital igjen. Dette er fordi den helbredende energien fra lyset får skinne gjennom deg. Ta imot den gaven. Du må tro på det du føler og du må tro på det du ser, du må også tro på det du ikke føler og det du ikke ser for troen vil lede deg frem. Ha tro på at dimensjonene finnes og ha tillit til at du vil bevege deg i dimensjonene, vær i lyset gjennom dine tanker og gjennom dine handlinger. Tro, tillit, lys og kjærlighet det er budskapet i denne vente tiden.

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

 

08.11.2020

Universet er uendelig stort, og verden er liten. Deres verden er fra hus til jobb, til aktiviteter, venner og hyggelige sammenkomster. Dere ser andre deler av deres verden, men den er langt unna. Du ser det som skjer i verden, men det er så langt unna. Ta verden inn i stua og se andres lidelse. Se at det som er bra for deg også er bra for andre. I disse dager holdes det valg i USA. Dere alle er opptatte av hvem som skal bli den nye lederen. Dere alle er blitt avhengige av hva dette landet finner på. Hvem bestemmer deres avhengighet til andre land? Tiden er inne for å snu og se mot eget land, mot andre land og mot universet, og åpne øynene. Dere er alle fanget i et slør av bedrag, og følger med som marionetter. Vit at alt vil bli som dere ønsker. Mørket er fortsatt fremtredende på moder jord, selv om tilhengere av mørket må trekke seg tilbake. Flere fra den mørke siden vil se lyset og arbeide for lyset, men kjernen sitter fortsatt i sine gjemte huler og drar i trådene til dere mennesker som dukker på et teater. Derfor sier vi våkne opp! Hvem bestemmer hvem som skal bli valgt til leder. Dere har laget dere en felle der markedsøkonomien og pengekrefter betaler en valgkamp som et sirkus.

Hvordan vil du velge din leder i fremtiden? Vil du velge en som arbeider for det beste for dere alle eller en som har penger til å kjøpe seg en plass. Hvis ingen av kandidatene er til det gode for dere, hvorfor velger dere ikke da en som står klar til å arbeide for deres beste? Vi ser dette spillet dere leker, mens tusener lider under avgjørelsene som blir tatt. Våkne opp! Snu -ikke la penger være styrende for å finne en god leder.

Bak i kulissene står en person rede til å overta som leder for USA, en som ønsker det beste for alle folk i samarbeid med universet. Denne lederen vil etter hvert komme frem fra sitt skjulested og stå klar til å overta. Vi forsikrer dere om at ingen vil "stå opp fra de døde" slik mange av dere tror. Men dere alle skal vite at dette sirkuset var viktig for at dere skal kunne se og forstå at dere har tillatt dette sirkuset for lenge. Dere vil nå forstå at ledere ikke kan kjøpes for penger verken i form av gaver eller egen rikdom. Vit at dette gjelder dere alle på moder jord. Dere har altfor lenge fulgt pengestrømmen. Se og hør! Dere har fått beskjed om at denne høsten vil bli omveltende. Dere er nå inne i en vanskelig periode der flere avsløringer vil komme. Hold motet oppe og la dere ikke skremme til taushet. Vit at alt som skjer er til det beste for dere mennesker og deres utvikling. Vit at vi er med dere, send lys til verden og send lys til de som har det vanskelig, send lys til verdens ledere slik at moder jord kan stige i sine energier. I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

12.10.2020

Mestringsfølelse

Å mestre livet kan være en vanskelig oppgave for dere mennesker. Det er ikke alltid at dere tar de letteste valgene for dere selv, da vil livet bli en utfordring. Denne utfordringen må dere klare å komme over. Det er det vanskelige for dere. Å komme over gale valg eller annen urett du har gjort, eller andre har gjort mot deg. Disse vanskelige valgene er ikke for alltid. Du valgte å gå inn, du kan velge  gå ut. Forløs disse vanskelige følelsene slik at du ser mulighetene og velger på nytt i riktig retning. Du vil kjenne mestringsfølelsen når du kjenner at du har kontroll over livet, og ikke at livet har kontroll over deg. Begynn med det som er helt nært deg. Du må bestige små fjell før du kan bestige store fjell, slik er det også i livet ditt. Ta små steg og kjenn at du mestrer det før du går videre. Mestring kan være et stort steg for en, mens det er et lite skritt for en andre. Kjenn på det du mestrer, og gled deg over det. Da kan du bestige de høyeste fjell der du er i din mestringsfølelse. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com