top of page

        Mine kanaliseringer

2023
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

30.12.2023

I morgen nyttårs aften markeres overgangen til det nye året mange steder i verden. Det vil bli et år fylt av kontroverser, overraskelser, men også gleder. Enhver  vil huske kommende år for noe helt spesielt, noe som har rokket ved selve grunnen under bena. Husk alltid på at uansett hva som skjer vil det skje for en årsak. Det er ingenting som er tilfeldig og det er ingenting som ikke gir en mening i det store bildet. Kommende års begivenheter vil rokke ved grunnen under bena, og dere må begynne å tenke nye tanker. For noen vil hendelsene sjokkere, mens andre har ventet i mange år. Dere har mye å rette opp i denne verden. Flere kriger, økonomiske skjevheter, matmangel og sult i noen steder av verden, mens andre steder leves det i overdådig luksus. Undertrykkelse, menneske handel, misbruk og tortur, religiøs fanatisme, miljøkrise og mye mer. Dette er det dere må rette opp i, og det kommer til å ta tid. 

Året som kommer vil på mange måter bli en forlengelse av året som har gått. Flere naturkatastrofer vil inntreffe, som branner, flom, skred, jordskjelv og vulkanutbrudd. Alt dette vil påvirke klimaet som gir ringvirkninger i dyrelivet og hele økosystemet. Dere vil ikke være klar over at dere vil ikke bare våkne opp i et nytt år, men en ny tidsaldere.

Livet som dere kjenner det vil utover 2024 endre seg drastisk. store endringer i dere selv, deres strukturer og oppbygging vil endre dere, deres tanker og derfor deres gjerninger. Mange av dere har allerede oppdaget en del av denne endringen, mens andre av dere er uvitende om det som skjer i kulissene. For at en hel verden skal endre seg, må dere endre dere innenfra. Deres tanker, følelser og holdninger må endres for at dere skal kunne ta de rette valgene for de som ikke har ord og kan stille opp for seg selv, slik som dyrene og naturen. Hele deres eksistens grunnlag er naturen. 

Selv om det i løpet av året vil bli en eksplosjon innen den teknologiske utviklingen, vil deres eksistens grunnlag være den samme, og dere må derfor verne om den. Flere vil kunne observere uidentifiserbare objekter på nattehimmelen. La dere ikke skremme, men la dere heller ikke lure. Ikke alt fra oven er av det gode, men heller ikke av det onde. I løpet av året som har gått har flere portaler åpnet seg til andre verdener, andre dimensjoner og ormehull til andre planeter. Dette kan for noen være merkelig, men for de av dere som har sett eller har hatt kontakt, forbered dere, tiden er snart inne. Hjelp de andre og led vei. 

For året som kommer, forbered dere på at dagen kan endre seg raskt. Bli ikke sjokkerte eller satt ut av spill. Forbered dere mentalt på at alle former for forandringer kan skje raskt. Ta dine forholds regler. Det er mye uro i verden og ingen håp om forbedring med det første.  Vit at etter mørket kommer lyset, hold fast på lyset, på positive tanker og kjærligheten. Slipp ikke håpløsheten inn. Alt har en årsak, alt har en begynnelse og en ende og alt starter på nytt i en evig sirkel. Hold på positive tanker og jobb med deg selv og dine egne grunnpilarer. Året som kommer vil bli et interessant år, teknologisk, utviklingsmessig, og energetisk. Det meste vil bli sendt til nye høyder i den nye tidsalderen.

'Vi vil komme med oppdateringer utover året om hvilke forholdsregler det kan være lurt å tenke på og hva som skjer i og utenfor verden. Inntil da lev i lys og kjærlighet.

Erkeengelen Mikael.

 

30.11.2023

Siden tidenes morgen har mennesket trodd på noe. Naturkrefter, guder, filosofi og det som har vært en trøst i vanskelige tider. Dere har til alle tider støttet dere til andres ord, andres tanker og de befalinger andre har gitt dere. Dere går den samme veien som massen gjør, utenfor stupet om så er.

Deres gener har blitt skapt for å følge, være underdanig og adlyde. Dere er nå midt i en forandring som vil sette store spor i moder jord og universet. En snu operasjon må til i et større omfang enn dere kan tenke dere. I disse dager vil dere oppleve endringer i dere selv, enten det gjelder helsen eller hvordan dere tenker. Flere DNA strenger vil aktiveres, det som forskerne kaller søppel DNA. Arbeid med deg selv for å være med i aktiverings prosessen og se endringene som vil skje. Du trodde kanskje alt var tilfeldig? All søppel DNA har ligget i dvale til energien som skulle vekke de til livet var på plass. Dere har nå jobbet aktivt med dere selv for å endre energiene i deg selv, din neste og moder jord. Tiden er derfor her til å aktivere DNA strengene. Noen av dere vil oppleve at dere ikke har lagt de gamle energiene bak dere til å kunne fylle hele strengen. Jobb med deg selv. Når alt er på plass vil tankemønsteret til den store massen endres radikalt. De opphetete gamle energiene vil ikke være mer enn vonde minner. I små grupper møtes dere å diskuterer både privat og i forbindelse med jobb. Dere har begynt å stille de viktige spørsmålene å gi anerkjennelse til det som er viktig. Vi ser dere nå går inn i en tid som fyller dere med kjærlighet. Bruk denne energien og åpne hjerte chakra, rens deg selv og andre. Balanser kroppen, spis riktig mat, tilfør kroppen åndelig og fysisk energi, gjør energi øvelser, mediter, vær her og nå i alt du sier og gjør. Bruk tiden godt.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

 

 

28.10.2023

Hjertet til meg og mine brødre og søstre er i sorg. Vold avler vold og hat avler hat, kan dere ikke se det? En gjerning gjengis med en større gjerning som igjen blir svart. En endeløs konflikt av tapte liv og sorg. Mødre gråter over sine barn på begge sider av linjen. Folk vil leve sine liv i fred, se barna vokse, gå til sitt arbeid og føle seg trygge. Hva gir dere hverandre? Dere bygger videre på tusenvis av år med hat og vold. Dere var en gang brødre og søstre som gikk hver deres vei i en konflikt. Dere er søsken som sloss. Vi lider med dere, men kan ikke velge side. Vi kan ikke velge den ene broren eller søsteren over den andre. Legg ned strids øksen og se fremover. Se ikke bakover og leve i samme energi som for tusener av år siden. Lev de nye energiene i fred og harmoni. Lev sammen som de brødre og søstre dere er. Dere er alle en og samme familie. Med hvilken rett roper dere på en rettferdig Gud? Mener dere at Gud skal velge side, og velge en sønn over en annen sønn? Hvilken Gud tror du på som tror at Gud vil rettferdiggjøre vold og smerte? All krig, hat og vold er menneskeskapte energier basert på mørke energier.

Vi advarte dere mot akkurat disse energiene. La ikke mørke krefter ta over ditt sinn og din sjel. Ta inn lyset og spre lyset. Mørke vil utspille seg før lyset kan trenge gjennom. 

Til alle lys arbeidere: Hold fast på lyset, spre det til alle verdens hjørner, hold motet oppe, omslutt deg selv med det universelle lyset hver morgen før du møter folk. Hold motet oppe, gi aldri opp. 

Lev i lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael

 

25.09.2023

Nye begivenheter er på trappene i verden. Nye korrupsjonsskandaler vil utfolde seg i nyhetene verden over. Tiden er nå inne for å avsløre de som står bak i kulissene og trekker i trådene. Verden har aldri vært så spent som den er nå. Det politiske spillet er høyt, og de som man har tiltro til vil rakne i sømmene. Igjen vil bare skallet være igjen og deres storhets tid vil være forbi. Mange avsløringer vil komme. Begivenhetene står i kø. I mange land er det allerede avdekt mange korrupsjonssaker, men flere avsløringer vil komme. Hemmelige dokumenter, avtaler og spill for fasaden. Avsløringene vil føre til kaos, rådvillhet og apati, inntil noen tar beslutninger. Nå er tiden inne for det store skiftet. 

Flere er infiltrert blant dere for å løse konfliktene. De vil nå tre frem som gode ledere, besluttsomme og handlekraftige. Bli ikke lei deg om den du stolte på ikke var den du trodde. Ikke bli lei deg for at du valgte feil vei. Det som er viktig er at du nå ser sannheten og velger den riktige veien. Flere av verdens portaler er nå åpnet, og hjelpen vil komme fra mange ulike hold på jorden. Våre kontakter arbeider like godt på et lite sted som en stor by. De arbeider like godt i nord, i sør, i øst og i vest av verden. Derfor skal du ikke tro at du ikke vil oppleve noen av våre der du bor, for kanskje er akkurat ditt sted der du finner dem. 

Mediter for å høyne kontaktene så ofte som mulig. Åpne sinnet ditt for universet og bare ta inn. Sett ingen føringer eller grenser. Informasjon blir gitt der den skal gis, og videreføres når den skal videreføres. Forhold deg rolig og send så mye lys du kan sende til moder jord og alle hennes beboere. 

Vi sender dere denne meldingen slik at dere skal unngå panikk og sjokk opplevelser. Nå er dere forberedt på at ting skjer rundt dere som ikke har tålt dagens lys, men som nå vil bli avslørt. 

Vi vil vise dere vei og vil alltid være med dere.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael

 

 

 

27.08.2023

"Stridigheter ender uten fortjeneste. Man høster som man sår, og nå er høsten her for å høste den avlingen man har sådd.

Avlingen er utfallet av det man sådde."

Stridigheter fortsetter, men vil snart nå sin topp. Utfallet er ikke skrevet i sand. Mye kan endres i perioden fremover. Endringene skjer når mennesket endrer sine tanker og sine energier. Utfallet vil bli slik energien er sådd. Du høster det du sår, også de energier du sender ut, de får du i mangfold tilbake. 

La deg ikke skremme av ord, men av handling. La ikke fine ord gjøre deg blind, og la ikke hatefulle ord gjøre deg blind. Se handlingene for hva de er, ikke noe mer. Spå ikke et utfall som ikke er gitt, for i det du spår et utfall fra dine tanker, så sender du energi til dette utfallet. Forhold deg rolig og la ikke panikk eller nysgjerrighet råde over dine tanker og derved dine handlinger. Når dine energier kolliderer med universets energier, vil resultatet endres og det vil ta lengre tid før man kommer på rett spor igjen. Bland deg ikke inn i det du ikke kan se enden av, og derfor ikke kan vite hva som er rett eller galt. Spå ikke i en kule som ikke er klar og ren. Send ut kjærlig energi til det beste for alle uansett part i en strid eller konflikt. Alt har en begynnelse og alt har en slutt, derfor vil alt ha en høyere mening. Som menneske er det vanskelig å se denne høyere meningen, og enhver ønsker rett for seg og sine. La ikke hatet dømme og bli det du høster. Send lys og kjærlighet og tilgi din bror som ikke vet hva han gjør, og lyset og kjærligheten vil seire. 

Enhver som leser dette vil se den høyere meningen bak, om det er i din private sfære, stedet der du bor, eller i den verdens delen du bor. 

Vår bønn denne gangen er:

"åpne hjertet for kjærligheten og send lys og kjærlighet til alle der du bor og til moder jord. La lyset skinne gjennom mørket og fortrenge det slik at verden lyser opp i evig lys". 

Tren dine tanker og tren ditt sinn til å høre universets stemme. La universet tale sine ord til deg. Vær i nuet, føl din kropp og dine indre organer. Føl din kropp jordet seg ned i moder jords hjerte. Føl ditt sinn og dine tanker strekke seg ut i universet og fange inn lyset og kjærligheten. Føl vinden, solen, regnet og trærnes brus. Bli ett med deg selv og universet. Øv deg på å la tiden stå stille om ikke mer enn i et sekund, og bare være. Oppnå kontakt med deg selv og universet gjennom tilstedeværelse og meditasjon. Trekk inn moder jord gjennom bena, opp gjennom leggene, knærne, lårene, baken og underlivet, gjennom ryggraden, nakken og ut i universet som en lys streng som forbinder deg til universet. Pust inn lys og kjærlighet og pust ut alle tanker, spenninger, smerte og negative energier  fra krone chakra ned til jord chakra. Dette vil hjelpe deg i din vei til høyere utvikling, til å roe sinnet og sende ut lys og kjærlighet. Vis vei for andre og lys opp stien de skal gå. Fyll hver celle og del av kroppen med lys og kjærlighet. 

I lys og kjærlighet 

Erkeengelen Mikael

 

 

 

30.07.2023

Dette er erkeengelen Mikael: -før året er omme vil mange av jordens ressurser gå tapt på grunn av natur katastrofer. Dere vil oppleve tørke, hetebølger, branner og tyfoner, ekstrem kulde, ras og flom. Ingen deler av verden vil gå fri, katastrofer vil ramme store deler av jorden.  Vitale livsformer vil gå tapt og skape svarte hav. Dette gir ringvirkninger til andre livsformer som ringer i vann, til det når dere mennesker. Verdensledere - snu om, tenk folk ikke penger!

Et hvert individ må arbeide med seg selv. Tenk over livet, legg dine høye tanker til sides og se deg selv utenfra. Alt har en årsak og en virkning. Alle dine sykdommer og plager har en årsak, være seg levemåte, miljø, tankemønster, livsstil, kosthold og så videre. Det du omgir deg med vil du tiltrekke mer av som igjen vil gi sitt utspring i kroppen enten det er fysisk eller psykisk. For å bli frisk må det i mange tilfeller en helomvending til, du må endre kursen og finne nye veier å gå. Kanskje kan det være din livsstil, vaner, jobben eller miljøet som må endres. Du vet selv hva som er vanskelig i livet. Noen ganger er det ubevisste årsaker som gir deg sykdommer og smerter. Hvis du skader deg, kan ofte skaden komme på et punkt av kroppen som trenger en forandring, en avbalansering eller en forløsning. En skade eller smerter i en fot kan indikere at du må ta det med ro, og bruke tid på å arbeide med deg selv. Smerten eller skaden senker farten i livet. Det kan også være at du trenger en avbalansering i din feminime- eller maskuline side. 

Hvor er tankene dine? Er du glemsom, eller føler deg forvirret. Du er ikke alene. I denne tiden vil dere oppleve mer glemsomhet og en følelse av forvirring. Tanker som; - la jeg ikke  den der...har jeg bare drømt dette...har jeg gjort det, i så fall når...Du befinner deg i en tilstand der du ikke vet om ting er virkelighet eller drøm. Energiene i denne tiden endres, disse forårsaker glemsomhet og forvirring. Drømmer vil bli sterkere og oppleves virkelig, og en følelse av å befinne deg i en parallell verden vil føles helt reell. Du vil forklare dette som en drøm, men en liten ang av usikkerhet vil henge ved deg. For dine drømmer og dine reiser i parallelle verdener er ingen drøm, men virkelighet. Din sjel kan reise i ulike dimensjoner og gi deg ulike opplevelser som føles virkelig-uvirkelig på samme tid. Denne følelsen vil komme oftere og sterkere i tiden fremover, og flere av dere vil oppleve dette. Både dere som har valgt den åndelige veien og dere som ikke tror på noen ting. Den sistnevnte gruppen vil fremover få sterkere opplevelser enn dere andre, akkurat for at de skal kunne våkne og se verden med nye øyne. Mange slør vil løses opp og flere vil se disse slørene for hva de er. Husk at negative tanker tiltrekker negative opplevelser og positive tanker tiltrekker positive opplevelser. Derfor vil to stykker ha ulike opplevelser av en og samme sak. Ditt perspektiv og dine holdninger vil være avgjørende for om du har et positivt liv eller et negativt liv. Du kan endre dine tanker, holdninger og det miljøet du er en del av til det beste for deg selv. Du er et selvstendig individ og kan derfor ta endelige avgjørelser for deg selv og din fremtid. Du kan derfor snu negative tanker til positive tanker og dermed snu negative opplevelser til positive opplevelser. Takk universet for de smerter og de skader du kommer ut for, for disse er med på å hjelpe deg til å snu livet ditt, eller endre deler av livet ditt. Ingenting er forgjeves hvis du klarer å se bakom årsaken, alt skjer for en grunn selv om denne kan være vanskelig å spore umiddelbart. Analyser deg selv for å kunne forstå deg selv bedre, hør på drømmene dine, som er mer virkelig enn du tror, og tillat deg selv å dra mellom parallelle dimensjoner. 

Livet er en lære som aldri stopper. Nye energier vil komme og på nytt endre dine perspektiver. Når du er i endring, vil flere også være i samme endring, hele samfunn endres, land endres og verden endres, dog i ulike tempo, men endringen er der. Ta imot endringer i deg selv og ta imot nye energier, for endringene dine vil være med på å endre systemer, endre tanker om naturen, endre jorden. Du er en skapende energi, som skaper hver dag både i liten og i stor skala. Ikke stopp skaperverket, men perfeksjonere det hver dag. 

En spådom er kun en spådom inntil den fullbyrdes. Derfor er det ikke for sent å snu for alle dere ledere som kan ta avgjørelser. Se de katastrofer verden står overfor og ta det første skrittet til å endre kursen. Du er et individ på lik linje som alle andre, med eller uten makt og posisjon. Dine endringer, holdninger og tanker utspiller seg i det samfunnet du befinner deg i og gir ringvirkninger utover i verden. Ta imot den nye energien, integrer den i deg selv, arbeid med deg selv og skap underverker hver dag. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

25.06.2023.

Appell fra Erkeenglene Mikael og Gabriel

.Som vi har fortalt før, vil folk nå reise seg og stille spørsmålstegn ved deres ledere. Hvor ligger konflikten, og hvem tjener på den. Vær klar over at all krig og uenighet i verden alltid skyldes penger, makt og ressurser. Enhver leder som snakker om å forene folket og gi makten til folket, sier dette for  holde folket i sjakk. Snart vil dette skuespillet rakne, og da vil endringene utspille seg noe forskjellig fra hvor du befinner deg i verden. Se endringene det neste halve året, som kan virke kaotisk, som en begynnelse på endringene. 

Et større spill er i gang, kampen om verdensrommet. Dere vet sikkert at i verdens rommet flyter det tonnevis av menneskelig søppel som er igjen etter utallige ekspedisjoner. Kampen om å være de første i verdensrommet, kampen om å være de første til månen, til mars, til å sende satellitter og sonder, til å erobre en planet og befolke denne. Historien gjentar seg selv. I den gamle verden besøkte tilreisende jorden og befolket denne sammen med dere mennesker. De tok makten og gjorde dere til slaver. Nå er dere rovdyret som jager viltet i verdensrommet. Dere sier dere har fredelige hensikter, men kommer ikke til å akseptere at andre beboere har andre kulturer, utseende og syn på livet, akkurat slik det var med de i oldtiden som ble okkupert fra verdensrommet. 

Dere konkurrerer om å være den første, den største, den mektigste, koste hva det måtte koste av natur og av menneskeliv. Dette kappløpet må nå ta en ende, for deres egen skyld, for moder jord og for de uskyldige som blir offer. 

Enhver av dere bør bruke tiden fremover til ettertanke, til refleksjon over hva dere trenger og hva dere ikke trenger. 

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael

Vi ber dere se dere rundt, i alt dette kaoset finnes kjærligheten. Ta tilbake kjærligheten i deres liv, åpne dere for lyset og la det skinne gjennom dere. Du trenger ikke være magiker eller altseende, alt du trenger er tillit og tro på at undrer skjer. Og undrer skjer hver dag både små og store under. La det som skjer i livet ditt ha en betydning. La ikke en dag gå forbi uten at du husker gårdagen. Lev livet hver dag som om livet kan ta slutt, for slik vil du begynne å se alt det fantastiske du har i livet, rundt deg og i deg. Åpne øynene og se at selv den minste ubetydelige ting førte til en stor begivenhet. Se at ingenting er tilfeldig, men er et omhyggelig vevd mønster i alle nyanser, som kalles livet. Se at du gjør en forskjell i livet ditt, og du kan derfor gjøre de endringene du ønsker. Lev livet til fulle hver dag, utsett ikke det du kan gjøre i dag til en annen dag, for den har sin egen betydning og innhold. Bruk ikke likegyldighet som en unnskyldning for å ha kommet på feil sti. Skift retning, det er aldri for sent å snu. Bruk din indre styrke og stå opp for deg selv, og kjemp for deg selv, kjemp i kjærlighet . La aldri andre lide for dine valg eller dine handlinger. Se at dere er ett folk med ett mål, uansett hvor du kommer fra. 

Vi er med dere, med kjærlige ønsker

Erkeengelen Gabriel

 

21.05.2023

Selvhevdelse og rettferdiggjøring av egne handlinger preger dagens situasjon. Enhver strids overhode rettferdiggjør sine bragder og erobringer uten tanke for skader eller menneskeliv som er gått tapt. Hva har de erobret? Menneskeliv har gått tapt på begge sider i striden. Bygninger, hele byer, landskap, dyr og ressurser er ødelagt, så hvor ligger erobringen? Vi har sagt det før og vi sier det igjen, ingen vinner en krig, alle er tapere. Allikevel er det væpnede kamper flere steder på moder jord, og tapene er store overalt. Elsk din neste, men elsk din fiende mer. Se alle sider i en strid, vis forståelse og kom sammen i enighet. Dessverre ser vi at dere kan ikke møtes i fred ennå, Disse energiene som vi ser utspiller seg på moder jord, vil fortsette ennå en tid fremover til dere tar til fornuft. Dere må opponere mot disse umenneskelige kreftene som manipulere dere til strid. Mennesket har ingenting å tjene på stridigheter og krig. Noen få tjener penger, og evner ikke se andre verdier, eller verdien i et menneske. De elsker kun seg selv og sine penger. 

Tiden nærmer seg til det store oppgjøret som setter disse menneskene ut av spill.  Gir makten tilbake til folket, og rettferdigheten. Beklageligvis vil unge mennesker miste livet i denne renselsen av energiene. Meningsløse tap på alle sider. 

I den teknologiske verden vil oppfinnelser dukke opp som er mer intelligent enn et menneske. Denne kunstige intelligensen har ikke hjerte eller noen andre følelse spekter.  Vær på vakt. Verden har i tidligere tider opplevd dette før, der kunstig intelligens, med menneskelignende utseende har tatt over verden og blitt behandlet som Guder. La ikke historien gjenta seg selv. Flere teknologiske nyvinninger vil dukke opp som er til det gode for menneskeheten, men vær alltid på vakt for de som ønsker å utvikle teknologien til egen vinning, til krig og urettferdighet. Vær derfor åpen, men kritisk. 

Kjære dere! Vi ser at dere øker i energi nivå, og stadig flere følger på. For de av dere som aldri har trodd på noe, er nå i ferd med å åpne dere for energier og universets lys og kjærlighet. Det gleder oss å se at så mange følger på. Det vil lette energinivået på moder jord, og de stridighetene som vi er vitne til vil dø ut. Fremtiden er lysere enn den tilsynelatende kan virke. Vi ser at dere vil nå målet innen få år. Stadig flere ledere begynner å se verdien av naturen og mennesket. De er villige til å legge vekk stridsøksen til fordel for fredelige forhandlinger og enighet. De som har vært de strieste vil etter hvert bli erstattet med yngre og nytenkende ledere. Vi ser at dere lever under stress og vanskelige forhold, selv om disse er ulike fra land til land. Send positive energier for å renske opp i de negative vanskelige energiene som råder mange steder på moder jord. Det nærmer seg valg flere steder på jorden. Bli ikke forundret over at resultatet ikke blir slik noen av dere kunne ha forestilt dere. Nye ledere er på tur inn, som ennå ikke er blitt avslørt. Tiden vil forandre seg. 

De mest observante av dere vil kunne se aktiviteter på nattehimmelen. Flere slike aktiviteter vil dukke opp på flere steder av moder jord. Bli ikke engstelige. Vår delegasjon monitorerer moder jord og utviklingen her. Resultatene brukes til å beregne sannsynligheten av ulike utfall på moder jord. Slik kan vi forutse de hendelsene som vil komme og sende ut advarsel til dere på moder jord hvis nødvendig. Vi er på vakt og vil ikke tillate noen form for atom bruk. Vår delegasjon holder også nøye overvåking av klimatiske endringer, og sender beskjed til de av deres ledere som vi har kontakt med. Vår delegasjon opererer på mange steder og i mange former. Bli derfor ikke forbauset hvis akkurat du blir utvalgt som talsperson for oss. Vi velger de av dere som vi ser best evnet til å føre vår visjon om en bedre verden frem i lyset. Alltid med det beste for moder jord og alle hennes beboere i tankene. 

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael. 

 

 

16.04.2023

Kjære mennesker, tiden skrider frem og dere med den. Mange opplever nå forhøyelse ev energiene. Sansene justeres, og det kan føles som om synet og hørselen i en periode er svekket. Energinivået varierer fra dag til dag, og mange opplever smerter i kroppen. Dere skal ikke engste dere, når denne prosessen er over vil sansene være skjerpet og smertene borte. Energien vil komme tilbake, og dere vil føle dere yngre og friskere enn på lenge. 

Ta vare på deg selv i denne tiden, gjør ikke noe overilt, og lytt til kroppen. Du vil kanskje også oppleve at du trenger mer og lengre hvile enn tidligere. Alt dette er en del av prosessen. 

Portalene til andre dimensjoner åpnes nå sakte men sikkert. Flere kulturer vil nå se og bruke disse portalene slik de gjorde i tidligere tider, fordi de har kunnskap om dette som er videreført i generasjoner etter generasjoner. Flere uforklarlige forsvinninger vil skje, der personene dukker opp i villrede. Gå ikke på leting etter disse portalene for du vil ikke finne dem, og du vil heller ikke kunne åpne dem. Portalene åpnes fra den andre siden. 

Stadig flere grep vil bli iverksatt ute i verden. Ledende politikere skjerper inn  og kontrollerer menneskene mer og mer. Stadig nye regler må følges og urettferdighet og frustrasjon blant folket vil stige. Dette vil noen steder føre til opptøyer, mens det andre steder vil føre til demonstrasjoner. Uansett så er det viktig at dere reagerer på disse urettferdige reglene og grepet som myndigheter vil holde dere i sjakk med. 

Den økonomiske situasjonene vil fortsatt være vanskelig for den enkelte av dere, men etter at det store krakket i verdensøkonomien er stabilisert vil dere se bedre tider. Hold ut!

Dere er nå svært nær enden av den perioden dere lever i akkurat nå, og er akkurat på terskelen til en ny tids epoke. I denne overgangs fasen vil mye skje mange steder i verden, men også hvis dere løfter blikket mot verdensrommet. Både dere mennesker planlegger store prosjekter innen romfart, men også andre planeter vil være aktive. Når portalene åpnes vil flere komme gjennom dimensjonene til dere. Dere er mange som etter hvert vil kunne se dimensjonene, og bevege dere inn i andre dimensjoner, men det er fortsatt slik at ikke alle dimensjoner er tilgjengelige. Årsaken til dette er at flere av dimensjonene har så lav tetthet at dere ikke kan leve der, og mange av disse dimensjonene vil ikke være trygge for dere. Mange av dere vil ikke føle den store endringen, ikke for at det ikke skjer noe med dere, men for at dere ikke fokuserer på deres eget liv og engen utvikling. Etter flere år vil du oppdage at du har endret deg , men vet ikke hvorfor. Følger du derimot med i livet ditt, så vil du få med deg alle endringene du går gjennom både fysiologisk og mentalt. Tanker og levemåte endrer seg for noen bevisst og for andre ubevisst. 

Ta imot de nye energiene og la deg flyte med dem. La energiene flyte i deg og la de ta deg med inn i det nye. Gled deg over endringene som vil føles som en lettelse i kropp og sjel. Legg gamle energier bak deg og funder ikke på hvorfor ting skjer, bare flyt med. Energiene er en gave som vil frigjøre dere fra tusener av års med slaveri, misoppfattelse og forvrengte sannheter. Den nye energien vil fylle deg med kjærlighet, mildhet og empati. De harde krigerske energiene vil ikke kunne få plass i den nye tiden.

Lev i nuet, fortsett og arbeide med deg selv, og fyll deg med lyse energier.

Stopp opp og tenk over dine egne reaksjoner, hvor de kommer fra og hva du kan gjøre med dem. Dine gamle energier er en del av det gamle kollektive energinivået. Når energiene høynes er det ikke plass for disse reaksjonsmønstrene basert på de gamle energiene. Du er selv herre over eget liv, og må derfor selv ta de valgene som er vanskelige. Bære alle sorger på dine skuldre eller frigjøre deg fra dem og gå videre med livet ditt. Uansett hva andre har gjort med deg, så er det ditt valg om du vil bære med deg disse energiene, eller kvitte deg med dem og leve i lyset.

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

 

19.03.2023

Ingenting av det dere ser er virkelig. Du tror du ser eller du blir fortalt ting slik at du tror du ser, men hva er det du egentlig ser. Slør foran øynene gir deg akkurat det synet du vil se. Jeg vil fortelle en historie: En dame mistet seg selv på veien og så bare det hun trodde hun så. En dag våknet hun opp av den "underlige verden" hun i mange år hadde vært i, og så seg rundt. Alt var fremmed, alt var nytt og hun måtte gjøre seg kjent i sitt eget hus på nytt. Kvinnen hadde vært i en psykisk tilstand i mange år, der forvirring og forvrengning av sannheten var hennes daglige liv. Kvinnen trodde hun så og opplevde det hun så, mens de andre rundt henne så og opplevde en helt annen sannhet.  Virkeligheten er derfor ikke alltid det du ser.

Dere er nå i en oppvåkningsprosess, der deres sannhet plutselig er en helt annen enn den dere har levd med i mange år. Slik kvinnen, vil dere også oppleve dette forvirrende. Det er som å våkne opp av en lang søvn og ikke vite hvor du er, eller kjenne omgivelsene rundt deg. En slik oppvåkning kan derfor oppleves skremmende for noen, mens andre opplever den i undring.

Når dere nå våkner opp og innser at dere har levd i en "annen verden" i mange år, så vil oppvåkningen føles befriende. Du vil oppdage hvem du er, og hva som er din mening her på jorden. Du vil oppdage at du har et mål, og gjenoppta dette målet. Du vil kunne se og høre på en helt annen måte, og din oppfattelse av andre og verden rundt deg vil endre seg. Den kollektive oppvåkningen vil være det første steget til en helt annen verden. 

Verden er i endring. Klimaet er i stor forandring og skaper ubalanse flere steder på jorden. Det regner der det er tørt, og det er tørt der det regner. Det er kaldt der det er varmt, og det er varmt der det er kaldt. Verdensøkonomien er på et kritisk punkt som vil kollapse. Migrasjonen rundt om i verden vil eskalere. Verden vil se en ny tid. Men opp av dette kaoset reiser mennesket seg opp slik fugl Fønix. 

Det er derfor ingen grunn til å få panikk, eller handle overilt. Ta det med ro og ta dagen slik den kommer. Lev i nuet og la deg ikke styre eller kontrollere av massen som skaper panikk. Send lys og kjærlighet til moder jord og alle dets beboere. 

Vi hilser dere nå med denne lille påminnelsen om at jorden er i endring slik vi har sagt. Økonomien vil bli vanskelig og dere vil oppleve kriser, men som vi også har sagt vil denne endringen være en del av deres oppvåkning, og deres mulighet til å skape en bedre verden. En verden der dere kan leve i harmoni og i samspill med hverandre og naturen. Det vil atter komme en ny tid. Lev vel og vit at alt skjer slik det skal skje.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael

 

 

 

 

25.02.2023

I disse dager er det flere av dere som har mange spørsmål om livet, om universet og om deres egen eksistens på jorden. Dere stiller dere stadig tvilende til hva som er meningen når så mange sloss, kriger og utfører onde handlinger. Hvorfor er menneskeheten blitt til rovdyr, verre enn de verste rovdyr. Mange stiller seg spørsmål om dette er slik det skal være, og om dette er slik det vil fortsette i fremtiden. Svaret på det er at dere har egne valg, og dere må selv velge bedre liv. Det kollektive feltet vil alltid arbeide raskere med energier enn enkelt personer i ensomhet. Stå samlet om å endre verden, og verden vil bli endret. Vi ser nå at på grunn av at flere begynner å stille spørsmål, så har den kollektive energien endret seg til en stadig større massiv energi som vil arbeide for fred, likhet og rettferdighet. 

Fremover vil dere bli nødt til å reise dere opp samlet for å gjøre de store endringene. Flere og flere vil slutte seg til de som starter endringene, som tørr å stå frem med egne meninger og fortelle massen hva som er galt. Når massen står samlet vil diktaturet falle. 

Det vil komme endringer, noen av disse kan virke skremmende, enhver endring vil kreve uskyldige offer. Vi ser med sorg på dette. Men vit at disse sjelene har valgt akkurat denne utgangen, og har dette som sin sjels-avtale. De vil vise resten vei i mørket. 

Valgene dere tar påvirker også mange andre aspekter av deres liv. Ikke bare det som omhandler krig og fred, men også det som omhandler de andre av jordens beboere. Dyreliv, insekter, fisker og fugler. Deres stemme og liv blir ikke hørt når dere mennesker durer frem med store maskiner, våpen og ødeleggelse. Se også det store samspillet dere alle har i naturen. Ingen er overflødig og ingen er unnværlig. Når en art utryddes vil det gå utover andre arter. Ubalansen i naturen vil øke med økende vandalisme i naturen. Dette skaper også ubalanse i værforhold. Fremover vil dere som tidligere fortalt oppleve flere naturkatastrofer. Store deler av verden vil oppleve oversvømmelse, flere jordskjelv vil komme og skredfaren er stor. De tektoniske platene i jordskorpen er nå så ustabile at flere rolige områder vil oppleve katastrofer. I de områdene det tidligere har vært hyppige jordskjelv vil nå se økende styrke i disse skjelvene. I varme områder vil det brenne kraftigere enn tidligere. Verden vil se en stor omvelting i naturkreftene. Men til tross for dette vil dere som menneskehet reise dere, og se at de ødeleggelsene som skjer på moder jord, kan endres ved å endre energiene. Energiene er deres tanker, handlinger og deres moral. Når moralen økes, økes den lyse energien. Det er ikke dermed sagt at et moral politi vil være av det gode, ingen skal måtte kontrolleres. Enhver vet med seg selv hva som er rett og galt. Når dere begynner å kontrollere hverandre har dere blitt angrepet av mørke krefter som påberoper seg makt. 

 Flere av dere har urolige energier i denne tiden. Mange opplever fysiske smerter, ubehag og ubalanse i kroppen. Det kan være hjerterytmen som plutselig øker, synet som blir dårligere, hørsel som kommer og går. Mange føler seg svimmel, kvalme og kan ikke sette fingeren på hva som er galt. Alle disse symptomene er energi endringer i kroppen. Vi vet at mange av dere har arbeidet godt med dere selv og deres egen energi, fortsett med det, selv om kroppen nå står for tur. Mange av dere ser at ulike energier utspiller seg, og flere må gjøre en hel omvending i livet. Disse energiene utspiller seg for enkelt personer og som en del av en gruppe. Disse energiene må utspille seg for at endringer skal skje. Vit at etter en mørk natt kommer en lys dag. Hold motet oppe. 

Alt dette høres kanskje ut som dommedag, men dere er allerede i gang med prosessene. Mange av de hendelsene som dere nå ser er en del av denne endringen. Endringer skjer også i universet blant mange planeter i ulike solsystem. Alt er i endring. 

Det er ingenting du kan gjøre med dette, endringene vil skje og må skje. Lev livet ditt som vanlig, men arbeid med egne energier, og send lys til moder jord og dens beboere. 

Jeg kan ikke forlate dere denne gangen uten å minne dere på at dere alle har en viktig rolle å spille. Dere har enten en rolle for å utvikle deg selv, eller du er medspiller for at andre skal våkne og utvikle seg. Uansett rolle, så er den viktig. Men når det er sagt så vit at når energiene utspiller seg, så må noen endre seg ellers vil ikke den rollen dere spiller være til nytte. Derfor er det viktig at enhver går inn i seg selv og arbeider med egne energier, møter sitt eget indre monster og tar inn lys og kjærlighet. Erkjenn dine egne feil, og møt din egen frykt. Be om hjelp, og hjelpen vil komme på den ene eller andre måten. Vi er med dere hele veien.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael. 

bottom of page