top of page

        Mine kanaliseringer

Side 4
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

19.03.2023

Ingenting av det dere ser er virkelig. Du tror du ser eller du blir fortalt ting slik at du tror du ser, men hva er det du egentlig ser. Slør foran øynene gir deg akkurat det synet du vil se. Jeg vil fortelle en historie: En dame mistet seg selv på veien og så bare det hun trodde hun så. En dag våknet hun opp av den "underlige verden" hun i mange år hadde vært i, og så seg rundt. Alt var fremmed, alt var nytt og hun måtte gjøre seg kjent i sitt eget hus på nytt. Kvinnen hadde vært i en psykisk tilstand i mange år, der forvirring og forvrengning av sannheten var hennes daglige liv. Kvinnen trodde hun så og opplevde det hun så, mens de andre rundt henne så og opplevde en helt annen sannhet.  Virkeligheten er derfor ikke alltid det du ser.

Dere er nå i en oppvåkningsprosess, der deres sannhet plutselig er en helt annen enn den dere har levd med i mange år. Slik kvinnen, vil dere også oppleve dette forvirrende. Det er som å våkne opp av en lang søvn og ikke vite hvor du er, eller kjenne omgivelsene rundt deg. En slik oppvåkning kan derfor oppleves skremmende for noen, mens andre opplever den i undring.

Når dere nå våkner opp og innser at dere har levd i en "annen verden" i mange år, så vil oppvåkningen føles befriende. Du vil oppdage hvem du er, og hva som er din mening her på jorden. Du vil oppdage at du har et mål, og gjenoppta dette målet. Du vil kunne se og høre på en helt annen måte, og din oppfattelse av andre og verden rundt deg vil endre seg. Den kollektive oppvåkningen vil være det første steget til en helt annen verden. 

Verden er i endring. Klimaet er i stor forandring og skaper ubalanse flere steder på jorden. Det regner der det er tørt, og det er tørt der det regner. Det er kaldt der det er varmt, og det er varmt der det er kaldt. Verdensøkonomien er på et kritisk punkt som vil kollapse. Migrasjonen rundt om i verden vil eskalere. Verden vil se en ny tid. Men opp av dette kaoset reiser mennesket seg opp slik fugl Fønix. 

Det er derfor ingen grunn til å få panikk, eller handle overilt. Ta det med ro og ta dagen slik den kommer. Lev i nuet og la deg ikke styre eller kontrollere av massen som skaper panikk. Send lys og kjærlighet til moder jord og alle dets beboere. 

Vi hilser dere nå med denne lille påminnelsen om at jorden er i endring slik vi har sagt. Økonomien vil bli vanskelig og dere vil oppleve kriser, men som vi også har sagt vil denne endringen være en del av deres oppvåkning, og deres mulighet til å skape en bedre verden. En verden der dere kan leve i harmoni og i samspill med hverandre og naturen. Det vil atter komme en ny tid. Lev vel og vit at alt skjer slik det skal skje.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael

 

 

 

 

25.02.2023

I disse dager er det flere av dere som har mange spørsmål om livet, om universet og om deres egen eksistens på jorden. Dere stiller dere stadig tvilende til hva som er meningen når så mange sloss, kriger og utfører onde handlinger. Hvorfor er menneskeheten blitt til rovdyr, verre enn de verste rovdyr. Mange stiller seg spørsmål om dette er slik det skal være, og om dette er slik det vil fortsette i fremtiden. Svaret på det er at dere har egne valg, og dere må selv velge bedre liv. Det kollektive feltet vil alltid arbeide raskere med energier enn enkelt personer i ensomhet. Stå samlet om å endre verden, og verden vil bli endret. Vi ser nå at på grunn av at flere begynner å stille spørsmål, så har den kollektive energien endret seg til en stadig større massiv energi som vil arbeide for fred, likhet og rettferdighet. 

Fremover vil dere bli nødt til å reise dere opp samlet for å gjøre de store endringene. Flere og flere vil slutte seg til de som starter endringene, som tørr å stå frem med egne meninger og fortelle massen hva som er galt. Når massen står samlet vil diktaturet falle. 

Det vil komme endringer, noen av disse kan virke skremmende, enhver endring vil kreve uskyldige offer. Vi ser med sorg på dette. Men vit at disse sjelene har valgt akkurat denne utgangen, og har dette som sin sjels-avtale. De vil vise resten vei i mørket. 

Valgene dere tar påvirker også mange andre aspekter av deres liv. Ikke bare det som omhandler krig og fred, men også det som omhandler de andre av jordens beboere. Dyreliv, insekter, fisker og fugler. Deres stemme og liv blir ikke hørt når dere mennesker durer frem med store maskiner, våpen og ødeleggelse. Se også det store samspillet dere alle har i naturen. Ingen er overflødig og ingen er unnværlig. Når en art utryddes vil det gå utover andre arter. Ubalansen i naturen vil øke med økende vandalisme i naturen. Dette skaper også ubalanse i værforhold. Fremover vil dere som tidligere fortalt oppleve flere naturkatastrofer. Store deler av verden vil oppleve oversvømmelse, flere jordskjelv vil komme og skredfaren er stor. De tektoniske platene i jordskorpen er nå så ustabile at flere rolige områder vil oppleve katastrofer. I de områdene det tidligere har vært hyppige jordskjelv vil nå se økende styrke i disse skjelvene. I varme områder vil det brenne kraftigere enn tidligere. Verden vil se en stor omvelting i naturkreftene. Men til tross for dette vil dere som menneskehet reise dere, og se at de ødeleggelsene som skjer på moder jord, kan endres ved å endre energiene. Energiene er deres tanker, handlinger og deres moral. Når moralen økes, økes den lyse energien. Det er ikke dermed sagt at et moral politi vil være av det gode, ingen skal måtte kontrolleres. Enhver vet med seg selv hva som er rett og galt. Når dere begynner å kontrollere hverandre har dere blitt angrepet av mørke krefter som påberoper seg makt. 

 Flere av dere har urolige energier i denne tiden. Mange opplever fysiske smerter, ubehag og ubalanse i kroppen. Det kan være hjerterytmen som plutselig øker, synet som blir dårligere, hørsel som kommer og går. Mange føler seg svimmel, kvalme og kan ikke sette fingeren på hva som er galt. Alle disse symptomene er energi endringer i kroppen. Vi vet at mange av dere har arbeidet godt med dere selv og deres egen energi, fortsett med det, selv om kroppen nå står for tur. Mange av dere ser at ulike energier utspiller seg, og flere må gjøre en hel omvending i livet. Disse energiene utspiller seg for enkelt personer og som en del av en gruppe. Disse energiene må utspille seg for at endringer skal skje. Vit at etter en mørk natt kommer en lys dag. Hold motet oppe. 

Alt dette høres kanskje ut som dommedag, men dere er allerede i gang med prosessene. Mange av de hendelsene som dere nå ser er en del av denne endringen. Endringer skjer også i universet blant mange planeter i ulike solsystem. Alt er i endring. 

Det er ingenting du kan gjøre med dette, endringene vil skje og må skje. Lev livet ditt som vanlig, men arbeid med egne energier, og send lys til moder jord og dens beboere. 

Jeg kan ikke forlate dere denne gangen uten å minne dere på at dere alle har en viktig rolle å spille. Dere har enten en rolle for å utvikle deg selv, eller du er medspiller for at andre skal våkne og utvikle seg. Uansett rolle, så er den viktig. Men når det er sagt så vit at når energiene utspiller seg, så må noen endre seg ellers vil ikke den rollen dere spiller være til nytte. Derfor er det viktig at enhver går inn i seg selv og arbeider med egne energier, møter sitt eget indre monster og tar inn lys og kjærlighet. Erkjenn dine egne feil, og møt din egen frykt. Be om hjelp, og hjelpen vil komme på den ene eller andre måten. Vi er med dere hele veien.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael. 

bottom of page