top of page

        Mine kanaliseringer

2024
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

30.01.2024

Å vandre i tiden.

Tid er et menneskeskapt begrep. Tiden kommer ikke og tiden går ikke. Tiden er her hele tiden. Tiden går gjennom dere og dere kan gå gjennom tiden. Tiden er derfor et begrep som ikke er riktig i den multidimensjonale verden. Du kan gå fra verden til verden og krysse grenser, men tiden er den samme. Utviklingen derimot i de ulike verdener kan være forskjellig. Hvis du tenker at du legger en bunke papir foran deg og klipper gjennom alle papirene i bunken, så vil kuttet være lik gjennom bunken forutsatt at du ikke forskyver noen papirer under klippingen. Slik er det også med verdenene.

Dette er et tema som er vanskelig å forstå siden dere er veldig opptatt av tid. 

Når et barn blir født med sterke minner om sitt forrige liv, vil ikke barnet tenke på tiden som noe som er passert. Livet står helt klart for barnet og savnet etter å få se sine igjen er sterkt. Minner strømmer på som noe som nettopp har skjedd, selv om i deres tidsregning har det passert mange ti år. Følelsene er uforanderlige, både de gode og de mindre gode.  Et barn på tre kan ha sterke følelser for en person på hundre som den kjente i sitt forrige liv som det ikke har gått noen tid. 

Når vi sier dere er nå kommet inn i en ny tid, så er ikke tiden i seg selv ny, men kunnskapene dere har eller vil erverve i denne tiden er nye for dere. Tiden er den samme, og kunnskapene er gamle, men for dere vil de oppleves som nye. Dere vil etter deres tidsregning ha utviklet dere fremover, mens dere i realiteten har utviklet evner til å huske bakover. 

Historie dere har gjort dere ferdige med vil av noen holdes i livet gjennom generasjoner. Følelsene, frykten, misforståelsen vil holdes i hevd og skaper grunnlaget for de samme konfliktene. For å bryte denne konflikten må partene huske tilbake. 

Mange av dere opplever fysiske plager, tretthet, svimmelhet og andre uforklarlige sykdoms symptomer. Kroppen utvikler seg videre både den fysiske og den mentale. Integrering av DNA strenger vil øke deres evne til å se klarere, tenke klarere og forstå bedre. Gamle kunnskaper vil komme til overflaten.

Tenk deg at du står foran en annen entitet fra et annet solsystem. Hvordan vil du reagere? Vil du reagere med frykt, glede, forundring eller nyskjerrighet? Kan du tenke deg at denne vil være skeptisk og mistenksom til menneskene? Når gammel kunnskap kommer innenfra vil du vite svaret og du vil reagere deretter. Kanskje vil du hilse denne velkommen som en gammel venn eller en ny nabo. Din atferd og reaksjonsmønster vil etter hvert endre seg uten at du merker det. Når du da ser deg tilbake kan du ikke forstå hvordan du kunne tenke slik eller mene slik. Denne usynlige forandringen kommer av at ditt indre vokser og utvikler seg og er som et eget levende vesen i deg, ditt sinn og din kropp, din sjel. 

Vær ikke engstelig for de forandringene du opplever. Tenk positivt og ønsk forandringene velkommen. 

Forandringer skjer også på moder jords overflate. Som vi har sagt tidligere vil dere oppleve mye mer vær, sterke vinder, flom og andre naturkatastrofer. Nå er grensen nådd og forandringene er uungåelig. Vær ikke redd, forhold deg rolig og send moder jord masse lys og kjærlighet. Alt vil bli slik det er ment å bli.

I lys og kjærlighet

erkeengelen Mikael.

bottom of page