top of page

        Mine kanaliseringer

2024
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

19.05.2024

Virtuell verden, virkelig verden, hva er forskjellen? Når du er i den virtuelle verden kan den oppleves virkelig, og når du er i den virkelige verden kan den oppleves virtuell. Det blir vanskelig å skille det virkelige fra det virtuelle. Men hva hvis det virtuelle ikke er virtuelt, men er rett ved deg. Hva om du kan bytte mellom en virtuell virkelighet og en virkelig virkelighet? Den virtuelle virkeligheten er i en dimensjon rett ved deg, sammen med andre dimensjoner. Når du er i en annen dimensjon vil ikke den virtuelle verden være virtuell lengre, men virkelig, og den virkelige verden vil bli virtuell. Da er det du vil forstå at alle verdener er virkelig, hver i sin tid og dimensjon. 

Det interessante er når dere opplever en sterk drøm som føles helt virkelig. Du våkner til og med om morgenen utslitt, har fysiske smerter etter nattens drøm, eller våkner med en frykt, sorg eller glede. Hvordan kan en drøm sette seg fysisk i kroppen? Du kan sitte og fantasere i våken tilstand, og det kan selvfølgelig gi følelser til en hvis grad, men aldri fysiske smerter. Så hvordan kan da en drøm om natten gi deg en følelse å ha vært i drømmen i en virkelighet?

Jeg fortalte dere om at den virtuelle verden og den virkelige verden kan bytte virkelighet i andre dimensjoner. 

Om natten når kroppen er avslappet og i dyp hvile, reiser sjelen på reise i andre dimensjoner. Når sjelen kommer tilbake vil opplevelsene den tar med seg feste seg i kroppen i det kroppen våkner fra en drøm. Dine drømmer er sjelens reise. 

Dine drømmer er virkelige opplevelser i andre dimensjoner. 

I drømmen kan du be sjelen løse problemer du ikke er i stand til å løse i virkeligheten. I slike drømmer kan du få informasjon som du i dette livet ikke kan huske, men som sjelen din husker. 

Store oppdagelser og oppfinnelser er kommet til menneskeheten akkurat på denne måten. 

Når dere lar dere hypnotisere vil dere oppleve det samme. Sjelen reiser tilbake i tid og opplever det som er skjult for deg i nåtid. 

Så kjære dere, husk på at dere er her i nåtid, i fortid og i fremtid og i flere dimensjoner. Sjelens kunnskap er stor. La sjelen din få hente tilbake kunnskaper som du trenger i livet ditt. La sjelen din få reise og finne svar på dine spørsmål, så blir det din bevisste oppgave å tolke svarene riktig. 

Ta alle sjelsaspekter tilbake i livet ditt, forløs vanskelige følelser og opplevelser. La sjelen din og du bli ett.  Omfavn alt det din sjel viser deg, for den viser deg dette i kjærlighet for at du skal forstå og gå videre. Inviter sjelen din inn i livet ditt og la sjelen være din guide. La sjelen din være din rettesnor og ta de signaler sjelen din gir deg. Når du og din sjel er ett vil du fylles med ro, trygghet og visdom. Omfavn din vakre sjel i kjærlighet.

Dere mennesker ble satt på jorden, noen frivillig og andre ble forlatt. Når dere snakker om utenomjordisk, så er dere i utgangspunktet selv utenomjordiske. Alle mennesker har en felles genetisk kode. Ut fra denne felles koden er det blitt laget variasjoner til ulike folkeslag. Denne felles koden finnes også i utenomjordiske entiteter. Dere har med andre ord samme genetiske kode på flere planeter. Når dere får besøk fra andre deler av verdensrommet, så husk at dere har felles opprinnelse. 

Denne felles opprinnelsen burde være det som samler dere istedenfor å spre frykt for det som er ukjent. 

La sjelen din vise deg din opprinnelse slik at du kan forstå. 

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

 

 

21.04.2024

Energier arbeider uavbrutt og knytter alt levende liv på jorden sammen. Alle dyr, mennesker, naturen og elementer er et finmasket nettverk av energier, som er gjensidig avhengig av hverandre, selv det minste insekt har sin misjon i naturen. tar du en del bort vil økosystemet rakne, Rovdyr og planteetere lever side om side og er avhengig av hverandre for å bevare mangfoldet i naturen. Et nettverk av kanaler der energier strømmer rundt i en evigvarende syklus. Når det skjer en ubalanse vil det bli brudd i syklusen som påvirker alle dyr, planter og mennesket selv. Selv gresset på bakken er avhengig av planteeterne. Mangfoldet i naturen og balansen i økosystemet er på randen av kollaps. Dere merker det allerede ved at det er varmere ved polene og isen smelter. det er flere katastrofer, flom og branner. Sivilisasjoner har kommet og gått, selv sivilisasjoner som har vært mer avansert enn dere er i dag, har bukket under. Mennesket er ikke overhode i naturen, men en liten brikke. Tiden er inne for en kraftig snu operasjon, hvis verden skal overleve fremtiden. 

Start med å bevare dyrelivet og naturen og det mangfoldet som er rundt dere. Mange steder har dere allerede startet program for å bevare truede dyrearter rundt om på jorda. Et mangfoldig liv gjelder også alt liv i havet, fisker, planter, alger og anemoner. Liv på landjorda og liv i fjellet og i lufta.

 

Energibanene finnes i alt. Arbeid med dine energibaner. Forløs all negativ energi og erstatt dette med lys og kjærlighet. Forløs alle negative egenskaper du har, og erstatt dette med lys og kjærlighet. Forløs alt du har gjort mot andre bevisst eller ubevisst, og tilgi alt andre har gjort mot deg bevist eller ubevisst, erstatt dette med lys og kjærlighet. Arbeid deg gjennom dette livet, alle tidligere liv og alle dimensjoner.

Forløs og gi slipp på alle tidligere liv fra tidenes morgen og i alle dimensjoner. Bær ikke med deg feil og mangler fra andre liv som tynger deg ned i dette livet. Bær med deg kunnskapen, slik at du kan leve et balansert liv i lys og kjærlighet. La lyset og kjærligheten strømme gjennom hver åre og celle i kroppen. Bli en lysbærer i møte med andre.

Fremover vil du forstå at all energi vil påvirke deg og bli en del av deg, selv den energien du ikke har noe med å gjøre. All energi påvirker alle, direkte eller indirekte. Ufred og ubalanse i et land , vil gi ringvirkninger til andre land. Energier strømmer uavbrutt, både negative og positive.

Dere må derfor forløse de negative energiene, og erstatte dem med lys og kjærlighet for å få likevekt i energiene. Dere lever i en verden der negative energier får råde. Spre positive energier, vær takknemlig for all erfaring livet har gitt deg, ta lærdom av dette og bær kunnskapen med deg videre i livet. 

Dvel ikke ved vanskelige følelser. Forløs disse og erstatt dem med lys. La ikke gamle energier være det som leder deg fremover, men nye kjærlige energier. 

Dere har kommet til en tid der kjærligheten skal være deres guide. Start med deg selv og hjelp de rundt deg. Spre budskapet og det vil spre seg som ringer i vann. La de uendelige energiene strømme rundt i lys og kjærlighet fra den høyeste fjelltopp til det dypeste hav. La lyse energier gjennomstrømme naturen og alt liv som rører seg fra gresset på bakken, fuglene og insektene i lufta, fisken i havet, dyra på land, og tilbake til dere selv. En evig sirkel av liv.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael. 

 

 

24.03.2024

Hva er ditt sammenliknings grunnlag?

Hvordan tenker du om deg selv? Tenker du på hvordan du ser ut, hva du kan, eller hva du mener og sammenlikner du deg selv med andre og justerer ditt utseende, dine meninger og dine tanker etter hva andre mener? Har ikke du rett til å like det du liker og stå for det, eller mene det du mener og stå for det? Dere er så redde for å skille dere ut i mengden. Istedenfor prøver dere alt dere kan å være så ensartet som mulig, slik at du ikke stikker deg ut på noen måte. Et godt eksempel på dette er hva dere mennesker kaller moter. Er det noe som er på mote, så skal alle ha det og bytter ut det de har fra før for å tilpasse seg det nye. Stikker noen seg ut og tar en annen kurs, bruker andre typer klær eller ikke mener det som er populært å mene, så faller hen ut av fellesskapet og passer ikke inn. Ingen tørr å være venn med den som stikker seg ut. Hva om dere alle stod ærlig foran speilet og fortalte dere selv hvem du er, da hadde ikke det å være annerledes en mening i hele tatt. 

Å ikke tørre  være den du er, og være stolt av det, er å være hard med seg selv. Hvordan kan du leve et ærlig liv når du ikke er ærlig med deg selv. Å  følge moten for å være populær er ikke å være ærlig med seg selv. Når du ikke er ditt sanne deg for deg selv engang så er du ikke snill med deg selv, du straffer deg selv og har ingen egen kjærlighet. 

Begynn med å elske deg selv. Den du er, dit utseende og det du står for. Anerkjenn dine egne meninger og si dem høyt, først for deg selv, så for andre. Bryt ut av det usunne fellesskapet som bryter deg ned. Ta kontroll og vær deg selv, elsk deg selv og vær ærlig med deg selv.

Når du mestrer å elske deg selv og gi deg selv kjærlighet, så kan du sende kjærlighet ut til alle andre som trenger det. Til mer du sender ut av kjærlighet, jo mer vil du motta fra universet. Universets kjærlighet er større og sterkere enn du noen gang kan forstille deg. Universets kjærlighet tåler alt, og er der for dere alle. Fremover vil den universelle kjærligheten bli det essensielle i livet, det som gir mening, håp, tro og fremgang. Hold fast ved den universelle kjærligheten og du trenger aldri mer være redd for å trå feil. Du vil ved å ta inn den universelle kjærligheten føle en uforklarlig trygghet, en ro og en styrke. Ved å ta inn den universelle kjærligheten vil du være deg selv ett hundre prosent, og like det. For universets kjærlighet er den sterkeste energien som fins, alt har sitt opphav fra den og eksisterer på grunn av den. Så tørr å ta steget, og ta samtalen med deg selv i speilet. Forplikt deg til den universelle kjærligheten og la kjærligheten lede deg gjennom livet. 

Tiden er kommet for dere mennesker å ta inn den universelle kjærligheten som styrken i livet. La dere lede av den og la dere forstå gjennom den. Vik fra dagens aggresjon og maktkamp, kriger og nød. Nå er tiden inne for å spre andre energier i verden, fornye forståelsen av hva som er viktig og hva som er ekte. 

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael

 

25.02.2024

Triangel effekten

Innerst i tankene og innerst i følelsene ligger dypet av din sjel.

Din dypeste sjel rommer en sannhet du ikke kan forstå ennå. I din dypeste sjel finner du universet. I din dypeste sjel finner du erfaringer, liv som er levd, følelser som har utspilt seg, lykke og tragedier. I din dypeste sjel finner du alt fra din første tid og utenfor den tiden. Din sjel rommer i dag, i går og i morgen. Din sjel rommer alt som er og alt som er imellom det som er. Du er ikke bare masse, men materie og energi, kropp, sinn og sjel. Disse tre elementene må fungere sammen for å gjøre deg hel, som et triangel.  Mister du en side er ikke triangelet helt.

Er du syk leger du din kropp og ditt sinn, men du er ikke hel uten å lege din sjel. Din sjel er ikke bundet til grenser, til tid eller rom. Din sjel vandrer i tiden og gjennom dimensjoner. Sjelen er fri, men kan også være bundet i din kropp og din sjel, bundet i minner og hendelser som ikke hører denne tiden til. Dette kan gi utslag i sykdommer eller smerter i kroppen som ikke kan forklares. Heal derfor ikke bare din kropp og ditt sinn, men heal sjelen. De tre elementer skal alltid være en del av en healing, fordi alle tre blir påvirket av smerter og sykdommer. Din sjel kan bli sliten og ønsker kun hvile. Din kropp føles sliten og tung, trøtt og i ubalanse. Kroppen stenger av flere funksjoner og kan føre til smerter både fysisk og psykisk. Tenk alltid på kroppen din som et triangel, og heal alltid bakenfor det du ikke kan se. Sjelen søker alltid lyset, bring derfor lys til din sjel, til din kropp og ditt sinn. Ha tro på healings prosessen, ikke bare håp. Håp underminerer troen, fordi håpet også har en bakside, en tvil. Derimot har troen en klarhet uten bakside. Husk at dine tanker og følelser er skapere, og du kan derfor skape et godt eller vondt liv alt etter hva du tenker. Ditt sinn tenker og oppfattes av sjelen som skaper dette i ditt liv. Husk hva jeg sa: sjelen har ingen tid eller rom, den vandrer forover, bakover og gjennom dimensjoner. Sjelen kan derfor bringe positive ting til ditt fysiske liv gjennom dine tanker i sinnet, triangel effekten. Denne kan også virke motsatt der du skaper negative hendelser i livet. 

I universet finnes en materie som bøyer de fysiske lover. Denne materien bøyer rom og tid. Mange i universet bruker denne materien i sin teknologi, og snart vil også dere det. Å reise gjennom rommet til de fjerneste galakser er mulig med denne materien. I nær fremtid vil dere forstå bedre.  For øyeblikket har du nok med å arbeide med ditt indre rom, din indre reise og universet i sjelen din, og triangel effekten i ditt liv.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

 

30.01.2024

Å vandre i tiden.

Tid er et menneskeskapt begrep. Tiden kommer ikke og tiden går ikke. Tiden er her hele tiden. Tiden går gjennom dere og dere kan gå gjennom tiden. Tiden er derfor et begrep som ikke er riktig i den multidimensjonale verden. Du kan gå fra verden til verden og krysse grenser, men tiden er den samme. Utviklingen derimot i de ulike verdener kan være forskjellig. Hvis du tenker at du legger en bunke papir foran deg og klipper gjennom alle papirene i bunken, så vil kuttet være lik gjennom bunken forutsatt at du ikke forskyver noen papirer under klippingen. Slik er det også med verdenene.

Dette er et tema som er vanskelig å forstå siden dere er veldig opptatt av tid. 

Når et barn blir født med sterke minner om sitt forrige liv, vil ikke barnet tenke på tiden som noe som er passert. Livet står helt klart for barnet og savnet etter å få se sine igjen er sterkt. Minner strømmer på som noe som nettopp har skjedd, selv om i deres tidsregning har det passert mange ti år. Følelsene er uforanderlige, både de gode og de mindre gode.  Et barn på tre kan ha sterke følelser for en person på hundre som den kjente i sitt forrige liv som det ikke har gått noen tid. 

Når vi sier dere er nå kommet inn i en ny tid, så er ikke tiden i seg selv ny, men kunnskapene dere har eller vil erverve i denne tiden er nye for dere. Tiden er den samme, og kunnskapene er gamle, men for dere vil de oppleves som nye. Dere vil etter deres tidsregning ha utviklet dere fremover, mens dere i realiteten har utviklet evner til å huske bakover. 

Historie dere har gjort dere ferdige med vil av noen holdes i livet gjennom generasjoner. Følelsene, frykten, misforståelsen vil holdes i hevd og skaper grunnlaget for de samme konfliktene. For å bryte denne konflikten må partene huske tilbake. 

Mange av dere opplever fysiske plager, tretthet, svimmelhet og andre uforklarlige sykdoms symptomer. Kroppen utvikler seg videre både den fysiske og den mentale. Integrering av DNA strenger vil øke deres evne til å se klarere, tenke klarere og forstå bedre. Gamle kunnskaper vil komme til overflaten.

Tenk deg at du står foran en annen entitet fra et annet solsystem. Hvordan vil du reagere? Vil du reagere med frykt, glede, forundring eller nyskjerrighet? Kan du tenke deg at denne vil være skeptisk og mistenksom til menneskene? Når gammel kunnskap kommer innenfra vil du vite svaret og du vil reagere deretter. Kanskje vil du hilse denne velkommen som en gammel venn eller en ny nabo. Din atferd og reaksjonsmønster vil etter hvert endre seg uten at du merker det. Når du da ser deg tilbake kan du ikke forstå hvordan du kunne tenke slik eller mene slik. Denne usynlige forandringen kommer av at ditt indre vokser og utvikler seg og er som et eget levende vesen i deg, ditt sinn og din kropp, din sjel. 

Vær ikke engstelig for de forandringene du opplever. Tenk positivt og ønsk forandringene velkommen. 

Forandringer skjer også på moder jords overflate. Som vi har sagt tidligere vil dere oppleve mye mer vær, sterke vinder, flom og andre naturkatastrofer. Nå er grensen nådd og forandringene er uungåelig. Vær ikke redd, forhold deg rolig og send moder jord masse lys og kjærlighet. Alt vil bli slik det er ment å bli.

I lys og kjærlighet

erkeengelen Mikael.

bottom of page