top of page

3. Gi slipp

Start med å analysere følelsene dine. Hva gjør deg sint, trist, irritert eller hva frykter du? Deretter tar du eierskap til disse følelsene, Erkjenn at de er en del av deg, og at de gjør noe med deg. Ransak deg selv dypt ved å spørre hva disse følelsene gjør for livet ditt? Hemmer de deg, ligger de over deg som en byrde, skaper de mistro og skepsis til alt og alle, som en såret hund? Deretter spør du deg selv om du virkelig vil leve slik, er det dette du vil ha resten av livet. Å bære på alt det som trykker deg ned. Selvfølgelig har du mulighet til å legge skylden på andre, det er andre som har gjort dette mot deg, men det hjelper ikke deg å vite hva andre har gjort. Det du skal fokusere på er hvordan du har det og hva du kan gjøre for å endre disse følelsene. Istedenfor å være et offer, kan du bruke dine erfaringer til lærdom og en styrke.

Spør deg selv; hva er det i denne situasjonen som gjør meg sint? Hvorfor er det akkurat dette som utløser sinne eller frykt? Kanskje kommer du da på en årsak, men gå videre hva er det i denne årsaken som jeg virkelig blir sint eller frykter. Du skal altså arbeide deg ned til kjernen av dine følelser.

Øv deg på å forandre ordspråket fra; jeg er sint, jeg frykter, til jeg føler meg sint, jeg føler frykt. I det du erkjenner at dette er en følelse, så vet du også at dette er en energi, og energier kan man forløse, gi slipp på.

Du skal ikke arbeide med alt på en gang. Når du kommer i en situasjon som gjør deg sint eller du føler frykt, så gå ut av situasjonen og analyser dine egne følelser. Hva i denne situasjonen utløste disse følelsene, og arbeid med dem der og da. Trenger du dette sinnet, frykten eller irritasjonen? Får du det bedre etterpå, forbedrer det situasjonen? Svaret vil nok bli nei - de tynger deg ned og andre går videre. De er altså ditt problem, noe du må gjøre noe med. Analyser følelsene dine, hva skjer hvis du ser situasjonen fra en annen vinkel, er frykten reel, hva kan virkelig skje og er det virkelig? Si til deg selv at du gir slipp på disse følelsene, du trenger dem ikke. Erstatt de med lys og kjærlighet. La gode følelser flomme over deg. Du kan gå tilbake til situasjonen, og gi gode argumenter for hvorfor du er uenig, du kan snu situasjonen ved å være dine egne følelser bevisst.

Så kommer vi til den delen av livet der du må gi slipp på hat og sinne overfor visse personer. Hvis du dyrker denne følelsen vil du oppdage at denne følelsen forfølger deg i alt du gjør, og i møte med nye mennesker. Du blir ikke deg selv, men den følelsen du bærer, noe andre merker.

Tilgivelse er mektig, tilgivelse kan snu livet ditt på hodet, tilgivelse kan løse deg fra alle dine innestengte følelser som skaper både psykiske og fysiske lidelser.

Tilgi den du bærer nag til, for det vil løse deg fra denne energien. Du tilgir ikke handlingene og du trenger aldri mer se denne personen, men du frigjør deg selv fra alle vonde følelser som holder deg nede og som hindrer deg i leve livet ditt til fulle. Gi slipp på hat og nag og offerrollen, Den andre personen vil ikke lenger ha makt over dine følelser og ditt liv. Du vet at det den andre har gjort er galt, men du vil ikke lenger være nødt til å bære dette resten av livet. Du løser opp energien ved å gi slipp og tilgi, og du vil forstå at den andre er den som har store problemer med følelser og seg selv siden den kunne gjøre deg vondt. Du er den som kommer ut sterk, og visere, og har en erfaring du kan dele med andre i samme situasjon.

Tilgi, gi slipp og erstatt med lys og kjærlighet er nøkkelen, og den er mektig.

Bruk dette verktøyet i alle situasjoner blant venner, familie, kollegaer eller fremmede du møter. Du eier ditt liv, du eier derfor nøkkelen til forandring i ditt liv. Det er opp til deg om du vil bruke denne nøkkelen til å bli fri, eller låse døren hardere igjen og bli i ditt eget fengsel. Du er en skaper og skaper derfor ditt liv. Skap deg da et godt liv.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.


18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

JULEKALENDER

Nå er det virkelig lenge siden jeg har vært på bloggen. Jeg har ikke fått beskjed om å skrive noe, og kanskje er det slik at vi er litt bortskjemte med å få fortalt hva vi skal tenke på hver dag, elle

7. Pusteøvelser

Dere har nå øvd på ulike deler av selvutvikling . I det første blogg kurset lærte dere om: 1.sinne, 2. sorg, 3. håp, 4. fortiden, 5. nåtiden, 6 anerkjennelse, 7. egenverd, 8.deg versus andre, 9. tidsb

6. Angst nivå

Angst er et relativt begrep. Det noen føler angst for, kan andre ikke reagere på i hele tatt. Altså kan man ikke måle angst utfra en hendelse eller omstendighet. Det som utløser angst hos noen, kan væ

bottom of page