top of page

5. Trappetrinns prinsippet

I energiene er det elektriske impulser som svinger, noen ganger svake og noen ganger kraftige. Disse impulsene er kraften bak alt. Dere er med andre ord bygd opp av elektriske impulser som får kroppen til å reagere sånn eller slik. Noen ganger vil det være kortslutning i de elektriske overgangene og impulsene kommer ut av kontroll, dere får da reaksjoner utenfor de normale reaksjonene. Denne ubalansen må rettes opp før dere kan møte verden slik den er., og reagere i forhold til den. Denne ubalansen fører ofte til stress og angst og ubalanse i psyken. Når du leser eller hører andres historier om hvordan de ble friske , så vil du også gjøre noe for at du skal bli frisk, og du ønsker deg mirakler. Et mirakel er som kjent noe som skjer uten at du kontrollerer det, men livet er ofte ikke slik. For at mirakler skal skje må du være delaktig i livet ditt. Du må ta kontroll over deg selv og arbeide for å komme i balanse, da er det miraklet skjer.


Mennesket har en utviklings vei som ligger i genene. Dere må krype før dere lærer å gå. Det er også et godt ordtak for å beskrive utviklingen av en ferdighet, men det er også slik alt fungerer i livet, også når du skal finne balansen.

Mennesket bruker medisiner når noe er galt, og gjerne medisiner for å stagge uheldige bivirkninger av den første medisinen og så videre. Dere er ikke så opptatt av å finne ut hva som ligger i bunnen av sykdommen, verken de fysiske eller de psykiske. Alt har en årsak og alt har en virkning. Det du sender ut får du tilbake i mangfold. Andres tanker, handlinger og reaksjoner kan sendes til deg og ramme deg. Mange har i livet opplevelser som knytter dem til enkelt mennesker eller steder som forverrer livs situasjonen, og skaper en ubalanse som vedvarer selv om stedet eller menneskene ikke er der lengre. Smertene både de fysiske og psykiske har satt seg i kroppen og skaper urolige nervesystemer. Dere vil gjerne bli friske ved et knips, men det er her trappetrinns prinsippet kommer inn.

Først må du gå i dybden av deg selv og erkjenne med deg selv hva som virkelig ligger til grunn for tilstanden din. Det kan hende du må grave veldig dypt selv i det du tror du har forsonet deg med, men som allikevel ligger i kroppen på deg.

Så må du forløse disse smertene, frigi deg selv for all skyld og sende tilgivelse, alt i fra bunnen av ditt hjerte og din sjel. Uansett hvor vanskelig dette måtte være. Gi deg selv en gave der du frigjør deg fra smertene en gang for alle. Dette er den vanskelige delen som kan ta tid, men som er den viktigste delen for å bli hel som menneske.

Når du har forløst, tilgitt og bedt om tilgivelse, så kan du reise deg opp å stå. Nå skal du sende lys og kjærlighet til deg selv. Du skal elske deg selv og alt ved deg selv. Du skal fremsnakke deg selv og ta kontroll over livet. Du skal bestemme over ditt liv, men du skal ikke tråkke ned andre. I din selvhevdelse skal der ikke finnes rom for sinne eller kontroll behov.

Når du forstår at energiene jobber for deg, så tar du de riktige valgene og dine reaksjoner vil være balanserte og fornuftige. Du vil ikke la andres ubalanse stå i veien for deg eller påvirke deg.


Du er nå rede til å gå ut i livet uten den børen du har båret gjennom livet. Du vil nå kunne forstå hvorfor du selv reagerte som du gjorde og forstå at energiene jobber hele tiden. Dere er sammenvevd med naturen og er en del av naturen og dens syklus. Det er ikke naturen og dere, men dere i fellesskap. Du vil nå forstå at ubalanse i energiene er ubalanse i de elektriske impulsene fra en årsak som gir en virkning. I alle henseender i livet må alt arbeides med fra bunnen og gå stegene oppover. Alle de elektriske koblingene må være koblet riktig og være på plass for at en maskin skal fungere, også slik med dere mennesker. Feilkobling vil få maskinen til å fuske eller streike helt, også slik med dere mennesker.

Når du arbeider med deg selv og energiene kan du ikke hoppe over noen steg, men noen steg vil gå raskere enn andre steg alt etter hvor dedikert du er i arbeidet, og hvor ærlig du er med deg selv. Tenk over handlingene dine og reaksjonene dine, kjenn etter og analyser deg selv. Hvorfor reagerte eller handlet du slik du gjorde, frigjør deg selv fra disse følelsene og erstatt dette med lys og kjærlighet. Gjør dette hver gang dette skjer for å ta bort ubalansen. Dette er et pågående arbeid som tar tid. Å bearbeide årevis med ubalanse er ikke gjort på en dag. Gi deg selv tid. Si til deg selv at det jeg nå føler eller slik jeg nå reagerer vil jeg forløse fra kroppen min fra nå og for alltid. Jeg vil erstatte disse følelsene med lys og kjærlighet. Erkjenn med deg selv hvilken reaksjon du burde ha hatt, og bruk denne reaksjonen i neste runde. Gi deg selv ros for at du så dine egne feil og at du gjorde noe med dem.

Din selvinnsikt er nøkkelen til frigjørelse. Begynn på bunnen og gå stegene opp til du kan gå av deg selv.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TRIANGEL EFFEKTEN

I den siste kanaliseringen snakker erkeengelen Mikael om triangel effekten. Når vi er syke går vi til legen, vi finner kanskje en feil som rettes opp eller dempes med en eller annen form for behandlin

JULEKALENDER

Nå er det virkelig lenge siden jeg har vært på bloggen. Jeg har ikke fått beskjed om å skrive noe, og kanskje er det slik at vi er litt bortskjemte med å få fortalt hva vi skal tenke på hver dag, elle

7. Pusteøvelser

Dere har nå øvd på ulike deler av selvutvikling . I det første blogg kurset lærte dere om: 1.sinne, 2. sorg, 3. håp, 4. fortiden, 5. nåtiden, 6 anerkjennelse, 7. egenverd, 8.deg versus andre, 9. tidsb

Comments


bottom of page