top of page

6. Angst nivå

Angst er et relativt begrep. Det noen føler angst for, kan andre ikke reagere på i hele tatt. Altså kan man ikke måle angst utfra en hendelse eller omstendighet. Det som utløser angst hos noen, kan være av ubetydelig art hos andre. Angst kommer i ulike nivå. Noe kan man reagere kraftig på, mens andre ting føles som en lettere nervøsitet. Men hva er det da som utløser angst i ulike nivå, og hvorfor er de så forskjellige?

Alt er avhengig av energi for å leve. Mennesker, dyr og planter, alt trenger energi for å vokse og for å opprette holde livsenergien. Den samme energien utspiller seg når noen føler angst.

For noen kan det å gå på en scene og føle seg nervøs, være en mild form for angst, men blir utløst i gitte forhold. Kanskje kan dette være et utslag at det er viktig å prestere, eller det er antallet tilhørere som utløser denne nervøsiteten. Men du overlever og kanskje har du noen teknikker som kontrollerer denne nervøsiteten. Andre får angstanfall med pustebesvær og store vegringer bare de skal åpne ytterdøren å gå ut. Det er ingen prestasjon for et publikum eller noen som bedømmer deg, du skal bare gå ut din egen ytterdør. Hva utløser alt dette?


All form for angst fra nervøsitet til dypere angst er energier som er i sving. Så lenge vi tillater disse energiene å få råde, så vil energiene leve videre og vokse. Du opplever kanskje en nervøsitet og vegrer deg for å føle dette igjen og lar den eskalere til dypere angst. Angst og graden av angst er derfor hvor mye energi du tillater å legge i denne følelsen, og hvor mye du selv verner deg fra å kjenne på denne følelsen. Hvis du skal måle angsten din så kan du sette denne på en skal fra 1 til 10, hvor vil du plassere det du føler, og er det rimelig? Er det rimelig å få dype angst anfall bare du åpner ytterdøra. Hva vil skje når du åpner døra?

Du må da stille deg selv spørsmålet om det er du som stenger folk ute fra livet ditt eller du stenger deg selv ute fra folk. Hvem er det du verner ved å isolere deg selv fra folk og virkeligheten, og er det du føler virkelig? Energier kan spille oss et puss. Vi tror noe er farlig og setter det vi føler høyt på angst skalaen.

Sett at du ble nødt til å forsere en dyp kløft ved hjelp av et tau. Angstnivået ville skyte høyt opp på skalaen, men faren bak deg er større. Hva ville du velge, å forsere kløften med tauet eller vente på det som er verre bak deg som kan koste deg livet. Velger du livet forserer du kløften og kommer deg trygt over på den andre siden. Ikke har du bare berget deg selv, men du har også gått forbi det du hadde angst for, fordi det som er bak deg gir høyere angst.

Poenget er at du kan regulere angst nivået ditt i forhold til hverandre og derfor forsere det som er nederst på angst skalaen. Du vil ved en slik metode hele tiden utvide dine egne grenser, og derfor vil ikke det å åpne din egen ytterdør være forbundet med en fare.


Skriv ned det du engster deg for på en skala fra 1 til 10. Når du blir engstelig for noe, hvor vil du plassere denne angsten i forhold til det du har på skalaen. Lett nervøsitet er 1, mens dyp angst med pustebesvær, vegring og andre kroppslige reaksjoner er 10. Arbeid med den nederste delen av skalaen. Analyser deg selv. Hva er det du egentlig er nervøs for. Er det noe som andre gjør eller er det noe du selv gjør som utløser nervøsiteten. Hvis vi går tilbake til eksemplet hvor du står på en scene, er du redd for at alle menneskene skal bli skuffet over deg, eller er du redd for å skuffe deg selv. Ved å gå inn i frykten og plukke den fra hverandre, kan du ta kontroll over den. Du kan presse dine egne grenser og puste ut de energiene som ligger til hinder for deg. Husk at alle følelser er energier i sving. Bruk trappetrinns-prinsippet for å forløse de vanskelig energiene, vær ærlig med deg selv, ikke lull deg selv inn i bortforklaringer, eller skylde på andre eller opplevelser. Forløs alle disse følelsene og vit at det er energier som blokkerer deg fra å leve livet til fulle. La ikke energiene kontrollere deg, men ta kontroll over energiene. Til å begynne med kan du forestille deg selv det du er engstelig for, kjenn på den følelsen som dukker opp. Kanskje svetter du i hendene, hjertet slår raskere og pusten øker. Si til deg selv at du nå gir slipp på denne følelsen, og takker for den beskyttelsen du har fått, men at du ikke trenger denne lengre. Pust dypt inn og ut og kjenn at du virkelig gir slipp på angsten. Gjenta denne øvelsen til du ikke kan kjenne på angst følelsen. Når du nå opplever dette i virkeligheten bruker du samme teknikken. Ta et steg nærmere for hver gang. Pust dypt inn og ut og la kroppen falle til ro. Du vil oppdage at angst nivået er betydelig mindre og kanskje helt borte. Du er nå i kontroll over ditt eget liv. Fortsett med det!

Ros deg selv for hvert skritt du tar fremover, hvor lite det steget enn er, for hvert steg fremover er en seier.


30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TRIANGEL EFFEKTEN

I den siste kanaliseringen snakker erkeengelen Mikael om triangel effekten. Når vi er syke går vi til legen, vi finner kanskje en feil som rettes opp eller dempes med en eller annen form for behandlin

JULEKALENDER

Nå er det virkelig lenge siden jeg har vært på bloggen. Jeg har ikke fått beskjed om å skrive noe, og kanskje er det slik at vi er litt bortskjemte med å få fortalt hva vi skal tenke på hver dag, elle

7. Pusteøvelser

Dere har nå øvd på ulike deler av selvutvikling . I det første blogg kurset lærte dere om: 1.sinne, 2. sorg, 3. håp, 4. fortiden, 5. nåtiden, 6 anerkjennelse, 7. egenverd, 8.deg versus andre, 9. tidsb

Comments


bottom of page