Dagens ord 04.01.21

Ære den som æres kan, men det er mang en slags ære.