Dagens ord 25.10.20

Invester i livet, i det som gir livet mening, i det som gjør det fullstendig. Resten gir påfyll i dagene. Andromeda.