Leksjon 1. Sinne

Sinne kommer av uforløst tanker og følelser som du har stengt inne. Du kan ha hatt en opplevelse i fortiden som var urettferdig, voldelig eller ydmykende uten at dufikk reagere på disse hendelsene. Du ble kanskje frarøvet barndommen og måtte bli voksen så altfor tidlig, eller du ble frarøvet din identitet. Uansett hvor du finner grunnlaget for ditt innestengte sinne, så er det nå tid for å slippe dette sinnet ut av kroppen og sjelen.

Oppgave :

Tenk gjennom hva som trigger deg og utløser ditt sinne. Hvordan har du det i kroppen? Hvor setter smerten seg? Frigjør deg fra dette sinnet ved å la fortiden gå. La ikke andres gale handlinger få lov til å bestemme over ditt liv lengre. Ta tilbake kontrollen og forløs sinnet. Be universet hjelpe deg og forløse sinnet og erstatte det med lys og kjærlighet. Øv på dette i løpet av uka. Hver gang sinnet dukker opp, så kjenn etter årsaken til at du blir trigget, og forløs dette.

Husk: kun du kan gjøre endringer hos deg selv.

Når du lar sinne få kontroll over deg, sender du ut energier som andre tar til seg. Disse energiene frarøver andre deres egen energi og du blir den som frarøver andre på lik linje som du selv en gang ble frarøvet din vilje og energi. Du har med andre ord blitt den du selv flykter fra. Du har ingen rett til å dytte på andre det som er din egen frustrasjon. Ingen løsninger vil komme ut av sinne. Bruk øvelsen til å roe deg ned, slik at du kan tenke klart. Sett situasjonen til side og se på den utenfra. Finn en løsning. Snakk fornuftig og fortell om dine følelser på grunnlag av situasjonen.

Husk: ta kontroll over egne emosjoner, kun du kan gjøre det.

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Egenverd er en verdi av hvor du setter deg selv i en gitt målestokk. Dere mennesker måler alt i verdier alt etter hvor stor etterspørselen er av det gitte produktet. Derfor setter dere også verdi på e

Vi er nå kommet til et punkt der du skal gå dypt i deg selv og ransake deg selv. For å oppnå anerkjennelse fra andre, må du anerkjenne deg selv først. Det å se positive sider ved deg selv kan være van

Nåtiden er den millisekund du befinner deg i, når tanken tenkes. Når den er passert er den en fortid. Det vil si at du skal leve i nåtiden. Nåtiden er her og nå når det skjer. Du påvirker derfor nåtid