Leksjon 3. Håp

Håp er et menneskeskapt ord for å prøve å tro på noe, men ved å håpe vil der også være en tvil. Når du ikke tviler vil du vite og derfor trenger du ikke håpe. Håp gir deg pågangsmot til å holde ut, men håp kan også sidestilles med ordet tillit. Du har tillit til at ting blir til det beste for deg. Derfor vil vi at du holder på håpet, så lenge at håpet er sidestilt med ordet tillit. Hvis du håper med tvil i bunnen, vil du bare få et håp uten at det vil oppfylles. Derimot vil en klokkeklar tillit bli oppfylt. Du får det du ber om. Ber du om et håp, så vil du få fortsette å håpe. Har du tillit vil dine ønsker oppfylles. men det vil nødvendigvis ikke bli slik du hadde tenkt. Gi slipp på håpet og tvilen, for bak en hver tvil sitter det en frykt for at det du håper på ikke blir oppfylt. Frykt er en negativ energi. Ved å håpe med en tvil eller en frykt bakom, vil du tiltrekke deg dette. Gir du slipp og gir all kontroll til universet tiltrekker du deg positivitet. Når du har tillit til universet vil du heller ikke ha negative ønsker som går ut over andre. Øv deg på å ha tillit.


Sett deg ned og pust rolig. Finn frem det du håper på i tankene dine. Kjenn godt etter om du har noen form for tvil bak dette håpet et sted. Forløs tvilen og ha tillit til at det beste vil skje. Husk at det beste som skjer ikke nødvendigvis er det samme som det du håpet på, men ved å ha tillit at det beste vil skje, så vil det skje. Du øver nå på å gi slipp på kontrollen som tærer tankene dine, og i noen tilfeller livet ditt. Gi slipp på kontrollen og ha tillit. Ta i mot og takk.


Du har nå åpnet deg for universet og gir slipp på tvangsfølelsen om at alt det du håper på skal oppfylles. For i et håp, kan det også være andre negative krefter som spilles inn, og universet vil ikke oppfylle negativitet. Tillit skaper tillit til universet, lyset og kjærligheten, og ved å ha tillit vil du åpne deg for at det beste vil skje. Så når du heretter har et håp, så skal dette håpet være det samme som tillit, uten et snev av tvil.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Egenverd er en verdi av hvor du setter deg selv i en gitt målestokk. Dere mennesker måler alt i verdier alt etter hvor stor etterspørselen er av det gitte produktet. Derfor setter dere også verdi på e

Vi er nå kommet til et punkt der du skal gå dypt i deg selv og ransake deg selv. For å oppnå anerkjennelse fra andre, må du anerkjenne deg selv først. Det å se positive sider ved deg selv kan være van

Nåtiden er den millisekund du befinner deg i, når tanken tenkes. Når den er passert er den en fortid. Det vil si at du skal leve i nåtiden. Nåtiden er her og nå når det skjer. Du påvirker derfor nåtid