Leksjon 5. Nåtiden

Nåtiden er den millisekund du befinner deg i, når tanken tenkes. Når den er passert er den en fortid. Det vil si at du skal leve i nåtiden. Nåtiden er her og nå når det skjer. Du påvirker derfor nåtiden med dine tanker og handlinger. Lik fortiden, så vil nåtiden påvirke deg psykisk og fysisk. Nå når du har kvittet deg med fortidens negative energier (leksjon 4), så kan du gå videre til å arbeide med nåtiden. Å være i nåtiden vil si å være tilstede med hele deg og alle sansene dine. Som menneske er du fullt i stand til å multitaske, og kan produsere ulike tanker og ulike handlinger samtidig. Kanskje trenger du det noen ganger i forbindelse med jobb eller å få en hektisk hverdag til å henge sammen. Men da bør du stille deg selv spørsmålet om du har for mye å gjøre, når du ikke har nok av tid. Dere mennesker skal rekke alt i løpet av kort tid, og er kun med med halve dere. Dere fyker hit og dit på leting etter noe nytt, det som er "in" og det som dere tror andre forventer at dere skal drive med. Tiden er i stadig endring og dere surfer på denne bølgen, snart her, snart der. Men i alt dette kaoset har dere ikke rukket mye på kort tid, dere har mistet tiden. Dere har mistet evnen til å se tegnene i naturen som spår været eller få med dere hekke sesongen når fuglene er aktive og synger, i deres ører lager de bare bråk, undrene som skjer i naturen når en sommerfugl larve kommer ut av kokongen og bretter ut vingene sine for første gang, eller når en rådyr kalv tar sine første steg. Undere skjer i naturen hver dag og dere går glipp av alt dette for dere jager etter tiden, men tiden er her og nå.

Det er ikke slik ment at nå skal hele verdens befolkning springe rundt i skogene og lete etter nyfødte kalver og nyklekte sommerfugler. Bare stopp opp i hverdagen din og kjenn etter at du er med med hele deg.


Øvelse:

Sett deg på et rolig sted, lukk øynene og ta noen dype pust fra magen. Kjenn at du puster rolig og kan føle at kroppen føles rolig og avslappet. Kjenn etter i kroppen, hvordan har kroppen det? Kjenner du hjerteslagene, blodet som suser gjennom årene, pulsen som slår? Tøm hjernen for tanker. Se for deg et hvitt rom eller et øde sted der det ikke er noen synsinntrykk, slipp alle tankene dine ut på dette stedet. Du er nå i en tilstand der du "er" med hele deg. Der tanker og kropp er samlet, der du kan føle, sanse og være ett med tiden. Tiden vil ikke lenger eksistere. Du føler at dette er godt og har ingen ubehag i kroppen. Kanskje føler du at det har gått kort tid og du åpner øynene og oppdager at det er gått veldig lang tid. Men i deg stod tiden stille. Denne stillheten er viktig for å kunne være tilstede. Når du nå går tilbake til hverdagen, så bruk samme metode. Pust rolig og vær tilstede i den oppgaven du skal utføre. Bruk sansene dine og observer deg selv og den jobben du gjør. Hold alle andre tanker unna det du gjør her og nå. Når du er ferdig med jobben, kan du ta fatt på neste oppgave på samme måte. Hvis det er vanskelig å slippe tankene på alt du skulle ha gjort, så lag deg en liste over dagens gjøremål. begynn på toppen av listen og hver i oppgaven, når du er ferdig stryker du den oppgaven og går videre til neste oppgave.


Å være tilstede i en oppgave av gangen istedenfor å multitaske vil gi deg en indre ro, og du vil få gjort mye mer enn når tankene dine er alle steder og er stresset. Kroppen vil falle til ro, hjertet vil falle til ro og du vil forlenge livet ditt med flere år. Gi deg selv denne gaven det er å være tilstede i nåtiden med hele deg, kropp, tanker og sanser.

I leksjon 4 skulle du kvitte deg med negativ energi fra fortiden. For fortiden vil påvirke nåtiden. Du bærer fortiden med deg i nåtiden og går i en loop. Du vil ikke kunne gå videre i livet uten at du hat lagt fortiden bak deg. Du kan skylde på andre, på hendelser eller hva som helst i fortiden som gjør at du har det som du har det i nåtiden, men du er herre over eget liv og kan derfor bestemme deg for det livet du vil ha. La fortiden passere og konsentrer deg om nåtiden. Det er her og nå som er viktig for det som skal skje i fremtiden. For å kunne leve livet ditt i nåtiden, så må du innrømme for deg selv at du knuger på fortiden. Alt som kommer i din vei som er negativt i nåtiden skylder du på at det er på grunn av hendelser i fortiden, og slik vil også fremtiden bli. Når du en dag står ved livets veiskille vil du oppdage at du har brukt hele livet på å bære nag istedenfor å gå videre og leve det livet du ønsket. Det er derfor viktig å være tilstede nå, se alt det skjønne rundt deg, se all kjærligheten og gleden. Endre kursen din nå og bruk nåtiden til å få en fin fremtid. Bruk sansene dine, tren deg selv til å være tilstede. Ta de valgene som er best for deg nå, ikke tenk på andres valg eller fremtiden, men det som er best for deg NÅ. Senk tempoet og begynn å puste fra magen. Kjenn at du lever med hver celle i kroppen. Du er nydelig. Du er unik. Du er den eneste som kan endre ditt liv her og nå.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Egenverd er en verdi av hvor du setter deg selv i en gitt målestokk. Dere mennesker måler alt i verdier alt etter hvor stor etterspørselen er av det gitte produktet. Derfor setter dere også verdi på e

Vi er nå kommet til et punkt der du skal gå dypt i deg selv og ransake deg selv. For å oppnå anerkjennelse fra andre, må du anerkjenne deg selv først. Det å se positive sider ved deg selv kan være van

Fortiden skal du ikke dvele med eller gjemme som en skatt. Fortiden er en passert tid og skal være akkurat det, en passert tid. Har du sorger eller andre hendelser av negativ art i fortiden som du for