top of page

Leksjon 9. Tidsbegrepet.

Dere mennesker tenker tiden som en lineær linje. Tiden går i forhold til klokken og den gitte tiden +, - tidssoner til høyre eller venstre. Alt utarbeidet etter månefaser, sola og tidevannet.

Deres tid er her og nå, det du opplevde i går eller forrige uke, eller enda lengre tilbake i tid. Tiden er noe som kommer i fremtiden. Dere snakker om å ha tid, når gitte arbeidsstykker er ferdig har dere tid til andre ting. Dere snakker om tid som noe fast, som dere kan regne ut og være sikre på. Men tenk deg at slik er ikke tiden. Tiden er ikke her og nå og det som er passert. Tiden er her og nå, fremtiden og det som er passert på samme tid. Tiden går inn og ut av samme tid. Tiden kan være parallell der to ulike hendelser skjer samtidig i ulike dimensjoner, der du er hovedaktøren i begge. Tid er derfor noe flyktig, noe du ikke kan kalkulere deg frem til. Tiden kommer og går og er her på samme tid. Dette er vanskelig å ta inn over seg. Men slik er det.

For de som kanaliserer vil ikke tiden eksistere på samme måte som for andre. For de er i en annen dimensjon og henter informasjon om det som ennå ikke har skjedd, men som skal skje. Saken er at i en annen dimensjon har det allerede skjedd, og derfor kan den som kanaliserer gå mellom tidslinjer å hente informasjon om det som har vært, er og skal bli. Slike tidsreiser skjer selv om den fysiske kroppen er i et rom. Derfor er opphevelse av rom og tid det som er riktig beskrivelse av tid.

Nå kan du argumentere med at årstidene er faste. Men de varierer fra år til år om den gitte årstiden kommer tidlig eller sent, alt avhengig av varme og fuktighet. Naturen går i sykluser, så årstidene vil komme, men tiden de kommer til vil variere i noen grad. Tid er ikke en substans du kan ta og føle på. Tid er matematisk utregnet etter månefaser og tidevann.

For lenge siden regnet ikke folk tid i forhold til urviserne på en skive, men av skygger fra sola, månen og tidevannet.

Tiden er forskjellig fra der du bor og et annet sted på jorden, ja innad i samme land vil tiden være forskjellig.


Vår tid er helt forskjellig fra jordetiden. Andre planeter opererer med ulike tider eller tidsbegreper. Å regne tid i måneder og år vil ikke fungere på andre planeter som deler inn tiden på en annen måte. Begrepet år er også noe som varierer hvor du befinner deg på jorden. Så hvilket årstall er dere kommet til? Alt er avhengig av hvor på jorden du er. Når det er sommer på den sørlig halvkule, er det vinter på den nordlige halvkule. I den nordlige delen vil dagene være kortere om vinteren enn om sommeren, da er dagene lengre, mens rundt ekvator vil tiden være lik uansett årstid. Så hva er da tid?

Dere snakker hele tiden om at dere ikke har tid, eller befinner dere i en tidsklemme. Det er ikke tiden som er problemet, men hva du fyller tiden med. Hvis aktivitets nivået er høyere enn antall gitte timer, vil du slite med å rekke over alt du hadde tenkt å gjøre. Med andre ord må du gi slipp på noen av aktivitetene. Er du i en familie der flere medlemmer har aktiviteter, vil du befinne deg i et kappløp om å rekke aktiviteter istedenfor å bruke tiden sammen. Du må gi slipp på noe for å vinne deg selv tilbake.


Øvelse:

Du kan ikke sette deg ned å forandre tiden, men du kan øve deg på å la tiden komme til deg. Dere tror at dere beveger dere gjennom tid, mens det i virkeligheten er tiden som beveger seg gjennom dere. Derfor kan du stoppe tiden.

Når du har dårlig tid etter din tidsregning og har en avtale du skal rekke, så stopp tiden. Be universet om å hjelpe deg med å stoppe tiden, ha tillit til at du vil rekke det du skal. La tiden flyte gjennom deg i ditt tempo og du vil ha tid til alt du hadde planlagt og mer til. Når du er i et evig kappløp med tiden vil tiden fyke fort gjennom deg og du vil alltid ha tidsnød. Stopp derfor opp og la tiden gå sakte gjennom deg og ha tillit.

Øvelsen går derfor ut på å øve deg opp til å ha tillit og å roe ned tempoet. Se over aktivitetene i familien og kort ned på disse, for selv om du kan være på to ulike steder på samme tid i universet, så er ikke dere mennesker kommet så langt i deres utvikling ennå, men i fremtiden vil dere kunne bevege dere mellom tid og rom og ha all verdens tid til rådighet.

Å øve på å la tiden flyte gjennom deg istedenfor å jage etter tiden er det essensielle i denne leksjonen. Når du kjenner stressnivået øke, pust dypt inn og ut og fortell deg selv at du har god tid. Forveksle ikke det å ha det rolig rundt deg med å somle. For ennå har dere bestemt dere for å bruke matematiske tidsur for å fortelle tiden. Legg merke til at når du tar ting med ro, ikke lar deg selv stresse, så har du god tid. De gangene du stresser og fyker rundt på leting etter det ene og det andre du skal ha med, så går tiden fort og du får det travelt.

La tiden gå igjennom deg og bestem deg for at du vil rekke alt du hadde tenkt å gjøre denne dagen. Alt ligger i tankens kraft.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.
17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TRIANGEL EFFEKTEN

I den siste kanaliseringen snakker erkeengelen Mikael om triangel effekten. Når vi er syke går vi til legen, vi finner kanskje en feil som rettes opp eller dempes med en eller annen form for behandlin

JULEKALENDER

Nå er det virkelig lenge siden jeg har vært på bloggen. Jeg har ikke fått beskjed om å skrive noe, og kanskje er det slik at vi er litt bortskjemte med å få fortalt hva vi skal tenke på hver dag, elle

7. Pusteøvelser

Dere har nå øvd på ulike deler av selvutvikling . I det første blogg kurset lærte dere om: 1.sinne, 2. sorg, 3. håp, 4. fortiden, 5. nåtiden, 6 anerkjennelse, 7. egenverd, 8.deg versus andre, 9. tidsb

Comments


bottom of page