top of page
image_edited.jpg
image_edited.jpg

JULEKALENDER 2023

1.

Et fjell er ikke høyere en toppen og lavere enn bunnen. Spørsmålet er hvor i fjellet du vil klatre

2.

Slik vannet renner i elven, bruser i fossen og ligger stille i vannet, slik er blodet i dine årer

3.

Gjennom ord kan du få fugler til å fly høyt, fisker til å svømme dypt og hjorten til å hoppe over fjell.

4.

Selv det minste kryp har større gjerning enn det største pattedyr

5.

Følelser er som elvestryk, de fosser hit og dit før de faller til ro.

6.

Fugler som synger, gir bud om liv og glede

7.

En venn er kun en venn når nøden er størst

8.

Det du vet trenger du ikke tenke på, tenk på det du ikke vet.

9.

En lærer er en ydmyk mester når eleven går alene.

10.

Selv det svakeste gress strå kan ha sterkere røtter enn det største tre.

11.

Valget står ikke mellom det ene eller det andre, men alt som er imellom.

12.

Når fuglene flyr lavt, legg deg i skjul til stormen er over.

13.

Hvor grønn skogen enn er, vil farer true

14.

Det du nekter å se, er det du trenger mest når dagen er omme.

15.

Farer er som vinden, skarp, diffus og tidløs.

16.

Den som sover godt om natten, trenger ikke frykte dagen.

17.

Mennesket er som vinden, de flyr hit, så dit.

18.

Selvransakelse er ikke en dom, men en oppløftende samtale med seg selv.

19.

Sommerfugler er tegn på kjærlighet, men den vise følger øyenstikkeren.

20.

Vann og luft forenes i en evig sirkel. Motsetninger forenes og utlignes.

21.

Det er ikke gammelt alt som ligger under mosen, Den innhenter bare ny energi.

22.

Vridde trær forteller en historie, lik furene i et menneskes ansikt.

23.

Himmel og jord er ikke forskjellig. Dag og natt er ikke forskjellig. Måne og sol er ikke forskjellig. Alt står bare i forhold til hverandre.

24.

Du kan melde deg inn og du kan melde deg ut. Ingenting er feil så lenge du lever ærlig og er tro mot deg selv.

bottom of page