19.09.2022

I en verden der egoisme rår, vil det alltid være noen som roper opp sin mening høyt og tydelig. Enhver annen mening vil bli latterliggjort og gjort til hån. Vit at det er disse menneskene som vil måtte kjempe hardest i tiden fremover for å kunne leve i den nye energien. Vi har tidligere sagt at det vil være de som ønsker å bli igjen i den gamle energien, og disse menneskene vil være en del av denne gruppen. Noen vil kunne snu og erkjenne tidligere feil, men mange vil bli i energien. Vit at det er deres valg.


En del av fremtiden vil være å anerkjenne hverandre og det andre står for. Dagens hån overfor de som tenker annerledes vil ikke eksistere. Alle vil akseptere det som tidligere var ukjent og alle vil se at et menneske er en helhet av kropp, sjel og ånd. Vi har tidligere fortalt at dere vil integrere deres høyere selv, og derfor kunne motta all den informasjon og viten dere som sjel bærer på. Men for å komme til dette steget må dere gjennomgå en utvikling i tanker og ord. Denne energi utviklingen er nå godt i gang.

I tiden fremover vil flere stå frem som åndelige bevisste i den nye energien. Flere vil skjønne at et menneske ikke bare er kropp eller åndelighet. Et menneske er alt, og trenger derfor alt. En behandling av et menneske må derfor skje på alle plan. Vitenskap og det åndelige vil bli en helhetlig tenking i fremtiden. Åndsvitenskapen vil seire fremfor den gamle indoktrinerte troen på at et menneske bare er kjøtt og blod. Slik har den pedagogiske utvikling gått samme vei, der et menneske ikke er enten eller , men et resultat av arv, familie og miljø. Nå vil medisinen etter hvert følge etter.

Når dere mennesker skjønner at dere er en del av en større helhet, og at alt på jorden er avhengig av hverandre, så vil dere endre deres atferd overfor de som trenger mest støtte. Støtte vil bli gitt der den trengs for å skape balanse på jorden og i universet.

Vær ikke redd for å vise verden din åndelige bevissthet, for mange vil sette pris på dette og tørre å vise sitt sanne jeg. Gå fremfor og led vei. Vis verden at man kan leve i ett med naturen og i harmoni med hverandre.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.


17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

I dag trenger du litt selv innsikt. Med dette menes at du må gå i dybden av deg selv. Hvor finner du ditt potensiale, og hva er styrken din? Vi snakker ikke her om din ferdigheter i en gitt arbeidssit

Å være balansert og arbeide innenfra, krever en del egeninnsats og selvdisiplin. Å komme i harmoni er ikke noe du får uten å ha innsikt. Innsikt i ditt indre liv og innsikt i universets lover. Å være

Dere mennesker lar dere lede av ytre påvirkninger. Dere vil derfor følge annonser, moter, propaganda og det som blir fortalt dere. Dere lever i en boks som er lukket der alt som kommer inn i boksen er