top of page

Leksjon 2. Sorg

Sorg kan være så mangt. Man kan sørge over noe som ikke ble noe av, tap av gjenstander, tid eller tap av valg. De fleste forbinder sorg med tap av mennesker. Enten veiene skilles eller noen i nær relasjon dør.

Har du sorg på førstnevnte, så puster du det ut og legger fortiden bak deg. Se fremover! Å sørge over tapt tid eller gjenstander vil ikke gi deg tiden tilbake eller gjenstanden tilbake. Bær minnet om det i ditt hjerte og se fremover.

Tap av mennesker kan være vondt å bære. Sorgen setter seg i hjertet og kan utløse både psykiske og fysiske vansker. Sorgen ligger ikke bare i hjertet, men også på sjeleplanet. Sjeler adskilles via dimensjoner. Sjelen i et menneskeliv i den ene dimensjonen og sjelen som har gått over i en annen dimensjon.

Når du sørger vil du holde sjelen tilbake slik at den ikke får gått inn i lyset, eller den blir dratt tilbake fra lyset for å være ved din side. For deg som menneske er det godt å kjenne sjelen nær deg, men sjelen vil bli sittende fast og kan ikke utvikle seg slik den skal.

Det beste du kan gjøre er å gi slipp på sjelen slik at den kan få gå inn i lyset.

Minnes den du har mistet med kjærlighet. Minnes de gode øyeblikkene, og vit at sjelen har det godt der den er. Sjeler som har gått inn i lyset vil se den oppgaven de hadde på jorden, og se meningen med eget liv og død.

Sett sjelen fri og gjør den til en lykkelig sjel. Senere kan du påkalle sjelen fra lyset og føre samtaler med den.

Når du slipper sjelen fri, vil du frigjøre seg fra sorgen. Dyrk ikke sorgen for den vil bryte deg ned. Fyll hjertet ditt med kjærlighet og send dette til den du har mistet. Det er den største gaven du kan gi deg den og deg selv.

Å frigjøre seg fra sorgen er ikke det samme som å glemme. Det er å samle alle kjærlige tanker, ord og minner i et gullskrin i hjertet. Lev videre og oppfyll dine drømmer, det vil glede den som har gått over.

For sjelen vil det skape sorg å se deg sørge så dypt. Frigjør deg, slipp deg selv fri, slipp sjelen fri.

På sjeleplan vil ikke sjelen bære nag eller huske ord som ble sagt i affeksjon. På sjeleplan vil sjelen se at det var i det jordiske livet, og at det er en passert tid. På sjeleplan vil sjelen tilgi og ønsker å bli tilgitt. På sjeleplan vil sjelen følge deg med glede og ønsker å se deg leve lykkelig. Å føle samvittighet og føle at man ikke gjorde nok, hører jordelivet til. På sjeleplan eksisterer ikke slike følelser.


Sett deg ned. Lukk øynene og påkall den du har mistet. Selv om du ikke føler nærvær eller hører stemmer i hodet ditt, så vil sjelen være nær deg og hører deg.

Snakk til sjelen om det du føler er vanskelig ved dennes bortgang. Fortell om dine følelser, sorg, sinne, anger og gleder. Si at du setter sjelen fri i kjærlighet og be om tilgivelse for det som du føler er nødvendig, og tilgi for det som du føler er nødvendig. Be sjelen gå inn i lyset og kjærligheten.


Å miste noen man har levd et liv sammen med, skaper et hull som føles som ensomhet. Fyll dette hullet med glade minner, hold deg selv aktiv med det du er interessert i, og fyll ensomheten med mennesker rundt deg, eller dyr.

Finner du ny kjærlighet, så vit at det vil glede sjelen og se at du lever videre i glede og kjærlighet.

Et hjerte rommer uendelig med kjærlighet. Ingen tar en annens plass i hjertet, man gjør bare rom for flere i hjertet.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.


27 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

Nå er det virkelig lenge siden jeg har vært på bloggen. Jeg har ikke fått beskjed om å skrive noe, og kanskje er det slik at vi er litt bortskjemte med å få fortalt hva vi skal tenke på hver dag, elle

Dere har nå øvd på ulike deler av selvutvikling . I det første blogg kurset lærte dere om: 1.sinne, 2. sorg, 3. håp, 4. fortiden, 5. nåtiden, 6 anerkjennelse, 7. egenverd, 8.deg versus andre, 9. tidsb

Angst er et relativt begrep. Det noen føler angst for, kan andre ikke reagere på i hele tatt. Altså kan man ikke måle angst utfra en hendelse eller omstendighet. Det som utløser angst hos noen, kan væ

bottom of page