Leksjon 4. Fortiden

Fortiden skal du ikke dvele med eller gjemme som en skatt. Fortiden er en passert tid og skal være akkurat det, en passert tid. Har du sorger eller andre hendelser av negativ art i fortiden som du fortsatt er påvirket av i nåtiden, vil det si at du ikke har gitt slipp på denne hendelsen.

All vår erfaring kommer av våre opplevelser i livet fra fødsel til død. Derfor vil negative erfaringer sette seg i kroppen, i hjertet og solar plexus, det vil si rett ovenfor navlen. Det hender at erfaringer kan sette seg i kroppen som sykdommer og smerter. Ofte vil negative erfaringer sette seg i hodet som psykiske smerter som er vanskelig å komme ut av. Dette kan utarte seg som angst, fobier eller tvangstanker.

All denne negative erfaringen skal du forløse. Du skal ikke bære med deg all den smerten som er påført deg av andre. Du skal frigjøre deg fra denne smerten og forstå at det ikke har noe med deg å gjøre. Dette er energier som er lagt på deg fra de som har voldt deg vondt. Disse energiene holder deg nede slik at du ikke kan stole på andre, eller mister din selv kjærlighet. Stol på universet og vit at du er en elsket person. Du er en viktig brikke i det store puslespillet og er uerstattelig. La aldri andre gi deg andre tanker. Ta tilbake den kraften som er blitt tatt fra deg, og finn tilbake til styrken din og deg selv. Kanskje må du jobbe lenge for å finne tilbake til tilliten til de omkring deg, men husk at det er bare du som kan gjøre endringer i ditt liv. Du er en skaper og skaper derfor ditt eget liv.


Sett deg på et rolig sted, lukk øynene og pust dypt til du er rolig.

Ta en hendelse av gangen. Kjenn på denne hendelsen og pust den ut, Dra inn pusten dypt fra magen , hold pusten noen sekunder og pust ut mens du konsentrerer deg om det området du føler smerten.

Så kommer den store vanskelige oppgaven. Mens du gjør dette skal du fra dypet av hjertet tilgi den eller de som har voldt deg denne smerten, sett deg selv fri fra deres energi. Dette betyr ikke at du godtar eller tilgir selve hendelen, men personen/personene for deres lave energi. Dette er veldig viktig for at du skal komme deg videre. Snakk høyt til deg selv og frigjør deg alle bånd som er mellom deg og personen/personene.


Når vi har energetiske bånd til personer vil deres energi holde oss igjen. Hvis våre tanker dreier seg om negative erfaringer og vi tenker negativt, så vil vi tiltrekke oss mer av det negative. Din jobb er derfor å tenke positivt og tiltrekke deg positive energier. Det du er opptatt av tiltrekker du deg. Bærer du nag, hat eller andre negative tanker, så tiltrekker du deg flere hendelser av samme art. Har du positive tanker, har tillit og gir slipp på det negative, tiltrekker du deg flere positive hendelser. Det du sender ut får du i mangfold tilbake. Sitter du og ønsker og ønsker, så får du fortsette med å ønske. Har du tillit til at det du vil tiltrekke deg i livet vil skje, så vil det skje. Dette er universets lover.

Har du opplevd at du sier " ...jeg vil ikke ha...", og akkurat det får du. Universet forstår ikke ordet ikke. Bruk andre ord og formuleringer. Husk også på at sender du ut negative ønsker og tanker, så vil de slå tilbake til deg selv fra alle kanter. Tenk derfor positivt. La fortiden være fortiden, se fremover. Du har en kraft i deg som har holdt deg oppe over lang tid, bruk denne kraften i deg selv til å endre tankene dine, og livet ditt. Husk alltid på at du er en elsket person, begynn å elsk deg selv.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.


20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

I dag trenger du litt selv innsikt. Med dette menes at du må gå i dybden av deg selv. Hvor finner du ditt potensiale, og hva er styrken din? Vi snakker ikke her om din ferdigheter i en gitt arbeidssit

Å være balansert og arbeide innenfra, krever en del egeninnsats og selvdisiplin. Å komme i harmoni er ikke noe du får uten å ha innsikt. Innsikt i ditt indre liv og innsikt i universets lover. Å være

Dere mennesker lar dere lede av ytre påvirkninger. Dere vil derfor følge annonser, moter, propaganda og det som blir fortalt dere. Dere lever i en boks som er lukket der alt som kommer inn i boksen er