top of page

Leksjon 7. Egenverd

Egenverd er en verdi av hvor du setter deg selv i en gitt målestokk. Dere mennesker måler alt i verdier alt etter hvor stor etterspørselen er av det gitte produktet. Derfor setter dere også verdi på et menneske etter popularitet. Men vi sier dere at alle er like mye verd. Det er ingen som på grunn av sin posisjon eller popularitet kan si at de er mer verd enn den fattige, anonyme mannen på gata. Det er dere som setter verdi. Vi sier dere at i universets øyne er alle like mye verd. Selv morderen i gaten er like mye verd, selv om han har tråkket feil. For han er også vårt barn, og vi kan ikke sette verdi på våre barn.


Du er en viktig brikke. Du spiller en viktig rolle i dine omgivelser. Kanskje kan ikke du se det eller er i stand til å se det, og kanskje kan ikke andre se det, for din oppgave er å åpne øynene på andre, være en læremester og en hjerteåpner.

Du skal ikke la andre diktere din verdi, og tro ille om deg selv. Du skal ikke dra ned det skaperverket som er deg, et unikt menneske av kjøtt og blod. Du skal ikke synes mindre om deg selv og sammenlikne deg med andre. Du skal ikke tro at andre føler seg bedre enn deg selv om de har makt, posisjon eller penger. Du skal ikke sette verdi på et liv. Dere er alle i ulike utviklingsfaser, ulike stadier i deres selvutvikling og forståelse av universet.

Mannen i skogen som lever ensom uten vann, strøm eller noen kontakt med omverdenen har utviklet seg mer, og har større forståelse for livet, for egenverd og de virkelige verdiene i livet enn den rikeste mannen i million byer.

Øvelse:

Sett deg ned, lukk øynene og pust dypt fra magen til du kjenner at kropp og sinn er rolig.

Kjenn etter hva som får deg til å miste troen på din egenverd. Sammenlikner du deg med andre? Sammenlikner du deg selv med andres karriere, utdanning eller livssituasjon? Kanskje spør du deg selv hva de har som ikke du har? Svaret er enkelt. Du har like mye i ditt liv som de har i sitt liv, kanskje mer. Gleder du deg over jobben, da er du akkurat der du skal være i øyeblikket. Har du ikke jobb sier du; tenk for en glede det er å kunne bruke tiden akkurat som du vil uten mas, jag og forventninger. Du kan roe ned tempoet etter det du klarer og du kan utvikle deg selv åndelig. Du kan jobbe med dine egne smerter gjennom healing og gjennom forståelse av universet. Du skaper din egen virkelighet. Derfor er du unik. Du er en skaper og har en stor verdi for alle som kjenner deg og er avhengig av deg. Du har en stor verdi for deg selv, for du er deg selv nærmest. Jobb med tankene dine og slutt å sammenlikne deg med andre. Tenk på alt som du har som du er takknemlig for, og kjenn gleden av dette. Kjenn dypt i ditt hjerte at du er der du er på grunn av en årsak, at alt har en årsak og en virkning og at bare du kan endre dette hvis det er det du vil. Se deg rundt og kjenn på alt som gleder deg og kjenn takknemligheten i hjertet ditt. Kjenn at dette har en stor verdi, og at livet ditt er stort, du er stor, og derfor har du stor verdi.


Egenverd måles ikke i penger, eller eiendeler. Egenverd er å være deg selv ærlig. Være trofast mot deg selv og din egen livsfilosofi. Egenverd er å kunne si nei når noe ikke stemmer med dine verdier eller overbevisning. Egenverd er å være raus mot andre for du har et stort hjerte. Egen verd er å se all den kjærligheten du har i hjertet. Egenverd er å ta vare på din kropp og din sjel.

Det er aldri for sent å snu og endre livskursen hvis det er det du ønsker. Ha positive tanker og positivitet vil komme i livet ditt. Positivitet er ikke det samme som penger og eiendeler, men energier som arbeider for ditt beste for at du skal kunne utvikle deg åndelig.

Elsk deg selv, vær trofast mot deg selv, snakk fint om deg selv. Å finne egenverd henger nært knyttet til å anerkjenne deg selv. Der anerkjennelse er synlig for deg selv og andre, vil egenverd være din indre kamp over det som er rett og det som er galt. Hva du tillater i ditt liv og hva du tillater andre å gjøre i ditt liv. Egenverd er å ta vare på kroppen din, helsen din og åndeligheten din. Egenverd er å utvikle deg selv i takt med deg selv. Egenverd er å tillate deg selv å elske og bli elsket. Egenverd er å si fra når noen går over dine grenser. Egenverd ligger på følelsesplanet og kan derfor ikke måles i en gitt verdi. Du er verdifull, reis deg opp med hevet hode og vær deg selv fullt og helt. Elsk deg selv og elsk livet, elsk omgivelsene, naturen, verden og menneskene i den.


I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Angst er et relativt begrep. Det noen føler angst for, kan andre ikke reagere på i hele tatt. Altså kan man ikke måle angst utfra en hendelse eller omstendighet. Det som utløser angst hos noen, kan væ

I energiene er det elektriske impulser som svinger, noen ganger svake og noen ganger kraftige. Disse impulsene er kraften bak alt. Dere er med andre ord bygd opp av elektriske impulser som får kroppen

Enhver bygning er forankret i en solid grunnmur. En grunnmur som er svak vil være en risiko for selve huset, og du ville med en gang reparere grunnmuren for å sikre huset ditt. Kroppen er grunnmuren d

bottom of page