top of page

Leksjon 8. Deg versus andre.

Deg versus andre handler om relasjoner du har til andre.

Når negative energier får råde vil relasjonen mellom deg og den det gjelder være negativ ladet. Det vil vises i ord og gjennom handlinger. Mange ganger vil dette bli en ond sirkel der det som egentlig kunne ha endt med en positiv opplevelse for begge, blir avfeid og det negative vil komme frem. Dette betyr ikke at du må møte de du ikke har gode relasjoner med og omgås dem.

Deg versus andre handler om de energiene du sender ut til andre og de energiene du fanger opp fra andre. Du vil merke at dette føles som ubehag og noe du vil unngå for en hver pris.

For at du skal kunne gå videre uten å føle ubehag , så må du rydde opp i disse energiene.


Øvelse:

Sett deg ned, pust rolig og dypt fra magen, hold øynene lukket.

Tenk på den personen du føler du har en negativ relasjon til. Be universet om å rydde bort årsaken til at dere har en dårlig relasjon og kutt negative bånd. Send lys og kjærlighet til denne personen og takk for den lærdommen du har fått. Be universet om å hjelpe deg med å be om tilgivelse for det du måtte ha gjort i dette livet og i tidligere liv. Tilgi den andre personen for det den måtte ha gjort i dette livet og i tidligere liv. Ved å tilgi og be om tilgivelse vil mirakler skje. Dette betyr ikke at du godtar eller på noen måte trenger å forstå den andre sine handlinger, men du løser opp energiene og vedkommende vil ikke lengre være en del av din energi.

En gammel Hawaisk bønn om tilgivelse handler om å restaurere energiene fra negativt ladet til positivt ladet.

Gjenta denne bønnen i møte med andre når energiene blir vanskelige, eller be denne bønnen før møtet. Det du gjør er å be universet hjelpe deg med å endre energiene, og at du beholder en hjertelig følelse og holdning mot den andre. Bønnen er en bevisstgjøring overfor deg selv om dine intensjoner og dine handlinger. Bønnen er gitt dette folket for tusener av år siden da vi hadde større kontakt med menneskene, og den er like sterk i dag som den gangen.

Jeg beklager.

Tilgi meg.

Takk.

Jeg elsker deg.

Du vil også kunne finne andre bønner som er like virkningsfulle. Vi har gitt dere mange redskaper gjennom tidene for å bedre relasjonene dere i mellom. Mange er dessverre gått i glemmeboken. Ta de frem igjen, og kjenn kraften de holder, og den energien vi har lagt i akkurat disse ordene.


Så enkelt og så vanskelig. Du vil ikke tilgi og du mener du ikke har gjort noe mot den andre sier du. Vel, da vil energiene bli uforandret. Vil du forandre energiene og få det bedre, så må du ta fatt i dette selv. Dette er din jobb og din jobb alene. Du kan ikke forandre andre, men du kan forandre deg selv, og du kan forandre de energiene som er en del av ditt liv.

Du vil kanskje oppdage at de personene du har negative relasjoner til ofte dukker opp i livet ditt, og på de merkeligste stedene. Når du sender ut negative følelser vil du tiltrekke deg mer av de negative følelsene. Derfor vil personer du føler ubehag sammen med, tiltrekkes dine energier og omvendt. For å unngå dette må du gå i dybden av deg selv og finne ut hva som er årsaken til denne negative relasjonen. Noen ganger er grunnen for disse følelsene at du vet at du selv kunne ha handlet annerledes, og derfor har dårlig samvittighet. Er dette en person du er nødt til å ha i livet, kollega eller nær slektning, så fortell denne personen at du tok feil og be om tilgivelse for det. Å være ærlig overfor andre vil løse mange flere problemer enn du tror. Du trenger ikke være redd for at dere skal få et dårligere forhold, tvert om vil energier løse seg opp. Er det den andre som har gjort deg urett, så tilgi denne personen for at den ikke forstår det du forstår. Energiene vil uansett løse seg opp.

Å være et godt menneske handler om å ha gode intensjoner og ha gode gjerninger. Av og til vil ikke ting bli som planlagt eller ting utfolder seg på en annen måte enn du hadde tenkt. Kanskje vil dine gode intensjoner bli oppfattet feil. Forhold deg rolig og be universet om hjelp til å rydde bort de negative energiene, slik at alt ordner seg til det positive.

Din reaksjon vil få en motreaksjon, og dine handlinger vil få en reaksjon, alt har en årsak og en virkning. Derfor vil dine handlinger speile seg i den andres energier. Forholder du deg rolig og positiv, vil dette smitte over på den andre. Møter du en person med negative følelser, vil dette gi negative resultater. Møter du en person med positive følelser, vil dette gi positive resultater.

Tenk derfor på hva du sier og hva du gjør, for det du sender ut vil du få i mangfold tilbake.

Du er ansvarlig for dine ord og handlinger, slik andre er ansvarlige for sine, men du kan ikke endre andre, du kan kun endre deg selv. Du skaper selv den virkeligheten du ønsker i ditt liv. Du må derfor endre ditt liv til det bedre selv, og for å endre relasjonene til andre.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.


20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TRIANGEL EFFEKTEN

I den siste kanaliseringen snakker erkeengelen Mikael om triangel effekten. Når vi er syke går vi til legen, vi finner kanskje en feil som rettes opp eller dempes med en eller annen form for behandlin

JULEKALENDER

Nå er det virkelig lenge siden jeg har vært på bloggen. Jeg har ikke fått beskjed om å skrive noe, og kanskje er det slik at vi er litt bortskjemte med å få fortalt hva vi skal tenke på hver dag, elle

7. Pusteøvelser

Dere har nå øvd på ulike deler av selvutvikling . I det første blogg kurset lærte dere om: 1.sinne, 2. sorg, 3. håp, 4. fortiden, 5. nåtiden, 6 anerkjennelse, 7. egenverd, 8.deg versus andre, 9. tidsb

Comments


bottom of page